Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Hạt Phương Lâm

"GIA ĐÌNH HÃY LÀ DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA"

Tin Giáo Xứ - Thông báo

Giao Xu Thong Bao 1 Thông báo Chúa Nhật I Mùa chay 05-03-2017

Ngày đăng: 7:47 PM - 05/03/2017

MC Kế hoạch các hoạt động tháng 03-2017

Ngày đăng: 4:06 PM - 28/02/2017

KHT2 Chinh Kế hoạch các hoạt động tháng 02-2017

Ngày đăng: 9:34 AM - 08/02/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 >>