Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Hạt Phương Lâm

"GIA ĐÌNH HÃY LÀ DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA"

Tin Giáo Xứ - Thông báo

Thông báo Chúa Nhật IV Phục Sinh 07-05-2017

Ngày đăng: 8:37 PM - 08/05/2017

1. Đọc thư của Đức Cha giáo phận.

2. Giáo phận chúng ta bắt đầu bầu ban hành giáo nhiệm kỳ 2017-2021. Giáo xứ chúng ta có 6 quí chức được 26 đơn vị đề cử và đã được Đức Cha Giáo phận chấp thuận, danh sách theo vần Alphabê:

1/ Ô. Giaon Baotixirta Trần Văn Hiền, sinh 1971, ở Họ Mẹ TC.

2/ Ô. Simon Nguyễn Hồng Phúc, sinh 1967, ở Họ Rạng Đông.

3/ Ô. Phero Nguyễn Đức Tiến, sinh 1963, ở Họ Mẹ Thiên Chúa.

4/ Ô. Gioan Phạm Tuệ, sinh 1957, ở Họ Thăm Viếng.

5/ Ô. Phero Phạm Viết Vinh, sinh 1961, ở Họ Truyền Tin.

6/ Ô. Phero Nguyễn Văn Vịnh, sinh 1969, ở Họ Tử Đạo.

Vậy hôm nay, ban điều hành Họ sẽ gởi đến mỗi gia đình một lá phiếu có tên và hình ảnh sáu vị này, xin gia đình chọn lấy bốn vị; còn hai vị không chọn xin gạch giữa cả họ tên. Không gạch vào hình, không gạch chéo, không gạch dưới mà gạch đè lên giữa hàng chữ.

Chúa nhật tới, ngày 14-5-2017, đi lễ, xin các gia đình đưa lá phiếu này bỏ vào thùng phiếu giáo xứ đặt cuối nhà thờ, từ lễ chiều thứ Bảy đến 10g sáng Chúa nhật kết thúc để kiểm phiếu. Bốn vị nhiều phiếu nhất sẽ sắp xếp các chức vụ: chánh trương, hai phó trương và thư ký thường vụ giáo xứ, hai vị ít phiếu hơn sẽ đảm nhiệm chức vụ ủy viên.

3. Việc đặt Mình Thánh Chúa trong hào quang để chầu buộc phải có người chầu liên tiếp. Gần đây, một số đơn vị được phân công đảm trách giờ chầu trong nhà nguyện Thánh Thể đã bỏ phiên, đặt Mình Thánh chầu mà không có người chầu là bất kính. Do vậy, từ nay chúng tôi chỉ đặt Mình Thánh trong hào quang để chầu khi có các Hội đoàn chầu. Còn những giờ tự do xin chầu Mình Thánh Chúa trong nhà tạm. Xin các gia đình cầu nguyện, hội đoàn, các nhóm đã có những giờ chầu thường xuyên đều đặt, muốn chầu có Mình Thánh Chúa được đặt trong hào quang xin xác định lại ngày giờ để chúng tôi sắp xếp.

 

4. Trong tuần có dâng hoa kính Đức Mẹ: T2. Họ Tử Đạo, T4. Họ Mẫu Tâm, T6. Họ Thăm Viếng và tối T7. ngày 13-5, cả ba Họ sẽ rước Đức Mẹ từ Đài Họ mình về Đài Mẹ La vang dâng hoa và Lễ Đài lúc 7g tối, kính mời mọi người tham dự.

5.  Tối T6, lúc 7g vẫn có giờ chầu Thánh Thể cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, kính mời mọi người tham dự.

6Sáng Thứ Bảy, ngày 13-5, kỷ niệm 100 năm (1917-2017) Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, nước Bồ Đào Nha, quan thầy ca đoàn Fatima, mừng lễ sáng.

Các bài đăng khác

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 19/11/2017

Ngày đăng: 7:57 PM - 18/11/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 12/11/2017

Ngày đăng: 5:47 PM - 12/11/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 05/11/2017

Ngày đăng: 9:24 PM - 06/11/2017

phero-phaolo Kế hoạch các hoạt động tháng 11-2017

Ngày đăng: 9:41 PM - 30/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 29/10/2017

Ngày đăng: 5:27 PM - 29/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 22/10/2017

Ngày đăng: 4:29 PM - 24/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 15/10/2017

Ngày đăng: 9:26 PM - 19/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 08/10/2017

Ngày đăng: 11:08 AM - 11/10/2017

Thong_bao_BHG2 Thông báo Chúa nhật ngày 01/10/2017

Ngày đăng: 10:30 AM - 02/10/2017