Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Hạt Phương Lâm

"GIA ĐÌNH HÃY LÀ DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA"

Tin Giáo Xứ - Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH

Ngày đăng: 10:07 PM - 09/04/2017

GIÁO XỨ NGỌC LÂM                                                           

 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH

 

    I/- CHÚA NHẬT LỄ LÁ:

Nghi thức tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem từ đài Đức Mẹ. Sau đó cộng đoàn tiến vào nhà thờ

II/- NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU:

Khai mạc vào lúc 19h00 mỗi ngày

Ngắm

Thứ Hai ngày 10/4

Thứ Ba ngày 11/4

1

Họ Rạng Đông

Gia đình MTG Tại thế

2

Họ Tử Đạo

Gia đình PhanSinh

3

Họ Truyền Tin

Gia đình Mẹ Phatima

4

Họ Mẫu Tâm

Gia đình Vô Nhiễm

5

Họ Mẹ Thiên Chúa

Giới Hiền Mẫu

6

Họ Thăm Viếng

Gia đình Vinhsơn

7

Họ Mân Côi

Gia đình Đức Mẹ

8

Họ Vô Nhiễm

Hội Caritas

9

Họ Trinh Vương

Hiệp hội LTX Chúa

10

Họ Giuse Thợ

Gia đình Thánh Tâm

11

Họ Mông Triệu

Gia đình Đền Tạ

12

Họ La Vang

Hội LêgiôMariae

13

Giới Cao niên

Gia đình Mân Côi

14

Giới Gia trưởng

Gia đình Vinhsơn Phaolô

15

HĐ Đaminh

Gia đình Mẹ Sầu Bi

 

III/- THỨ NĂM TUẦN THÁNH: 13/04/2017

†  Đọc kinh, suy niệm: (04h30)

                † THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU  (08h30 tại nhà thờ Chính Tòa)

† THÁNH LỄ TIỆC LY:

Lễ 16h00: Thiếu nhi  (Phân công trực phụng vụ và chọn 12 em làm Tông đồ)

Lễ 17h00: Người lớn

Phụng vụ trong Thánh lễ:

v Sau Thánh lễ, kiệu Mình Thánh Chúa về Nhà Tạm theo thứ tự (có chương trình)

 

PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ CỦA CÁC GIÁO HỌ

Từ 19h00 đến 24h00 (Chầu trọng thể dùng âm thanh trong nhà thờ)    

-  19h00 – 20h00:        Họ Vô Nhiễm,


-  20h00 – 21h00:    Họ Mân Côi,

-  21h00 – 22h00:    Họ Giuse Thợ,

-  22h00 – 23h00:    Họ Truyền Tin,

        -  23h30 – 24h00:    Họ Mẫu Tâm,

 (Từ 0h00 cho đến 04h00 dành cho những ai muốn tham dự trong âm thầm)


 

IV/- THỨ SÁU TUẦN THÁNH: 14/04/2017

                        (GIỮ CHAY KIÊNG THỊT)  Khoản tiền bớt ra góp vào quĩ Bác Ái của HĐGM VN

                        † 04h30 : Kinh sáng, suy niệm

               1/ PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ CỦA CÁC GIÁO HỌ, GIỚI, ĐOÀN THỂ

Từ 05h00 đến 16h00 (trong nhà thờ) Chầu âm thầm dùng âm thanh riêng       


- 05h00 – 06h00:         HĐ Đaminh    

- 06h00 – 07h00: Họ Trinh Vương

- 07h00 – 08h00: Họ La Vang

- 08h00 – 09h00: Họ Mẹ Thiên Chúa

- 09h00 – 10h00: Họ Thăm Viếng

- 10h00 – 11h00: Hội Caritas

- 11h00 – 12h00:   Hội đoàn LêgiôMariae 

- 12h00 – 13h00:   Họ Rạng Đông

- 13h00 – 14h00:   Họ Mông Triệu

- 14h00 – 15h00:   Họ Tử Đạo

- 15h00 – 16h00:   Hiệp hội LTX Chúa

- 16h00 – 16h45:   Giờ chầu chung; HCV phụ trách


        Phiên Chầu của đơn vị nào, đơn vị đó chịu trách nhiệm tổ chức giờ kinh và phân công người giữ trật tự trong nhà thờ và coi xe.

2/  NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ ( hát Passiô)  17h00

  • Sau nghi thức, cộng đoàn hôn kính Thánh Giá theo thứ tự từng hàng ghế trong nhà thờ.
  • Giới GT và HM giữ trật tự tại các hàng ghế khi cộng đoàn lên hôn kính Thánh Giá.
  • Sau nghi thức, cộng đoàn nhận lại xe và gửi xe vào nơi qui định (có thẻ giữ xe do giáo họ trực phụ trách).

3/ ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ

                    † 08h30: Trống hiệu

                    † 19h00: Ngắm Đàng Thánh giá trong khuôn viên nhà thờ.

                        Tháo đinh táng xác Chúa trong mồ    

4/ GIỜ HÔN CHÂN CHÚA CỦA CÁC GIỚI   Từ 20h00 đến 23h00 (tại Nhà Mồ)


  -  20h00 – 20h30:  Giới Thiếu nhi và GLV

  -  20h30 – 21h00:  Giới Cao niên        

  -  21h00 – 21h30:  Giới Hiền mẫu

-  21h30 – 22h00:    Giới Trẻ

-  22h00 – 22h30:    Giới Gia trưởng     

-  22h30 – 23h00:    Tự do (các GĐ đoàn thể)


V/ -THỨ BẢY TUẦN THÁNH: 15/04/2017

      1/ Ngắm năm Dấu Thánh:  (04h30)  (sau đó cộng đoàn tham dự hôn chân Chúa)

      2/ GIỜ HÔN CHÂN CHÚA CỦA CÁC GIÁO HỌ, CÁC GIỚI, HỘI ĐOÀN

Từ 07h00 đến 17h00 (tại Nhà Mồ)

 


- 07h00 – 07h30:      Giới Thiếu nhi + GLV

- 07h30 – 08h00:      Giới Cao niên

- 08h00 – 08h30:      Họ Rạng Đông

- 08h30 – 09h00:      Họ Truyền Tin

- 09h00 – 09h30:      Giới Hiền Mẫu

- 09h30 – 10h00:      Họ Mẹ Thiên Chúa

- 10h00 – 10h30:      Họ Thăm Viếng

- 10h30 – 11h00:      Họ Mông Triệu

- 11h00 – 11h30:      Họ La Vang

- 11h30 – 12h00:      Họ Giuse Thợ

- 12h00 – 12h30:     Huynh đoàn

- 12h30 – 13h00:     Các gia đình cầu nguyện

- 13h00 – 13h30:     Họ Tử Đạo

- 13h30 – 14h00:     Họ Mẫu Tâm

- 14h00 – 14h30:     Họ Mân Côi

- 14h30 – 15h00:     Họ Trinh Vương

- 15h00 – 15h30:     Họ Vô Nhiễm

- 15h30 – 16h00:     Giới Gia trưởng

- 16h00 – 16h30:     Giới trẻ và các hội đoàn

- 16h30 – 17h00:     Giờ chung -Tu sĩ, Lễ sinh


      3/ CANH THỨC VƯỢT QUA   

                LỄ VỌNG PHỤC SINH (20H00)

Gồm có 4 phần:

1/- Nghi thức làm phép lửa           2/- Phụng vụ Lời Chúa                       

3/- Phụng Vụ Thánh Tẩy              4/- Phụng Phụ Thánh Thể   

VI- CHÚA NHẬT PHỤC SINH: 16/04/2017

† 03h45: Chuông hiệu

† 04h30: Thánh lễ  (Rước Kiệu Chúa Phục Sinh từ nhà mồ ra nhà thờ)

                † Các Thánh lễ khác như ngày Chúa nhật thường lệ.

Các bài đăng khác

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 19/11/2017

Ngày đăng: 7:57 PM - 18/11/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 12/11/2017

Ngày đăng: 5:47 PM - 12/11/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 05/11/2017

Ngày đăng: 9:24 PM - 06/11/2017

phero-phaolo Kế hoạch các hoạt động tháng 11-2017

Ngày đăng: 9:41 PM - 30/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 29/10/2017

Ngày đăng: 5:27 PM - 29/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 22/10/2017

Ngày đăng: 4:29 PM - 24/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 15/10/2017

Ngày đăng: 9:26 PM - 19/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 08/10/2017

Ngày đăng: 11:08 AM - 11/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 01/10/2017

Ngày đăng: 10:30 AM - 02/10/2017