Quý Nữ tu

01. Dì MARGARETA MARIA VŨ THỊ HIỀN

 

 • Ngày sinh:
 • Ngày bổn mạng:
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn:
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ:
 • Ông cố: Gioan Vũ Đình Tảo (RIP)
 • Bà cố: Anna Vũ Thị Vè (RIP)
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

02. Dì MARIA MATTA NGUYỄN THỊ THUẬT

 • Ngày sinh: 28/01/1955
 • Ngày bổn mạng: 29/07
 • Hội dòng: Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương
 • Ngày Tiên khấn: 07/10/1975
 • Ngày Vĩnh khấn: 07/10/1982
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tân Tiến, Tân Xuân, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Tp. HCM.
 • Ông cố: Maria Đaminh nguyễn Văn Minh
 • Bà cố: Maria Matta Nguyễn Thị Hạnh
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 13, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

03. Dì MARIA TRỊNH THỊ MÁT

 

 • Ngày sinh: 14/05/1953
 • Ngày bổn mạng: 15/08
 • Hội dòng: Mân Côi Chí Hòa
 • Ngày tiên khấn: 01/02/1978
 • Ngày vĩnh khấn: 22/03/1986
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 67 Trường Trinh, quận Tân Bình, Tp. HCM
 • Ông cố: Phêrô Trịnh Văn Định (RIP)
 • Bà cố: Matta Dương Thị Sen (RIP)
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1573/29 tổ1, Ngọc lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai

04. Dì TÊRÊSA VŨ THỊ XUÂN NGA

 

 • Ngày sinh: 10/07/1958
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 29/04/1978
 • Ngày Vĩnh khấn: 12/06/1984
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Phương Lâm – Gp Xuân Lộc
 • Ông cố: Gioan Vũ Đình Tảo (RIP)
 • Bà cố: Anna Vũ Thị Vè (RIP)
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

05. Dì MARIA NGUYỄN THỊ NGA

 

 • Ngày sinh: 04/01/1959
 • Ngày bổn mạng: Lễ Chúa Thánh Thần
 • Hội dòng: Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
 • Ngày Tiên khấn:
 • Ngày Vĩnh khấn: 19/07/1989
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Ấp 18, Tân Long – Tx Ngã Năm, Sóc Trăng
 • Ông cố: Phêrô Nguyễn Văn Hồ (RIP)
 • Bà cố: Maria Trần Thị Mận (RIP)
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

06. Dì ANN OLIVIA THANH VŨ

 • Ngày sinh: 22/11/1956
 • Ngày bổn mạng: 26/07
 • Hội dòng: Nữ Lasan
 • Ngày Tiên khấn: 25/01/1980
 • Ngày Vĩnh khấn: 13/07/1991
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 14438 Pennland Ln, Cypress, TX 77429, USA.
 • Ông cố: Giuse Vũ Văn Quắc (RIP)
 • Bà cố: Maria Vũ Thị Quý
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

07. Dì ANNA NGUYỄN THỊ HOA

 • Ngày sinh: 02/10/1959
 • Ngày bổn mạng: 26/07
 • Hội dòng: Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
 • Ngày Tiên khấn: 14/07/1984
 • Ngày Vĩnh khấn: 19/07/1989
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Vinh Châu – Gp Bà Rịa – 913 hàng 4 ấp Đông Linh – Bình Giã – Châu Đức – BR Vũng Tàu.
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Lê (RIP)
 • Bà cố: Anna Đinh Thị Oanh (RIP)
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1431/13 tổ 2, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

08. Dì MARIA NGUYỄN THỊ TÍNH

 

 • Ngày sinh: 25/07/1959
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: Phaolô Đà Nẵng
 • Ngày Tiên khấn: 29/06/1985
 • Ngày Vĩnh khấn: 08/12/1991
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tổ DP 1, Thị Trấn Ialy, Chư Păh, Gia Lai
 • Ông cố: Phaolô Nguyễn Thanh Quang (RIP)
 • Bà cố: Anê Nguyễn Thị Minh (RIP)
 • Giáo họ: Bàu Mây, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ấp Bào Mây, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

09. Dì ANNA PHẠM THỊ HUÊ

 • Ngày sinh: 22/08/1958
 • Ngày bổn mạng: 26/07
 • Hội dòng: Phaolô Đà Nẵng
 • Ngày Tiên khấn: 29/06/1985
 • Ngày Vĩnh khấn: 29/06/1993
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Bình Phong – Tổ 4, thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
 • Ông cố: Giuse Phạm Văn Ái (RIP)
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Nụ
 • Giáo họ: La Vang, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 65 tổ 9, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

10. Dì MARIA PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

 • Ngày sinh: 07/01/1962
 • Ngày bổn mạng: 22/08
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 12/06/1987
 • Ngày Vĩnh khấn: 12/06/1992
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Thuận Phát – Gp Sài Gòn (14 Lâm Văn Bền, p. Tân Kiểng, Tp. HCM)
 • Ông cố: Vinhsơn Phạm Gia Định (RIP)
 • Bà cố: Cêcilia Phạm Thị Tước (RIP)
 • Giáo họ: Trinh Vương, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 11, Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

11. Dì MARIA PHẠM THỊ NGUYỆT THU

 • Ngày sinh: 03/10/1960
 • Ngày bổn mạng: 28/11
 • Hội dòng: Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
 • Ngày Tiên khấn: 28/11/1987
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/02/1991
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 714/39 Bình Đức 4, Phường Bình Đức, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 • Ông cố: Giuse Phạm Văn Khiêm (RIP)
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Nhớ (RIP)
 • Giáo họ: Thăm Viếng, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1541, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

12. Dì MARIA JOSIANNE LÊ THỊ THẢO

 • Ngày sinh: 09/09/1963
 • Ngày bổn mạng: Thứ sáu tuần thánh
 • Hội dòng: Mân Côi Chí Hòa
 • Ngày Tiên khấn: 06/10/1989
 • Ngày Vĩnh khấn: 16/08/1996
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Tân Bùi – Gp Đà Lạt
 • Ông cố: Đaminh Maria Lê Văn Chuyên (RIP)
 • Bà cố: Maria Lê Thị Chuyền
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

13. Dì TÊRÊSA TRẦN THỊ THANH THẢO

 • Ngày sinh: 22/11/1965
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: Đa Minh Tam Hiệp
 • Ngày Tiên khấn: 07/08/1990
 • Ngày Vĩnh khấn: 07/08/1995
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 134/4, Kp5, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ông cố: Giuse Trần Văn Lộc (RIP)
 • Bà cố: Maria Trần Thị Hồng (San Jose, USA)
 • Giáo họ: Vô Nhiễm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: San Jose, USA

 

14. Dì MARIA IĐÊNÊ ĐINH THỊ THU HUYỀN

 • Ngày sinh: 08/11/1967
 • Ngày bổn mạng: 12/07
 • Hội dòng: Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa
 • Ngày Tiên khấn: 07/10/1990
 • Ngày Vĩnh khấn: 15/08/1996
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Cà Mau
 • Ông cố: Giuse Đinh Tỵ (RIP)
 • Bà cố: Maria Đinh Thị Luy (RIP)
 • Giáo họ: Thăm Viếng, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1422, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

15. Dì TÊRÊSA TRỊNH THỊ PHƯỢNG

 

 • Ngày sinh: 05/06/1964
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 1991
 • Ngày Vĩnh khấn: 12/06/1996
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu viện Ganreo – Đức Trọng
 • Ông cố: Phêrô Trịnh Văn Định (RIP)
 • Bà cố: Matta Dương Thị Sen (RIP)
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1573/29 tổ1, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

16. Dì LUCIA VŨ THỊ NGUYỆT MINH

 • Ngày sinh: 06/10/1964
 • Ngày bổn mạng: 13/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 12/06/1992
 • Ngày Vĩnh khấn: 12/06/1997
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 2/2 Tân Thời 3 Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp.
 • Ông cố: Gioan Vũ Đình Tảo (RIP)
 • Bà cố: Anna Vũ Thị Vè (RIP)
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

17. Dì MARIA VŨ THỊ HƯỜNG

 • Ngày sinh: 12/08/1969
 • Ngày bổn mạng: 15/08
 • Hội dòng: Đa Minh Tam Hiệp
 • Ngày Tiên khấn: 15/08/1993
 • Ngày Vĩnh khấn: 07/08/1999
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 71/5 Kp 9, p. Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai.
 • Ông cố: Giuse Vũ Văn Lực (RIP)
 • Bà cố: Maria Vũ Thị Việt (RIP)
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 170, Ngọc Lâm I, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

18. Dì TÊRÊSA NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

 • Ngày sinh: 02/12/1968
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 07/06/1994
 • Ngày Vĩnh khấn: 07/06/1999
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 33/30 Thanh Thọ, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.
 • Ông cố: Phaolô Nguyễn Văn Điện (RIP)
 • Bà cố: Maria Đỗ Thị Là (RIP)
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1559/1 tổ 2, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

19. Dì MARIA PHẠM THỊ THU TÂM

 • Ngày sinh: 18/04/1969
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 07/06/1994
 • Ngày Vĩnh khấn: 12/06/1999
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu viện Bạch Lâm – Gp Xuân Lộc (91/3 Bạch Lâm, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai).
 • Ông cố: Vinhsơn Phạm Gia Định (RIP)
 • Tên thánh, họ và tên bà cố: Cêcilia Phạm Thị Tước
 • Giáo họ: Trinh Vương, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 11, Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

20. Dì MARIA TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT

 

 • Ngày sinh: 24/10/1967
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
 • Ngày tiên khấn: 08/08/1994
 • Ngày vĩnh khấn: 09/08/1999
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 1053/9 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, Tp. HCM.
 • Ông cố: Giuse Trần Văn Diệm (RIP)
 • Bà cố: Maria Trần Thị Lự
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Tổ 1, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

21. Dì CATARINA NGUYỄN THỊ THANH NGHIÊM

 • Ngày sinh: 10/12/1972
 • Ngày bổn mạng: 29/04
 • Hội dòng: Đa Minh Tam Hiệp
 • Ngày Tiên khấn: 07/08/1995
 • Ngày Vĩnh khấn: 07/08/2001
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 424 ấp Hiệp Phước, Hòa Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh.
 • Ông cố: Batôlômêô Nguyễn Văn Sen (RIP)
 • Bà cố: Têrêsa Nguyễn Thị Lý (RIP)
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 95 ấp Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.
 • (Dì ruột Maria Nguyễn Thị Ngân)

 

22. Dì AGNES NGUYỄN THỊ THU VÂN

 • Ngày sinh: 10/08/1970
 • Ngày bổn mạng: 21/01
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 11/06/1997
 • Ngày Vĩnh khấn: 12/06/2002
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 523A Lê Đức Thọ, phường 16, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.
 • Ông cố: Phêrô Nguyễn Phan (RIP)
 • Bà cố: Agata Phạm Thị Hạnh (RIP)
 • Giáo họ: La Vang, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 59/6 tổ 9, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

23. Dì MARIA NGUYỄN THỊ LỆ HOA

 • Ngày sinh: 22/12/1971
 • Ngày bổn mạng: 07/10
 • Hội dòng: Đa Minh Tam Hiệp
 • Ngày Tiên khấn: 07/08/1998
 • Ngày Vĩnh khấn: 07/08/2003
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 525/73B Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.
 • Ông cố: Gioakim Nguyễn Ly (RIP)
 • Bà cố: Anna Nguyễn Thị Cậy (RIP)
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1442 Tổ 2, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

24. Dì MARIA PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

 • Ngày sinh: 01/05/1971
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/05/1999
 • Ngày Vĩnh khấn: 26/01/2004
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Ninh Phát – Gia Kiệm (F4/119 Nguyễn Huệ, Quang Trung)
 • Ông cố: Giuse Phạm Văn Bản
 • Bà cố: Maria Vũ Thị Gọn
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 20, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

25. Dì MARIA PHẠM THỊ TRÂM ANH

 

 • Ngày sinh: 05/08/1972
 • Ngày bổn mạng: 01/01
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/05/1999
 • Ngày Vĩnh khấn: 12/06/2004
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tổ 12 ấp 3, Lạc An, Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
 • Ông cố: Vinhsơn Phạm Gia Định (RIP)
 • Bà cố: Cêcilia Phạm Thị Tước (RIP)
 • Giáo họ: Trinh Vương, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 11, Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai

 

26. Dì ANNA TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN

 • Ngày sinh: 08/12/1973
 • Ngày bổn mạng: 26/07
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/05/1999
 • Ngày Vĩnh khấn: 12/06/2004
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: USA
 • Ông cố: Gioan B Trần Văn Ry (RIP)
 • Bà cố: Anna Nguyễn Thị Tịch
 • Giáo họ: Mẹ Thiên Chúa, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1251 tổ 2, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

27. Dì CATARINA NGUYỄN THỊ LAN ĐÀI

 • Ngày sinh: 17/04/1974
 • Ngày bổn mạng: 29/04
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày tiên khấn: 13/05/2000
 • Ngày vĩnh khấn: 11/06/2005
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 106 Tân Phú, Di Linh, Lâm Đồng.
 • Ông cố: Gioakim Nguyễn Phúc Hải (RIP)
 • Bà cố: Têrêsa Nguyễn Thị Soi (RIP)
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

28. Dì TÊRÊSA NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

 • Ngày sinh: 11/05/1976
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 13/05/2000
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/06/2005
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Ngọc Lâm
 • Ông cố: Maria Đaminh nguyễn Văn Minh
 • Bà cố: Maria Matta Nguyễn Thị Hạnh
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 13, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai

 

29. Dì MATTA VŨ THỊ HỒNG THỨC

 • Ngày sinh: 25/11/1976
 • Ngày bổn mạng: 29/07
 • Hội dòng: MTG Thanh Hóa
 • Ngày Tiên khấn: 08/07/2000
 • Ngày Vĩnh khấn: 20/11/2007
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: cộng đoàn Tam Tổng, xóm 7, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa
 • Ông cố: Phêrô Vũ Văn Mìn
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Hương (RIP)
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

30. Dì MARIA PHẠM THỊ NGỌC MAI

 • Ngày sinh: 10/08/1976
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: Đa Minh Tam Hiệp
 • Ngày Tiên khấn: 07/08/2001
 • Ngày Vĩnh khấn: 05/08/2008
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 78 quốc lộ 13 cũ, kp.3, p. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức
 • Ông cố: Giuse Phạm Văn Phán (Hướng)
 • Bà cố: Maria Lâm Thị Tơ
 • Giáo họ: Thăm Viếng, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 101 tổ 3, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

31. Dì MARIA TRẦN THỊ KIM HƯỜNG

 

 • Ngày sinh: 23/05/1974
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
 • Ngày tiên khấn: 09/08/2001
 • Ngày vĩnh khấn: 09/08/2007
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Võ Thị Sáu, Kp5, p. Bình Tân, Tx Lagi, tỉnh Bình Thuận.
 • Ông cố: Giuse Trần Văn Diệm (RIP)
 • Bà cố: Maria Trần Thị Lự
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Tổ 1, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

32. Dì MARIA TRẦN THỊ KIM MAI

 

 • Ngày sinh: 23/05/1974
 • Ngày bổn mạng: 08/09
 • Hội dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
 • Ngày tiên khấn: 09/08/2001
 • Ngày vĩnh khấn: 09/08/2007
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Đền Thánh Vinh Sơn – Kênh 8, 109 ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.
 • Ông cố: Giuse Trần Văn Diệm (RIP)
 • Bà cố: Maria Trần Thị Lự
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Tổ 1, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

33. Dì CARTARINA NGUYỄN THỊ KIM THÀNH

 • Ngày sinh: 26/05/1976
 • Ngày bổn mạng: 29/04
 • Hội dòng: Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
 • Ngày Tiên khấn: 05/08/2002
 • Ngày Vĩnh khấn: 05/08/2010
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Thanh Bình – 39D Hưng Long, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai.
 • Ông cố: Gioa Kim Nguyễn Văn Quý (RIP)
 • Bà cố: Catarina Lê Thị Hồng
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc

Địa chỉ nhà ông bà cố: 1361 Tổ 5, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

34. Dì MARIA ĐỖ THỊ NGỌC BÍCH

 • Ngày sinh: 17/04/1978
 • Ngày bổn mạng: 07/10
 • Hội dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/08/2002
 • Ngày Vĩnh khấn: 09/08/2008
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 1053/4 Lê Đức Thọ, Phường16, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.
 • Ông cố: Giuse Đỗ Văn Quý
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Nguyệt (RIP)
 • Giáo họ: Mân Côi, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

35. Dì MARIA MADALENA NGUYỄN THỊ THƠ

 

 • Ngày sinh: 25/03/1977
 • Ngày bổn mạng: 22/07
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/05/2003
 • Ngày Vĩnh khấn: 12/06/2008
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Ngọc Lâm
 • Ông cố: Phêrô Nguyễn Văn Húy
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Lộc (RIP)
 • Giáo họ: Mông Triệu, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 164 tổ 12, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

36. Dì MARIA HUỲNH THỊ SONG THI

  

 • Ngày sinh: 18/09/1979
 • Ngày bổn mạng: 15/08
 • Hội dòng: MTG Phan Thiết
 • Ngày Tiên khấn: 15/04/2004
 • Ngày Vĩnh khấn: 03/06/2010
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: CĐ Nữ tu MTG Phan Thiết – Thôn 6, Đức Tín, Đức Linh, Bình Thuận.
 • Ông cố: Matthia Huỳnh Phái
 • Bà cố: Maria Phan Thị Hoa
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

37. Dì MARIA HUỲNH THỊ SONG THẢO

 • Ngày sinh: 18/09/1979
 • Ngày bổn mạng: 15/08
 • Hội dòng: MTG Phan Thiết
 • Ngày Tiên khấn: 15/04/2004
 • Ngày Vĩnh khấn: 20/06/2012
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Tân Lập – Khu phố 5, Tân Thiện, Lagi, Bình Thuận.
 • Ông cố: Matthia Huỳnh Phái
 • Bà cố: Maria Phan Thị Hoa
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

38. Dì TÊRÊSA PHẠM THỊ TÚ UYÊN

 • Ngày sinh: 06/11/1983
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/05/2007
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/06/2012
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Thuận Phát – Gp Sài Gòn
 • Ông cố: Phêrô Phạm Viết Vinh
 • Bà cố: Têrêsa Trần Thị Kim Loan
 • Giáo họ: Mông Triệu, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Tổ 8, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

39. Dì MARIA NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC

 

 • Ngày sinh: 16.08.1982
 • Ngày bổn mạng: 08.12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09.05.2007
 • Ngày Vĩnh khấn: 11.06.2012
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: USA
 • Ông cố: Phêrô Nguyễn Văn Huynh
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Phương Hoa
 • Giáo họ: Mông Triệu, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 175 tổ 12 Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

40. Dì ANÊ HUỲNH THỊ THANH TUYỀN

 • Ngày sinh: 25/10/1983
 • Ngày bổn mạng: 21/01
 • Hội dòng: MTG Đà Lạt
 • Ngày Tiên khấn: 02/06/2008
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/06/2014
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Thanh Sơn – C3/128 ấp Bắc Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai.
 • Ông cố: Matthia Huỳnh Phái
 • Bà cố: Maria Phan Thị Hoa
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

41. Dì MARIA TRỊNH THỊ THÚY

 • Ngày sinh: 10/10/1981
 • Ngày bổn mạng: 15/08
 • Hội dòng: Nữ Đa Minh Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/08/2008
 • Ngày Vĩnh khấn: 09/08/2014
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 1053/4 Lê Đức Thọ, P. 16, Gò Vấp, Tp. HCM
 • Ông cố: Giuse Trịnh Đình Chiểu (RIP)
 • Bà cố: Anna Nguyễn Thị Hoàn
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Biên Hòa – Đồng Nai

 

42. Dì MARIA PHAOLÔ NGUYỄN THỊ KIM VÂN

 • Ngày sinh: 1983
 • Ngày bổn mạng: 29/06
 • Hội dòng: Mân Côi Chí Hòa
 • Ngày Tiên khấn: 15/08/2008
 • Ngày Vĩnh khấn: 16/08/2015
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Nhà Thờ Phú Thiện – Ấp Phú Quý 1, xã La Ngà, Định Quán Đồng Nai
 • Ông cố: Đaminh Nguyễn Viết Chuyên
 • Bà cố: Anna Trần Thị Kim Cúc
 • Giáo họ: Trinh Vương, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

43. Dì MARIA GIUSE MAI NGUYỄN NGỌC ANH

 • Ngày sinh: 05/10/1982
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Hội dòng: Mân Côi Chí Hòa
 • Ngày Tiên khấn: 15/08/2009
 • Ngày Vĩnh khấn: 15/08/2015
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Dốc Mơ – Gp Xuân Lộc
 • Ông cố: Vinhsơn Mai Văn Hợp
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Mai
 • Giáo họ: Mẹ Thiên Chúa, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Số 1, tổ 1, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

44. Dì MARIA PHẠM THỊ TUYẾT HỒNG

 • Ngày sinh: 19/05/1981
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 05/09/2009
 • Ngày Vĩnh khấn: 09/06/2014
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 300 Cách mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3, Tp. HCM
 • Ông cố: Gioan Phạm Văn Nhân (RIP)
 • Bà cố: Matta Nguyễn Thị Luyến
 • Giáo họ: Mẹ Thiên Chúa, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Tổ 1, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai

 

45. Dì MARIA VŨ THỊ HỒNG LOAN

 • Ngày sinh: 13/01/1983
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 05/09/2009
 • Ngày Vĩnh khấn: 09/06/2014
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 300 Cách mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3, Tp. HCM
 • Ông cố: Anrê Vũ Kim Thiên
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Lan Anh
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

46. Dì MARIA LƯU THỊ HOA

 • Ngày sinh: 20/02/1985
 • Ngày bổn mạng:
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 05/09/2009
 • Ngày Vĩnh khấn: 09/06/2014
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Bình Thuận – Gp Sài Gòn.
 • Ông cố: Vinh sơn Lưu Văn Sửu
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Như
 • Giáo họ: Mân Côi, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

47. Dì MARIA NGUYỄN THỊ KHÁNH NGUYÊN

 • Ngày sinh: 03/03/1985
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/05/2009
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/06/2015
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Napoli, Italia (Ý)
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Hữu Nghị
 • Bà cố: Matta Nguyễn Thị Nghiệm
 • Giáo họ: Bàu Mây, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ấp Bàu Mây, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

48. Dì MARIA NGUYỄN PHẠM ÁNH VY

 • Ngày sinh: 09/02/1985
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/05/2009
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/06/2015
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Minh Đức – 79 đường 154, P. Tân Phú, Tp Thủ Đức, Tp. HCM.
 • Ông cố: Simon Nguyễn Văn Hóa
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Cường (RIP)
 • Giáo họ: Bàu Mây, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ấp Bàu Mây, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

49. Dì MARIA LÂM THỊ THÚY

 • Ngày sinh: 14/02/1983
 • Ngày bổn mạng: 07/10
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/05/2009
 • Ngày Vĩnh khấn: 09/06/2014
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 523A Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, Tp. HCM.
 • Ông cố: Giuse Lâm Văn Hân
 • Bà cố: Maria Lâm Thị Yêu
 • Giáo họ: La Vang, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Tổ 13, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

50. Dì MARIA NGUYỄN THỊ THÚY

 • Ngày sinh: 17/05/1985
 • Ngày bổn mạng: 15/08
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 08/05/2010
 • Ngày Vĩnh khấn: 09/05/2015
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 523A Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Viết Nết
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Dậu
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

51. Dì LUCIA HỒ THỊ HỒNG LINH

 • Ngày sinh: 08/05/1984
 • Ngày bổn mạng: 13/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 08/05/2010
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/06/2015
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu viện Thiên Hương – 26 Bà Triệu, Phường 4, Tp. Đà Lạt.
 • Ông cố: Gioakim Hồ Văn Chính (RIP)
 • Bà cố: Catarina Nguyễn Thị Ngôn
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: số 16 tổ 6, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

52. Dì TÊRÊSA NGUYỄN THỊ NGUYÊN

 • Ngày sinh: 15/08/1983
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 08/05/2010
 • Ngày Vĩnh khấn: 09/05/2015
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 523A Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Lai
 • Bà cố: Anna Vũ Thị Ngát
 • Giáo họ: Mông Triệu, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

53. Dì CÊCILIA NGUYỄN THỊ THANH TÚ

 

 • Ngày sinh: 15/06/1984
 • Ngày bổn mạng: 22/11
 • Hội dòng: MTG Đà Lạt
 • Ngày Tiên khấn: 24/05/2010
 • Ngày Vĩnh khấn: 09/06/2016
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Thanh Hóa – Gp Xuân Lộc – 1/1A Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
 • Ông cố: Antôn Nguyễn Như Phương (RIP)
 • Bà cố: Têrêsa Nguyễn Thị Tin
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1377/10, tổ 4, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng

 

54. Dì MARIA NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

 • Ngày sinh: 24/02/1985
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 30/04/2011
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/06/2016
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 30/04 Hưng Long, Hưng Thuận, Trảng Bom, Đồng Nai.
 • Ông cố: Phanxicô Nguyễn Đình Tụng (RIP)
 • Bà cố: Maria Vũ Thị Thảo
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai

 

55. Dì MARIA TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

 • Ngày sinh: 26/02/1986
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 30/04/2011
 • Ngày Vĩnh khấn: 12/06/2017
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 300 Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q. 3, Tp. HCM.
 • Ông cố: Giuse Trần Văn Đồng
 • Bà cố: Maria Đinh Thị Miến
 • Giáo họ: Phaolô, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ấp Bàu Mây, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

56. Dì MARIA NGUYỄN THỊ MƠ

 • Ngày sinh: 06/03/1984
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/08/2011
 • Ngày Vĩnh khấn: 10/08/2017
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Võ Thị Sáu, Kp5, p Bình Tân, Thị xã Lagi, Bình Thuận.
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Nhận (Tiện)
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Mừng
 • Giáo họ: Truyền Tin, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 56/9 tổ 7, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

57. Dì MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG

 • Ngày sinh: 18/06/1986
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/05/2012
 • Ngày Vĩnh khấn: 12/06/2017
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 18 rue Marcel Mailly AŸ Champagne France (Pháp)
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Tuân
 • Bà cố: Matta Nguyễn Thị Tuyền
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 48 tổ 8 Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

58. Dì TÊRÊSA ĐỖ THỊ THU HÀ

 

 • Ngày sinh: 28/09/1987
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: Đa Minh Tam Hiệp
 • Ngày tiên khấn: 05/08/2012
 • Ngày vĩnh khấn: 07/08/2019
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 134/4, Kp5, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ông cố: Phêrô Đỗ Xuân Hồng
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Thu Thảo
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1533/13, tổ 2, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

59. Dì MARIA NGUYỄN THỊ KIM THI

 

 • Ngày sinh: 18/08/1988
 • Ngày bổn mạng: 15/08
 • Hội dòng: Nữ Tỳ Thánh Giuse (SSJ)
 • Ngày Tiên khấn: 18/12/2012
 • Ngày Vĩnh khấn: 14/12/2022
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Korobosea, East Boroko, NCD Port Moresby, Papua New Guinea.
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Tiễu (RIP)
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Ngượi
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1490 tổ 1, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

60. Dì MARIA VÕ THỊ HỒNG NHUNG

 • Ngày sinh: 09/05/1988
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Chợ Quán
 • Ngày Tiên khấn: 13/06/2013
 • Ngày Vĩnh khấn: 24/06/2019
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 118 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Tp. HCM
 • Ông cố: Phêrô Võ Văn Ái
 • Bà cố: Anna Nguyễn Thị Phước Hồng
 • Giáo họ: Trinh Vương, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai

 

61. Dì MARIA VINCT NGUYỄN THỊ THU HỒNG

 

 • Ngày sinh: 12/05/1963
 • Ngày bổn mạng: 27/09
 • Hội dòng: Đa Minh Monteils
 • Ngày tiên khấn: 24/08/2013
 • Ngày vĩnh khấn: 09/08/2019
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Thiện Phước – Hạt Bình Giả – Gp Bà Rịa
 • Ông cố: Đaminh Nguyễn Văn Định
 • Bà cố: Maria Vũ Thị Huệ (RIP)
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai

 

62. Dì ANNA LÊ THỊ ÁNH HỒNG

 • Ngày sinh: 05/06/1987
 • Ngày bổn mạng: 26/07
 • Hội dòng: MTG Tân Lập
 • Ngày Tiên khấn: 24/06/2014
 • Ngày Vĩnh khấn: 24/06/2020
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx An Phú, Gp Phú Cường
 • Ông cố: Giuse Lê Danh Hoàng
 • Bà cố: Matta Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Giáo họ: Thăm Viếng, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1410/2, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

63. Dì MARIA NGUYỄN THỊ DUNG

 • Ngày sinh: 12/11/1981
 • Ngày bổn mạng: 01/01
 • Hội dòng: Thánh Phaolo thành Chartres tỉnh dòng Mỹ Tho
 • Ngày Tiên khấn: 29/06/2014
 • Ngày Vĩnh khấn: 25/07/2019
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Trường Khuyết Tật Nhân Ái Mỹ Tho – Tiền Giang.
 • Ông cố: Phanxicô Nguyễn Ngọc Thiêm
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Hường
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 180 tổ 6, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

64. Dì TÊRÊSA NGÔ TÚ ANH

 • Ngày sinh: 06/12/1985
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: Phaolô Sài Gòn
 • Ngày Tiên khấn: 14/07/2014
 • Ngày Vĩnh khấn: 28/07/2020
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Lưu xá sinh viên Saint Paul – Số 4 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
 • Ông cố: Vinhsơn Ngô Chí Bình
 • Bà cố: Maria Lâm Thị Thanh Vân
 • Giáo họ: Vô Nhiễm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1145 tổ 6, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

65. Dì LUCIA NGUYỄN ANH NHẬT

 • Ngày sinh: 24/06/1987
 • Ngày bổn mạng: 13/12
 • Hội dòng: Đa Minh Monteil (tỉnh dòng Pháp)
 • Ngày Tiên khấn: 08/08/2014
 • Ngày Vĩnh khấn: 10/08/2019
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 7 Avenue Emile Boutroux 92120 Montrouge, Pháp
 • Ông cố: Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Oanh (RIP)
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Xuân
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1559/16 tổ1, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai

 

66. Dì TÊRÊSA VŨ THỊ RINH

 • Ngày sinh: 20/02/1989
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 08/08/2014
 • Ngày Vĩnh khấn: 10/08/2020
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Võ Thị Sáu, Khu phố 5, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
 • Ông cố: Phêrô Vũ Viết Khang
 • Bà cố: Anna Ngọ Thị Lan (RIP)
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc.
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 58/1 tổ 7, Ngọc Lâm1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai

 

67. Dì TÊRÊSA PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

 

 • Ngày sinh: 02/11/1986
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/05/2015
 • Ngày Vĩnh khấn: 13/06/2020
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 300 Cách mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3, Tp. HCM
 • Ông cố: Đaminh Phạm Văn Thành
 • Bà cố: Maria Cao Thị Tình
 • Giáo họ: Trinh Vương, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

68. Dì MARIA PHẠM THỊ NGA

 • Ngày sinh: 10/05/1989
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 09/05/2015
 • Ngày Vĩnh khấn: 13/06/2020
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu viện Thiên Hương – 26 Bà Triệu, phường 4, Tp. Đà Lạt.
 • Ông cố: Phêrô Phạm Huy Bá
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Vậy (RIP)
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

69. Dì ANÊ NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

 • Ngày sinh: 07/03/1988
 • Ngày bổn mạng: 21/01
 • Hội dòng: Con Đức Mẹ Phù Hộ (Salesiena)
 • Ngày Tiên khấn: 04/08/2015
 • Ngày Vĩnh khấn: 15/08/2021
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Via dell’Ateneo Salesiano, 81, 00139 Roma – Italia.
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Văn An (RIP)
 • Bà cố: Anê Nguyễn Thị Lĩnh
 • Giáo họ: Vô Nhiễm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc.
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 305, tổ 8, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

70. Dì MARIA NGUYỄN THỊ LỤA (MARIE DE IANNONCIATION)

 • Ngày sinh: 06/02/1983
 • Ngày bổn mạng: 04/10
 • Hội dòng: Monastère sainte Claire (Clara – Pháp)
 • Ngày Tiên khấn: 15/08/2015
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 13 rue sainte Colette. 39800 POLIGNY- FRANCE
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Định (RIP)
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Hường
 • Giáo họ: Vô Nhiễm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

71. Dì MARIA PHẠM THỊ KIM THÙY

 • Ngày sinh: 20/03/1991
 • Ngày bổn mạng: 15/08
 • Hội dòng: Đa Minh Thánh Tâm
 • Ngày tiên khấn: 30/07/2016
 • Ngày vĩnh khấn: 30/07/2022
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Đường Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.
 • Ông cố: Đaminh Phạm Quang Minh
 • Bà cố: Maria Lê Thị Hà
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1533/26, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai

 

72. Dì MARIA PHẠM THỊ HUỆ

 • Ngày sinh: 27/08/1992
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 06/05/2017
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/06/2022
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 106 Tân Phú 1, Đinh Lạc, Di Linh, Lâm Đồng.
 • Ông cố: Giuse Phạm Ngọc Hiền
 • Bà cố: Maria Trần Thị Nhung
 • Giáo họ: Vô Nhiễm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 72 tổ 5, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai

 

73. Dì MARTINÔ VŨ THỊ THANH TÂM

 • Ngày sinh: 01/03/1993
 • Ngày bổn mạng: 03/11
 • Hội dòng: Nô Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu
 • Ngày Tiên khấn: 24/11/2018
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Tân Thạnh Đông – Gp Phú Cường
 • Ông cố: Giuse Vũ Đình Hiến (RIP)
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Hiên
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 100 tổ 1 Thọ Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

74. Dì TÊRÊSA VÕ THỊ KIM KIỀU

 • Ngày sinh: 21/06/1993
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 12/05/2018
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 523A Lê Đức Thọ, phường 16, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.
 • Ông cố: Giuse Võ Quang
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Thu Hà
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

75. Dì TÊRÊSA NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU

 • Ngày sinh: 04/10/1990
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: MTG Gò Vấp
 • Ngày Tiên khấn: 12/05/2018
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 300 Cách mạng Tháng Tám, P. 10, Q.3, Tp. HCM
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Đức Thành (RIP)
 • Bà cố: Anna Đỗ Thị Tâm
 • Giáo họ: Mân Côi, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 45/5, Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

76. Dì MARIA CASIMIRÔ VŨ THỊ THÚY MY

 • Ngày sinh: 04/03/1992
 • Ngày bổn mạng: 04/03
 • Hội dòng: Mân Côi Chí Hòa
 • Ngày Tiên khấn: 15/08/2018
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Long Hương
 • Ông cố: Đaminh Vũ Duy Tuyền
 • Bà cố: Maria Vũ Thị Kính
 • Giáo họ: Trinh Vương, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 408, tổ 8 Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.37. Dì

 

77. Dì MARIA NGUYỄN THỊ NGA

 • Ngày sinh: 06/04/1991
 • Ngày bổn mạng: 15/08
 • Hội dòng: Đaminh Truyền Tin
 • Ngày Tiên khấn: 05/06/2019
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Manila, Phillippines
 • Ông cố: Phêrô Nguyễn Văn Ngữ
 • Bà cố: Anna Trần Thị Quy
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

78. MARIA NGUYỄN THỊ THÙY LINH

 • Ngày sinh: 08/11/1994
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: Đa Minh Bà Rịa
 • Ngày Tiên khấn: 31/07/2020
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 20 Dân Chủ, Kp 4, Phường Bình Thọ, Tp. Thủ Đức.
 • Ông cố: Phêrô Nguyễn Văn Bình
 • Bà cố: Anna Phạm Thị Phượng
 • Giáo họ: Mẹ Thiên Chúa, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1265 tổ 2, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

79. Dì MILIAN VŨ THỊ NHẬT LINH

 • Ngày sinh: 01/03/1993
 • Ngày bổn mạng: 14/10
 • Hội dòng: Nô Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu
 • Ngày Tiên khấn: 30/11/2020
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Phương Long – Gp Thanh Hóa
 • Ông cố: Giuse Vũ Đình Hiến (RIP)
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Hiên
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 100 tổ 1 Thọ Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

80. Dì MARIA NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

 • Ngày sinh: 15/9/1996
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: Đa Minh Tam Hiệp
 • Ngày Tiên khấn: 06/08/2021
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 377/22 Lê Quang Định, P. 5, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Thiên Cung
 • Bà cố: Maria Phùng Thị Mỹ Dung
 • Giáo họ: Vô Nhiễm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Số 8, Tổ 8, Ấp Ngọc Lâm 3, Xã Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai

 

81. MARIA ĐỖ THỊ CẨM NHUNG

 • Ngày sinh: 11/12/1996
 • Ngày bổn mạng: 08/12
 • Hội dòng: Đa Minh Tam Hiệp
 • Ngày tiên khấn: 06/08/2021
 • Ngày vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 377/22 Lê Quang Định, p. 5, q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Ông cố: Giuse Đỗ Thanh Bình
 • Bà cố: Maria Mai Thị Ánh Tuyết
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Tổ 1, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

82. Dì MARIA CATARINA NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH

 • Ngày sinh: 29/04/1997
 • Ngày bổn mạng: 29/04
 • Hội dòng: Đan viện Cát Minh Đà Lạt
 • Ngày Tiên khấn: 01/10/2021
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Định An, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng.
 • Ông cố: Phêrô Nguyễn Ngọc Châu
 • Bà cố: Têrêsa Vũ Thị Huyền Chi
 • Giáo họ: Mẹ Thiên Chúa, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1263/8, tổ 2, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

83. Dì MARIA TRẦN THỊ MỸ HẠNH

 • Ngày sinh: 06/08/1995
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: MTG Tân Việt
 • Ngày Tiên khấn: 23/10/2021
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 17 Nguyễn Huệ, Ấp Bắc Sơn, Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang
 • Ông cố: Phêrô Trần Thanh Liêm
 • Bà cố: Matta Nguyễn Thị Nga
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai

 

84. Dì MARIA NGUYỄN THỊ THANH NGUYÊN

 • Ngày sinh: 13/09/1997
 • Ngày bổn mạng: 15/08
 • Hội dòng: MTG Xuân Lộc
 • Ngày Tiên khấn: 10/06/2022
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 243-245 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Viết Thanh
 • Bà cố: Maria Phan Thị Xuân
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 32, tổ 6, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

85. Dì TÊRÊSA NGUYỄN THỊ LÂM QUẾ

 • Ngày sinh: 05/07/1995
 • Ngày bổn mạng: 01/10
 • Hội dòng: Đa Minh Tam Hiệp
 • Ngày Tiên khấn: 05/08/2022
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 377/22 Lê Quang Định, p. 5, q. Bình Thạnh, Tp. HCM
 • Ông cố: Phaolô Nguyễn Văn Dũng
 • Bà cố: Anna Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ấp Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.