Giáo họ Mẫu Tâm

LƯỢC SỬ GIÁO HỌ MẪU TÂM

          Giáo họ Mẫu Tâm được thành lập ngày 20/6/1973 cùng với các giáo họ đầu tiên khi giáo xứ hình thành. năm 1999 với biết bao gian khó của quý chức việc, quý vị ân nhân và cộng đoàn trong và ngoài giáo họ, giáo họ đã có nơi để quy tụ bên Mẹ trong các sinh hoạt và kinh nguyện của giáo họ.

          Giáo họ Mẫu Tâm đầu tiên có tên gọi là Toàn Mỹ  được Cha cố Giuse Maria đặt tên lúc mới thành lập  đến thời kỳ đổi tên là  Giáo Họ 4 rồi sau  đó cha chánh xứ Gioan B. Nguyễn Văn Hưng đổi tên là Giáo Họ Mẫu Tâm cho đến ngày hôm nay.

          Giáo Họ được thành lập vào ngày 20/06/1973 cùng với những giáo họ đầu tiên khi Giáo xứ thành hình và được Cha Cố cho lấy bổn mạng của giáo họ là Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ lễ bổn mạng hàng năm sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

          Số gia đinh lúc ban đầu mới thành lập là 43 hộ với 240 nhân danh rồi qua bao nhiêu năm “đất lành chim đậu” giáo họ ngày càng có thêm những gia đình về nhập giáo họ và hiện nay giáo họ có 462 gia đình với 1.611 nhân danh.

          Đài Đức Mẹ hiện nay từ năm mới thành lập giáo họ các ông trùm cựu cùng giáo dân tìm kiếm đất để làm đài và vào năm 1990 ông trùm phó Vinhsơn Nguyễn Văn Huấn đã để lại đất cho giáo họ làm Đài và từ đó giáo họ đã có đài với tượng Đức Mẹ bằng thạch cao để giáo dân hàng đêm đến đọc kinh, vì tượng để ngoài trời nên đã xuống cấp, cho đến năm 2016 được phép Cha nguyên  Chánh xứ Giuse Phạm Đình Hiền và TV. Ban hành giáo động viên giáo họ đã mạnh dạng xây dựng lại Đài cho khang trang rộng lớn để giáo dân  hằng đêm đến đọc kinh dâng gia đình và giáo họ cho Mẹ.

          Giáo họ nằm ở vị trí trung tâm của giáo xứ và các gia đình ở hai bên quốc lộ nên hai bên đường đa số là buôn bán còn các dong và hẻm thì làm công nhân nên kinh tế của giáo dân trong giáo họ cũng được ổn định và còn rất ít số hộ nghèo. Về giáo lý các em thiếu nhi trong giáo họ đã đi học giáo lý tương đối đầy đủ các gia đình đã ý thức cho con em đi học giáo lý. Giới trẻ vì đến tuổi đi học  xa và những em đi làm công nhân nên ít tham gia. Giới gia trưởng và hiền mẫu thì tham gia vào các sinh hoạt của giáo họ, giáo xứ rất là hăng say và nhiệt tình. Giới cao niên cũng thường đi thăm hỏi các cụ già đau yếu và neo đơn.

          Cho đến hôm nay nhiệm kỳ 2021 – 2025 các quý chức trong  giáo họ rất là đoàn kết biết giúp đỡ lẫn nhau trong công việc giáo xứ và giáo họ đều hoàn thành tốt đẹp, như những tuần trực của giáo họ hay công tác xây dựng nhà  mục vụ, nhà thờ. Cùng nhau đưa Dì đi trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân và già yếu vào thứ bảy hàng tuần.

          Trong nhiệm kỳ này giáo họ cần cải thiện những việc như. Nối kết tình làng nghĩa xóm, thân thiện nhau, giúp đỡ cho những hộ gặp khó khăn, siêng năng đi thăm hỏi những người đau yếu, già cả, neo đơn và kêu gọi các gia đình siêng năng đọc kinh gia đình hằng đêm.

          Về xã hội hiện nay còn hai đoạn đường có mưa là bị ngập làm khó khăn cho việc đi lại của giáo dân nên BĐH giáo họ đang kêu gọi giáo dân chung tay cùng với Giáo xứ sửa lại và mở rộng đường ra nghĩa trang.

Ban Điều Hành Giáo Họ từ năm 1973 – 1993

+ Trùm chánh:

1- Tôma Vũ Thiện Lâm      (1973 – 1978)

2- Vinhsơn Phạm Văn Trọng        (1978 – 1983)

3- Giuse Hoàng Xuân Muôn       (1983 – 1986)

4- Giuse Bùi Xuân Hòa        (1986 – 1989)

5- Augustinô Trần Quang Minh        (1989 – 1992)

6- Đaminh Nguyễn Đức Thụ       (1992 – 1993)

+ Trùm phó :

1- Augustinô Trần Quang Minh             (1973 – 1977)

2- Đaminh Nguyễn Hữu Toán                (1977 – 1978)

3- Giuse  Vũ Văn Quắc                          (1978 – 1982)

4- Vinhsơn Vũ Thanh Hùng                   (1983 – 1984)

5- Giuse Bùi Xuân Hòa                          (1984 – 1986)

6- Vinhsơn Nguyễn Văn Huấn               (1986 – 1991)

7- Đaminh Nguyễn Đức Thụ                  (1989 – 1992)

8- Gioan Vũ Tây Hồ                              (1991 – 1993)

9- Vinhsơn Trần Văn Thanh                   (1992 – 1993)

+ Thư ký :

1- Đaminh Nguyễn Hữu Toán                (1973 – 1977)

2- Gioan Vũ Thanh Hải                          (1977 – 1983)

3- Vinhsơn Vũ Thanh Hùng                   (1983)

4- Giuse Nguyễn Văn Tiểu                     (1983 – 1984)

5- Tôma Đào Lương Hiệt                       (1984 – 1988)

6- Phaolô Trần Bá Hoàng                       (1988 – 1993) 

Nhiệm kỳ 1993 – 1997

1- Đaminh  Nguyễn Đức Thụ         Trưởng ban

2- Gioan Vũ Tây Hồ                       Phó ban 1

3- Vinh son Lưu Hữu Hiển             Phó ban 2

4- Phaolô  Trần Bá Hoàng              Thư ký (1993 – 1995)

5- Phêrô Hoàng Thanh Tâm           Thư ký (1995 – 1997) 

Nhiệm kỳ 1997 – 2001

1- Gioan  Vũ Tây Hồ                      Trưởng ban

2- Vinhsơn Lưu Hữu Hiển              Phó ban 1

3- Gioan B. Phạm Xuân Hùng        Phó ban 2

4- Giuse Trịnh Vũ Hồng Hưng       Thư ký 

Nhiệm kỳ 2001 – 2005

1- Gioan  Vũ Tây Hồ                      Trưởng ban

2- Vinhsơn Lưu Hữu Hiển              Phó ban 1

3- Gioan B. Phạm Xuân Hùng        Phó ban 2

4- Giuse Trịnh Vũ Hồng Hưng       Thư ký

Nhiệm kỳ 2005 – 2009

1- Vinhsơn Lương Quang Minh     Trưởng ban

2- Gioan B. Phạm Xuân Hùng   Phó ban 1

3- Giuse Nguyễn Văn Hưng           Phó ban 2

4- Giuse Trịnh Vũ Hồng Hưng       Thư ký

Nhiệm kỳ  2009 – 2013

1- Tađêô Đoàn Văn Cường            Trưởng ban

2- Giuse Nguyễn Công Vinh         Phó ban 1

3- Đaminh Hoàng Anh Tính          Phó ban 2

4- Giuse Trần Văn Quang              Thư ký 

Nhiệm kỳ 2013 – 2017

1- Tađêô Đoàn Văn Cường            Trưởng ban

2- Giuse Nguyễn Công Vinh          Phó ban 1

3- Giuse Nguyễn Ngọc Thành        Phó ban 2

4- Gioan Vũ Viết Thành                 Thư ký 

Nhiệm kỳ 2017 – 2021

1- Tađêô Đoàn Văn Cường            Trưởng ban

2- Giuse Nguyễn Công Vinh         Phó ban 1

3- Giuse Nguyễn Ngọc Thành    Phó ban 2

4- Gioan Vũ Viết Thành                 Thư ký 

Nhiệm kỳ 2021 – 2025

1- Tađêô Đoàn Văn Cường            Trưởng ban

2- Gioan Vũ Viết Thành                 Phó ban 1

3- Giuse Nguyễn Ngọc Thành        Phó ban 2

4- Giuse Phạm Hùng Cường          Thư ký