THÔNG BÁO CHÚA NHẬT TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN NĂM B 28.01.2024

1/ Thứ Tư ngày 31/01 lễ Thánh Gioan Bosco Linh mục. Bổn mạng Giới Trẻ giáo xứ vào lúc 04h30. 2/ Thứ Năm ngày 01/2 giới Thiếu nhi chầu Thánh Thể vào lúc 19h00. Xin quý phụ huynh nhắc nhở con em mình và người thân đi tham dự. 3/ Thứ Sáu ngày 02/2 lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh. Bổn mạng giới Hiền mẫu giáo xứ vào lúc 04h30. 4/ Lễ chúc thọ

Xem thêm