Danh Sách Giám Mục Việt Nam Trong Nước Theo Tuổi

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện nay có 26 giám mục đương nhiệm và 23 giám mục nghỉ hưu, sau đây là danh sách các giám mục còn sống theo tuổi.
STT Tên Giám mục- Khẩu hiệu- Chức vụ- Giáo phận- Ngày sinh và tuổi
01/ Gioan Baotixita Bùi Tuần
Giới luật mới Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên
21 tháng 1, 1927 (95 tuổi) [1]
02/ Phêrô Trần Thanh Chung
Ngài yêu tôi Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum
10 tháng 11, 1927 (94 tuổi) [2]
03/ Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh
Khiêm tốn phục vụ Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
30 tháng 6, 1930 (92 tuổi) [3]
04/ Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Như Thầy yêu thương Hồng y – Nguyên TGM Tổng giáo phận Tp. HCM
Nguyên giám mục Phó Giáo phận Mỹ Tho
5 tháng 3, 1934 (88 tuổi) [4]
05/ Stêphanô Nguyễn Như Thể
Để cho thế gian được sống Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế
1 tháng 12, 1935 (86 tuổi) [5]
06/ Phêrô Nguyễn Soạn
Thưa Thầy, Thầy biết con
yêu mến Thầy Nguyên giám mục Giáo phận Qui Nhơn
15 tháng 12, 1936 (85 tuổi) [6]
07/ Phêrô Trần Đình Tứ
Yêu rồi làm Nguyên giám mục Giáo phận Phú Cường
2 tháng 3, 1937 (85 tuổi) [7]
08/ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Ngài phải lớn lên Hồng y – Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
1 tháng 4, 1938 (84 tuổi) [8]
09/ Micae Hoàng Đức Oanh
Cha chúng con Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum
23 tháng 10, 1938 (84 tuổi) [9]
10/ Đa Minh Nguyễn Chu Trinh
Tất cả vì tình yêu Đức Kitô Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc
20 tháng 3, 1940 (82 tuổi)
11/ Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
Như một người phục vụ Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế
30 tháng 6, 1940 (82 tuổi)
12/ Tôma Nguyễn Văn Trâm
Hiền lành và khiêm nhượng Nguyên GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa
Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
9 tháng 1, 1942 (80 tuổi)
13/ Giuse Nguyễn Văn Yến
Vâng Lời và Bình An Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm
26 tháng 12, 1942 (79 tuổi)
14/ Lôrensô Chu Văn Minh
Phục vụ trong đức ái Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội
27 tháng 12, 1943 (78 tuổi)
15/ Gioan Maria Vũ Tất
Sự thật trong yêu thương Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa
10 tháng 3, 1944 (78 tuổi)
16/ Giuse Trần Xuân Tiếu
Để tất cả nên một Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên
20 tháng 8, 1944 (78 tuổi)
17/ Giuse Võ Đức Minh
Ngài đã yêu thương họ
đến cùng Nguyên GM chính tòa Giáo phận Nha Trang
10 tháng 9, 1944 (78 tuổi)
18/ Antôn Vũ Huy Chương
Xin vâng Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa
19 tháng 9, 1944 (78 tuổi)
19/ Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Sự thật và Tình yêu Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Vinh
2 tháng 2, 1945 (77 tuổi)
20/ Giuse Đinh Đức Đạo
Này là Mình Thầy Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc
2 tháng 3, 1945 (77 tuổi)
21/ Phêrô Nguyễn Văn Đệ
Xin cho tôi các linh hồn Nguyên GM chính tòa Giáo phận Thái Bình
Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Bùi Chu
15 tháng 1, 1946 (76 tuổi)
22/ Cosma Hoàng Văn Đạt
Tình thương và sự sống GM chính tòa Giáo phận Bắc Ninh
20 tháng 7, 1947 (75 tuổi)
23/ Giuse Nguyễn Chí Linh
Xin cho họ nên một Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa
22 tháng 11, 1949 (72 tuổi)
24/ Stêphanô Tri Bửu Thiên
Đến với muôn dân GM chính tòa Giáo phận Cần Thơ
15 tháng 2, 1950 (72 tuổi)
25/ Mátthêu Nguyễn Văn Khôi
Tình yêu Đức Kitô thúc
bách chúng tôi GM chính tòa Giáo phận Qui Nhơn
13 tháng 10, 1951 (71 tuổi)
26/ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Vâng nghe Thánh Thần GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa
2 tháng 1, 1952 (70 tuổi)
27/ Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
Lòng mến trong Sự thật GM chính tòa Giáo phận Kon Tum
15 tháng 8, 1952 (70 tuổi)
28/ Giuse Ngô Quang Kiệt
Chạnh lòng thương Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
Nguyên GM chính tòa
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
4 tháng 9, 1952 (70 tuổi)
29/ Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Hãy theo Thầy GM chính tòa Giáo phận Mỹ Tho
Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp. HCM
2 tháng 10, 1952 (70 tuổi)
30/ Anphongsô Nguyễn Hữu Long
Mang vào mình mùi chiên GM chính tòa Giáo phận Vinh
Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa
25 tháng 1, 1953 (69 tuổi)
31/ Gioan Đỗ Văn Ngân
Tựa vào lòng Chúa Giêsu GM Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc
7 tháng 6, 1953 (69 tuổi)
32/ Giuse Nguyễn Đức Cường
Hãy ra chỗ nước sâu và thả lưới GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa
14 tháng 10, 1953 (69 tuổi)
33/ Giuse Nguyễn Năng
Hiệp Thông – Phục Vụ Tổng giám mục Tổng giáo phận Tp.HCM
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm
24 tháng 11, 1953 (68 tuổi) [10]
34/ Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
Ngài yêu họ đến cùng GM chính tòa Giáo phận Bùi Chu
Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
30 tháng 10, 1954 (68 tuổi) [11]
35/ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Hãy ra khơi và thả lưới GM chính tòa Giáo phận Vĩnh Long
18 tháng 8, 1954 (68 tuổi) [12]
36/ Giuse Trần Văn Toản
Vinh dự của tôi là Thập
Giá Đức Giêsu Kitô GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên
7 tháng 4, 1955 (67 tuổi) [13]
37/ Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh
Mẹ và Mục Tử GM Chính tòa Giáo phận Đà Lạt
12 tháng 8, 1955 (67 tuổi) [14]
38/ Giuse Châu Ngọc Tri
Trời mới đất mới GM chính tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
12 tháng 9, 1956 (66 tuổi) [15]
39/ Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Hãy bước theo Thần Khí GM chính tòa Giáo phận Hải Phòng
Giám quản Tông Tòa Giáo phận Ban Mê Thuột
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột
25 tháng 11, 1956 (65 tuổi) [16]
40/ Giuse Đặng Đức Ngân
Đến với muôn dân GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
Nguyên GM chính tòa
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
16 tháng 6, 1957 (65 tuổi) [17]
41/ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Hợp nhất trong Đức Tin GM chính tòa Giáo phận Phan Thiết
Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM
15 tháng 9, 1957 (65 tuổi)
42/ Giuse Nguyễn Tấn Tước
Ngài phải lớn lên GM chính tòa Giáo phận Phú Cường
22 tháng 9, 1958 (64 tuổi) [18]
43/ Giuse Vũ Văn Thiên
Phục vụ trong niềm vui và hy vọng Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội
Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hải Phòng
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hải Phòng
26 tháng 10, 1960 (62 tuổi) [19]
44/ Đa Minh Đặng Văn Cầu
Này con xin đến GM chính tòa Giáo phận Thái Bình
17 tháng 7, 1962 (60 tuổi)
45/ Giuse Huỳnh Văn Sỹ GM chánh tòa Nha Trang 01.05.2023
Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới, SN: 17 tháng 07,1963 ( 60 tuổi)
46/ Louis Nguyễn Anh Tuấn Giám mục chánh tòa Hà Tĩnh 25.03.2023
Này con đây– Giám quản tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh
GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM
26 tháng 12, 1962 (59 tuổi)
47/ Kiều Công Tùng Giám mục chánh tòa Phát Diệm 25.03.2023
Cùng đi trong Thần Khí –24 tháng 08, 1964 (59 tuổi)
48/ Phêrô Nguyễn Văn Viên
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy GM Phụ tá Giáo phận Vinh
8 tháng 1, 1965 (57 tuổi) [20]
49/ Giuse Bùi Công Trác
Chúa Kitô đang sống– GM Phụ tá TGM Sài Gòn
5 tháng 5, 1965 (57 tuổi)
50/ Giuse Đỗ Quang Khang
Gặp gỡ – Lắng nghe – Phân định– Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh
7 tháng 11, 1965 (56 tuổi)
51/ Đa Minh Hoàng Minh Tiến
Hiệp nhất và Yêu Thương GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa
7 tháng 1, 1969 (53 tuổi)
52/ Phêrô Lê Tấn Lợi
Chúa biết con, Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ, 28 tháng 07, 1972 (50 tuổi)
Giám mục gốc Việt phục vụ tại nước ngoài
STT Tên Giám mục- Khẩu hiệu- Chức vụ – Giáo phận- Quốc gia- Ngày sinh và tuổi
01/ Phêrô Nguyễn Văn Tốt
Hãy đi rao giảng cho
muôn dân Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Sri Lanka
Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Costa Rica
Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Cộng hòa Trung Phi
Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Togo và Bénin
15 tháng 4, 1949 (73 tuổi)
02/ Tôma Nguyễn Thái Thành
Ngài dẫn dắt tôi GM Phụ tá Giáo phận Orange
Hoa Kỳ 7 tháng 4, 1953 (69 tuổi)
03/ Giuse Nguyễn Thế Phương
Đứng vững trong Chúa GM chính tòa Giáo phận Kamloops
Canada
25 tháng 3, 1957 (65 tuổi)
04/ Vinh Sơn Nguyễn Văn Long
Hãy ra khơi GM chính tòa GP. Paramatta
Nguyên GM Phụ tá TGP. Melbourne
Úc
3 tháng 12, 1961 (60 tuổi)
05/ Gioan Trần Văn Nhàn
– GM Phụ tá Tổng giáo phận Atlanta
Hoa Kỳ 6 tháng 2, 1966 (56 tuổi)
06 Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu
Thầy ở cùng các con GM Phụ tá Tổng giáo phận
Toronto
Canada
8 tháng 5, 1966 (56 tuổi)
Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam
STT Tên Giám mục- Khẩu hiệu- Chức vụ -Quốc gia -Ngày sinh và tuổi
01/ Marek Zalewski
LUMEN VITÆ CHRISTUS
Chúa Kitô, ánh sáng ban sự sống TGM Sứ thần Tòa Thánh
TGM Đại diện Không thường trú Tòa Thánh
Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Singapore
Việt Nam
Zimbabwe
2 tháng 2, 1963 (59 tuổi)
Ghi chú
: nguyên Giám mục/ Tổng giám mục
: Hồng y
: Tổng giám mục
: Giám mục chính tòa
: Giám mục phụ tá
Danh sách giám mục người Việt nghỉ hưu
Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện có 23 giám mục nghỉ hưu trong đó người cao tuối nhất là Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần và người trẻ nhất là Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Người mới về hưu gần đây nhất là Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ (ngày 29 tháng 10 năm 2022).
STT Tên- Giám mục- Khẩu hiệu- Chức vụ- Giáo phận- Ngày sinh và tuổi
01/ Gioan Baotixita Bùi Tuần
Giới luật mới Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên
21 tháng 1, 1927 (95 tuổi) [1]
02/ Phêrô Trần Thanh Chung
Ngài yêu tôi Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum
10 tháng 11, 1927 (94 tuổi) [2]
03/ Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh
Khiêm tốn phục vụ Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
30 tháng 6, 1930 (92 tuổi) [3]
04/ Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Như Thầy yêu thương Hồng y – nguyên TGM Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên giám mục Phó Giáo phận Mỹ Tho
5 tháng 3, 1934 (88 tuổi) [4]
05/ Stêphanô Nguyễn Như Thể
Để cho thế gian được sống Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế
1 tháng 12, 1935 (86 tuổi) [5]
06/ Phêrô Nguyễn Soạn
Thưa Thầy, Thầy biết con
yêu mến Thầy Nguyên giám mục Giáo phận Qui Nhơn
15 tháng 12, 1936 (85 tuổi) [6]
07/ Phêrô Trần Đình Tứ
Yêu rồi làm Nguyên giám mục Giáo phận Phú Cường
2 tháng 3, 1937 (85 tuổi) [7]
08/ Micae Hoàng Đức Oanh
Cha chúng con Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum
23 tháng 10, 1938 (84 tuổi) [8]
09/ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Ngài phải lớn lên Hồng y nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
1 tháng 4, 1938 (84 tuổi)
10/ Đa Minh Nguyễn Chu Trinh
Tất cả vì tình yêu Đức Kitô Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc
20 tháng 3, 1940 (82 tuổi)
11/ Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
Như một người phục vụ Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế
30 tháng 6, 1940 (82 tuổi)
12/ Tôma Nguyễn Văn Trâm
Hiền lành và khiêm nhượng Nguyên GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa
Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
9 tháng 1, 1942 (80 tuổi)
13/ Giuse Nguyễn Văn Yến
Vâng Lời và Bình An Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm
26 tháng 12, 1942 (79 tuổi)
14/ Lôrensô Chu Văn Minh
Phục vụ trong đức ái Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội
27 tháng 12, 1943 (78 tuổi)
15/ Gioan Maria Vũ Tất
Sự thật trong yêu thương Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa
10 tháng 3, 1944 (78 tuổi)
16/ Giuse Võ Đức Minh
Ngài đã yêu thương họ đến cùng Nguyên GM chính tòa Giáo phận Nha Trang
10 tháng 9, 1944 (78 tuổi)
17/ Antôn Vũ Huy Chương
Xin vâng Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa
19 tháng 9, 1944 (78 tuổi)
18/ Giuse Trần Xuân Tiếu
Để tất cả nên một Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên
20 tháng 8, 1944 (78 tuổi)
19/ Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Sự thật và Tình yêu Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Vinh
2 tháng 2, 1945 (77 tuổi)
20/ Giuse Đinh Đức Đạo
Này là Mình Thầy Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc
2 tháng 3, 1945 (77 tuổi)
21/ Phêrô Nguyễn Văn Đệ
Xin cho tôi các linh hồn Nguyên GM chính tòa Giáo phận Thái Bình
Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Bùi Chu
15 tháng 1, 1946 (76 tuổi)
22/ Phêrô Nguyễn Văn Tốt
Hãy đi rao giảng cho
muôn dân Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Sri Lanka
Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Costa Rica
Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Cộng hòa Trung Phi
Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Togo và Bénin
15 tháng 4, 1949 (73 tuổi)
23/ Giuse Ngô Quang Kiệt
Chạnh lòng thương Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
Nguyên GM chính tòa
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
4 tháng 9, 1952 (70 tuổi)
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO RÔMA TẠI VIỆT NAM CÓ 3 GIÁO TỈNH : GIÁO TỈNH SÀI GÒN, GIÁO TỈNH HUẾ, GIÁO TỈNH HÀ NỘI GỒM CÓ 27 GIÁO PHẬN
Chân dung các Đức Giám Mục trong Giáo Tỉnh Sài Gòn ( Miền Nam).

Chân dung các Đức Giám Mục Việt Nam

DANH SÁCH CÁC ĐỨC GIÁM MỤC VIỆT NAM