HẠNH CÁC THÁNH TRONG NĂM PHỤNG VỤ

Mời xem HẠNH CÁC THÁNH trong năm phụng vụ ở đường Link dưới:

https://hddmvn.net/huynhdoan-hanh-cac-thanh/

https://gxdaminh.net/z/tusach/hanhcacthanh/theovetchannguoi.htm

HẠNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

https://hddmvn.net/hanh-tich-cac-thanh-tu-dao-viet-nam/

HẠNH CÁC THÁNH DÒNG ĐA MINH

https://hddmvn.net/tusach/thanhop/thanhdong.htm

HẠNH CÁC THÁNH TRONG NGÀY

http://gpvinh.com/thanh-trong-ngay

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

https://gpcantho.com/category/phung-vu/phung-vu-chu-thanh/

Các thánh Tử Đạo Việt Nam

http://conggiao.info/cac-thanh-tu-dao-viet-nam-n-2302

  HẠNH CÁC THÁNH
THEO NĂM PHỤNG VỤ


Khải Huyền 7, 9-14

do linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT, Ðàlạt phụ trách

THÁNG 12

THÁNG 11

THÁNG 10

THÁNG 9

THÁNG 8

THÁNG 7

THÁNG 6

Ngày 1 Thánh Giustino – Tử Đạo

THÁNG 5

THÁNG 4

Ngày 1 – Thánh Hu-gô Giám mục Thành Grenoble

THÁNG 3

THÁNG 2

THÁNG 1

http://simonhoadalat.com/Suyniem/Saints/MainSaints.htm