Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Hạt Phương Lâm

"GIA ĐÌNH HÃY LÀ DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA"

Thông báo

Thong bao CN do Thông báo Chúa Nhật Thăng Thiên 28-05-2017

Ngày đăng: 10:02 PM - 28/05/2017

Thong bao CN do Thông báo Chúa Nhật Phục Sinh 16-04-2017

Ngày đăng: 6:15 PM - 16/04/2017

Thanh 4 CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH

Ngày đăng: 10:07 PM - 09/04/2017

Thong bao CN do Thông báo Tuần Thánh 09-04-2017

Ngày đăng: 9:44 PM - 09/04/2017

Thong bao CN do Thông báo Chúa Nhật V Mùa chay 02-04-2017

Ngày đăng: 7:45 PM - 02/04/2017

1 2 3 4 5 6