Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Hạt Phương Lâm

"GIA ĐÌNH HÃY LÀ DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA"

Hạnh các thánh

Hanh cac thanh Hạnh Các Thánh Tháng 4

Ngày đăng: 2:55 PM - 03/04/2017

Hanh cac thanh Hạnh Các Thánh Tháng 3

Ngày đăng: 8:26 PM - 04/03/2017

Hanh cac thanh Hạnh Các Thánh Tháng 02

Ngày đăng: 6:21 PM - 05/02/2017

Chu Thanh Hạnh Các Thánh Tháng 12

Ngày đăng: 9:20 PM - 02/12/2016

Chu Thanh Hạnh Các Thánh Tháng 01

Ngày đăng: 7:20 PM - 29/10/2016

Chu Thanh Hạnh Các Thánh Tháng 12 c

Ngày đăng: 7:14 PM - 29/10/2016

Chu Thanh PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH - Tháng 11

Ngày đăng: 7:03 PM - 29/10/2016

Chuyen muc PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH - Tháng 10

Ngày đăng: 3:02 PM - 30/09/2016

Chuyen muc PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH - Tháng 9

Ngày đăng: 8:57 PM - 17/09/2016