THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Kính thưa cộng đoàn, Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin)  Nguyện

Xem thêm

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN

GIÁO XỨ NGỌC LÂM THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN  Kính thưa cộng đoàn, Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi

Xem thêm

Thông báo Chúa Nhật VI Phục Sinh

GIÁO XỨ NGỌC LÂM THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH   Kính thưa cộng đoàn, Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng

Xem thêm

Thông Báo Chúa Nhật V Phục Sinh 07.05.2023

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Kính thưa cộng đoàn, Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích

Xem thêm

GIÁO XỨ NGỌC LÂM THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Kính thưa cộng đoàn, Tiếp nối lời mời gọi của Cha xứ, xin cộng đoàn giáo xứ cùng tiếp tục sống chay tịnh và cầu nguyện trong các ngày chủ nhật – Ngày Của Chúa, nhằm tìm thánh ý Chúa qua việc trùng tu đời sống đức tin, trùng tu các hoạt động và trùng tu các cơ sở vật chất của giáo xứ. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria

Xem thêm

MỪNG KỈ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ NGỌC LÂM 1973– 04.04–2023 (Thánh Lễ mừng chính ngày 4h30 thứ ba Tuần Thánh 04.04.2023)

Trong ba năm  ra đi loan báo Tin Mừng, một ngày nọ, Đức Giê-su đã nói với các môn đệ, rằng:  “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.”

Xem thêm