Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Hạt Phương Lâm

"GIA ĐÌNH HÃY LÀ DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA"

Suy niệm Lời Chúa

Lc 11_ 14-23 Thứ Năm Tuần III Mùa Chay Năm lẻ

Ngày đăng: 4:41 PM - 22/03/2017

C_Mt 5, 17-19 Thứ Tư Tuần III Mùa Chay Năm A

Ngày đăng: 2:59 PM - 10/03/2017

Mt 18, 21-35_1 (1) Thứ Ba Tuần III Mùa Chay Năm lẻ

Ngày đăng: 2:57 PM - 10/03/2017

Thanh_Giuse Thứ Hai Mùa Chay Năm lẻ

Ngày đăng: 2:55 PM - 10/03/2017

machnuoc_1 Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A

Ngày đăng: 2:53 PM - 10/03/2017

Lc 15,1-3.11-32nhanhau Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay Năm lẻ

Ngày đăng: 2:51 PM - 10/03/2017

thua tu Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay Năm lẻ

Ngày đăng: 2:48 PM - 10/03/2017

Lc 16_19-31 Thứ Năm Tuần II Mùa Chay Năm lẻ

Ngày đăng: 2:47 PM - 10/03/2017

Hanh cac thanh Hạnh Các Thánh Tháng 3

Ngày đăng: 8:26 PM - 04/03/2017

Mt 20_17-28 Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Năm lẻ

Ngày đăng: 4:36 PM - 03/03/2017

1908230_1543678135856621_498251957_n Thứ Ba Tuần II Mùa Chay Năm lẻ

Ngày đăng: 4:33 PM - 03/03/2017

Lc 6_36-38 (1) Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Năm lẻ

Ngày đăng: 4:31 PM - 03/03/2017

matnguoi_1 Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm A

Ngày đăng: 4:29 PM - 03/03/2017

12717434_1252756951407596_650738143424629213_n Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

Ngày đăng: 4:27 PM - 03/03/2017

Mt 5_20-26 Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

Ngày đăng: 4:25 PM - 03/03/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 >>