Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Hạt Phương Lâm

"GIA ĐÌNH HÃY LÀ DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA"

Hạnh các thánh

Ngay19_Hinh1 Thánh Mechthilđê, Nữ Đan Sĩ (19/11)

Ngày đăng: 9:35 PM - 15/11/2017

ba5b6a6b1db60172550ca00c525046a9 THÁNH MAC-TI-NÔ, giám mục (11/11)

Ngày đăng: 10:46 AM - 08/11/2017

Borromeo THÁNH CARÔLÔ BORRÊMÊÔ, giám mục (4/11)

Ngày đăng: 2:31 PM - 03/11/2017

all-saints_0-660x350 Hạnh Các Thánh (01/11)

Ngày đăng: 7:18 PM - 28/10/2017

Hanh cac thanh Hạnh Các Thánh Tháng 10

Ngày đăng: 10:24 PM - 29/09/2017

Hanh cac thanh Hạnh Các Thánh Tháng 10

Ngày đăng: 7:11 PM - 02/09/2017

Hanh cac thanh Hạnh Các Thánh Tháng 9

Ngày đăng: 6:59 PM - 02/09/2017

Hanh cac thanh Hạnh Các Thánh Tháng 8

Ngày đăng: 8:50 PM - 29/07/2017

Hanh cac thanh Hạnh Các Thánh Tháng 7

Ngày đăng: 7:52 PM - 29/06/2017

Hanh cac thanh Hạnh Các Thánh Tháng 6

Ngày đăng: 9:56 PM - 29/05/2017

1 2