Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Hạt Phương Lâm

"GIA ĐÌNH HÃY LÀ DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA"

Tin Giáo Xứ - Thông báo

Thông báo Chúa Nhật III Mùa chay 19-03-2017.

Ngày đăng: 4:45 PM - 20/03/2017

1. Đọc thư Đức Giám mục Giáo phận.

*  Hôm nay, quí ông trùm sẽ gởi đến mỗi gia đình lá thư này để chúng ta góp phần mình, kính xin các gia đình hồi âm phong bì cho Giáo phận tùy tấm lòng. Xin cho vào thùng hiệp thông khi đi lễ trong tuần hoặc cho vào ống nhà thờ Chúa nhật tới.

2. Ngày mai, T2. Kính Thánh Giuse, Lễ trọng, lễ họ, lễ cầu cho giáo dân. Quan Thầy Gp. Xuân lộc, QT Đc Giuse, Quan thầy Gx. Ngọc lâm, cha xứ, cha phó, cộng đoàn quí Dì Mến Thánh giá, nhiều ông, nhiều anh, nhiều gia đình trong Gx mừng kính Thánh cả Giuse. Đặc biệt tạ ơn Chúa về công trình Đài Thánh Giuse cũng là Đình của mộ phần cha cố Giuse Maria, đấng sáng lập Gx. đã hoàn tất. Có 3 Thánh lễ:

*  Sáng, thánh lễ nhất 4g20 đồng tế tại Đài mừng kính quan thầy, khánh thành Đài, làm phép Đài và Bàn thờ Đài. Sau lễ, Giáo xứ có phần quà nhỏ biếu những người tham dự mừng lễ Quan thầy Giáo xứ và khánh thành Đài.

* Chiều, lễ Thiếu nhi 5g30 như thường lệ và 7g tối có lễ Đài Thánh Giuse, kính mời mọi người tham dự.

3. Lễ Truyền Tin 25/3, lễ trọng:

*   Hội Lêgiô Maria mừng đại lễ Acies – dâng mình cho Đức mẹ vào sáng T6, ngày 24, lúc 7g30 kính mời mọi hội viên hoạt động và tán trợ đến dâng mình, và có Thánh lễ lúc 10g.

*   Tối T6. có Thánh lễ Đài Mẹ La vang lúc 7g.

*   Sáng T7. 25/3 lễ Quan thầy Họ Truyền tin. Kính mời mọi thành viên trong Họ tĩnh tâm tại Đài Giáo Họ lúc 7g tối T6.

4. Khóa Giáo lý Hôn nhân mới bắt đầu học vào tối T7, ngày 25/3 này, lúc 7g. Các bạn đăng ký đến khai giảng.

5. Đệm bàn quỳ nhà thờ đã hư, trong tuần này sẽ thay, xin cộng đoàn quỳ tạm trong lúc thi công.

Các bài đăng khác

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 19/11/2017

Ngày đăng: 7:57 PM - 18/11/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 12/11/2017

Ngày đăng: 5:47 PM - 12/11/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 05/11/2017

Ngày đăng: 9:24 PM - 06/11/2017

phero-phaolo Kế hoạch các hoạt động tháng 11-2017

Ngày đăng: 9:41 PM - 30/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 29/10/2017

Ngày đăng: 5:27 PM - 29/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 22/10/2017

Ngày đăng: 4:29 PM - 24/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 15/10/2017

Ngày đăng: 9:26 PM - 19/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 08/10/2017

Ngày đăng: 11:08 AM - 11/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 01/10/2017

Ngày đăng: 10:30 AM - 02/10/2017