Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Hạt Phương Lâm

"GIA ĐÌNH HÃY LÀ DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA"

Tin Giáo Xứ - Thông báo

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 17/9/2017

Ngày đăng: 9:32 PM - 16/09/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 10/9/2017

Ngày đăng: 7:44 PM - 09/09/2017

Thanh Phero - Phaolo Kế hoạch các hoạt động tháng 09-2017

Ngày đăng: 3:46 PM - 27/08/2017

thanh-peter-and-paul Kế hoạch các hoạt động tháng 08-2017

Ngày đăng: 9:17 PM - 30/07/2017

Thanh-peter-and-paul Kế hoạch các hoạt động tháng 07-2017

Ngày đăng: 7:06 AM - 02/07/2017

ttc Kế hoạch các hoạt động tháng 06-2017

Ngày đăng: 6:46 PM - 10/06/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 >>