Sống Lời Chúa với Tam Nhật Thánh

Thứ năm tuần thánh – Lễ tiệc ly Thứ Năm Tuần Thánh (Ga 13,1-15) Một tình yêu cao vời (28.03.2024 – Thứ Năm Tuần Thánh) Nghe giảng thứ Năm Tuần Thánh (2010-2024) Giáo lý cho bài giảng Lễ Tiệc Ly – Thứ Năm Tuần Thánh  THỨ NĂM, TUẦN THÁNH (Mt 13, 1-15). PHỤC VỤ Vượt Qua ngày lễ âm thầm, Thầy trò trao đổi, thâm trầm thâu đêm. Chúa truyền bài học nhẹ êm, Lấy … Đọc tiếp Sống Lời Chúa với Tam Nhật Thánh