Hội Trống

BAN TRỐNG NGỌC LÂM  HỘI TRỐNG NGỌC LÂM   HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN         Theo thời gian các đoàn thể trong Giáo xứ đã lần lượt được hình thành và phát triển. Thể theo nguyện vọng của mọi thành phần dân Chúa muốn Giáo xứ không thể thiếu một đoàn thể nào, thế là Hội Trống của Giáo xứ ra đời năm 1985. Với lòng say mê và tinh thần phục … Đọc tiếp Hội Trống