Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Hạt Phương Lâm

"GIA ĐÌNH HÃY LÀ DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA"
thongbao CN Thông báo Chúa Nhật 12 Thường niên 25/6/2017

1. Đọc thư chung của Đức Giám Mục Giáp Phận. 2. Các em được lãnh phép Thêm sức vào ngày 27/7 đã vào chương trình rèn luyện và tập nghi thức. Kính xin các bậc phụ huynh cho các em đến nhà thờ đều đặn hai buổi sáng: T3 & T5, từ 7g đến 9g hằng tuần và dự lễ hằng ngày để các em được chuẩn bị chu đáo...

ThuNam_T6PS SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN A - LM. INHAXIÔ HỒ THÔNG

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật nầy mời gọi chúng ta suy niệm những bổn phận mà các sứ giả Thiên Chúa phải chu toàn, dù họ là những ngôn sứ, tông đồ, nhà truyền giáo hay đơn giản là những môn đệ. Không được lặng thinh, hãy làm chứng và đừng bao giờ sợ hãi. Thiên Chúa ở cùng họ...

thanh-26 TẢNG ĐÁ VÀ THANH GƯƠM

Để có thể chịu đau khổ, người ta phải có niềm tin lớn mạnh. Chính đức tin là “siêu vũ khí” để chúng ta ngoan cường chiến đấu: “Điều làm cho chúng ta thắng được thế gian là lòng tin của chúng ta”...