Sống Lời Chúa với Tam Nhật Thánh

Thứ năm tuần thánh – Lễ tiệc ly

Thứ Năm Tuần Thánh (Ga 13,1-15)

Một tình yêu cao vời (28.03.2024 – Thứ Năm Tuần Thánh)

Bí Tích Tình Yêu (09.04.2020 – Thứ Năm Tuần Thánh)

Nghe giảng thứ Năm Tuần Thánh (2010-2024)

Nghe giảng thứ Năm Tuần Thánh (2010-2019)

Giáo lý cho bài giảng Lễ Tiệc Ly – Thứ Năm Tuần Thánh

 THỨ NĂM, TUẦN THÁNH

(Mt 13, 1-15).

PHỤC VỤ

Vượt Qua ngày lễ âm thầm,

Thầy trò trao đổi, thâm trầm thâu đêm.

Chúa truyền bài học nhẹ êm,

Lấy khăn cởi áo, bên thềm cúi sâu.

Rửa chân dơ bẩn phục hầu,

Thắt lưng bưng chậu, khẩn cầu rửa chân.

Phê-rô từ chối đôi lần,

Xin Thầy hãy rửa, cả thân con này.

Có người không sạch hôm nay,

Lòng tham ý tiện, khốn thay cuộc đời.

Nêu gương phục vụ mọi người,

Là Thầy là Chúa, đôi lời nhủ khuyên.

Rửa chân phục vụ thường xuyên,

Theo gương Thầy rửa, rao truyền thực thi.

Anh em luôn nhớ khắc ghi,

Thực hành đức ái, đại bi sống đời.

Suy niệm Lời Chúa Tam nhật Thánh – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

DẪN VÀO PHỤNG VỤ TAM NHẬT THÁNH

 Thứ sáu tuần thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh – Thương khó (Ga 18,1-19,42)

Nghe giảng thứ Sáu Tuần Thánh (2010-2024)

Tại sao không ăn thịt vào các ngày thứ Sáu trong mùa Chay?

Nghe giảng thứ Sáu Tuần Thánh (2010-2024)

Nghe giảng thứ Sáu Tuần Thánh (2010-2019)

THỨ SÁU, TUẦN THÁNH

(Ga 18, 1-19. 42).

THẬP GIÁ

Giu-đa phản bội nghĩa Thầy,

Ba mươi đồng bạc, một bầy toán quân.

Vệ binh đèn đuốc đi tuần,

Xông vào bắt Chúa, gian truân cực hình.

Tông đồ bỏ trốn cứu sinh,

Một mình Chúa chịu, cung đình xét tra.

Thâu đêm đánh đập xót xa,

Giam trong ngục tối, gian tà bủa vây.

Kết hình tử tội treo thây,

Mạo gai đâm thấu, ngất ngây tủi hờn.

Vai mang thánh giá cô đơn,

Quỵ đau xô ngã, từng cơn mỏi mòn.

Mồ hôi máu chảy héo hon,

Thân tàn thịt nát, đánh đòn không nương.

Đóng đinh thập giá sầu thương,

Hiến thân chịu chết, thiên đường trổ hoa.

Mẫu Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh 2024

Thứ bảy tuần thánh – Canh thức vượt qua

Thứ Bảy Tuần Thánh – Ngôi mộ trống (Mc 16,1-8)

Ủy Ban Phụng Tự: Giải Đáp Về Cử Hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Đêm Canh Thức Vượt Qua (30.03.2024 – Thứ Bảy Tuần Thánh)

Quên nhớ… (Thứ Bảy Tuần Thánh – Lễ Vọng Phục Sinh)

Nghe giảng Lễ Vọng và Phục Sinh (2009-2023)

THỨ BẨY, TUẦN THÁNH

(Mc 16, 1-8).

MỒ TRỐNG

Thuốc thơm xức xác sẵn sàng,

Hừng đông ngày mới, trên đàng viếng thăm.

Mộ phần cửa lấp xa xăm,

Xác thân tẩm liệm, đặt nằm bên trong.

Ngạc nhiên mồ trống, rối lòng,

Các bà khiếp sợ, ước mong gặp Thầy.

Thiên thần bên phải ngồi đây,

Nhắn lời ‘đừng sợ’, vì Thầy phục sinh.

Hãy đi loan báo thanh minh,

Tông đồ môn đệ, chúng sinh Tin mừng.

Tin yêu chan chứa nổi bừng,

Buồn đau biến mất, vang lừng tâm can.

Chúa nay sống lại khải hoàn,

Niềm tin hy vọng, hân hoan rạng ngời.

Vinh quang sự sống muôn đời,

Chương trình cứu độ, cao vời thánh ân.

Lịch sử và các truyền thống ngày Thứ Bảy Tuần Thánh

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0VV8hpJR6ByREBiXtuz56cpw1qSRipWFTYwCXiohJ7B2V7Mcs4qSGkaWX9R2NYSzPl&id=100053616670875