Giáo họ Mông Triệu

LƯỢC SỬ GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU

         Giáo họ Mông Triệu giáo xứ Ngọc Lâm. Từ khi thành lập giáo xứ cho đến năm 2005 là giáo họ Truyền Tin. Năm 2005 sau khi tách họ 12 về giáo xứ Đồng Hiệp (nay là giáo xứ Giang Lâm). Giáo xứ còn 11 giáo họ, lúc bấy giờ giáo họ 3 là giáo họ phát triển dân số nhanh nhất và còn hứa hẹn phát triển thêm trong tương lai về mọi mặt vì địa bàn rộng nên đã chia tách thêm 1 giáo họ gọi là họ 12 nằm về phía tây của đường Ô 3, nay là đường Phú Xuân – Núi Tượng. đến năm 2009 từ họ 12 tách thêm họ 12B (họ 12B là họ Martinô Bàu Chim hiện nay) nên có tên gọi là họ 12A. Đến năm 2013 các giáo họ đổi tên gọi bằng số sang tên Thánh hoặc tước hiệu của Đức Mẹ và cũng từ năm này giáo họ 12A đã chia ra thành hai giáo họ là Mông Triệu và La Vang.

        Tính đến nay, từ họ Bắc Thần (với những cái tên họ 3, họ Truyền Tin, họ 12 và họ 12A) đã chia tách ra giáo họ Truyền Tin, Mông Triệu, La Vang và Martinô ngày nay. Như vậy, từ 1 giáo họ đến nay đã có 4 giáo họ, đặc biệt họ Martinô Bàu Chim đã có nhà nguyện có thánh lễ ngày Chúa nhật thường xuyên và các lễ trọng.

        Tương lai từ gốc là giáo họ Bắc Thần nơi ‘‘đất lành chim đậu’’ còn phát triển vì có hai con đường nhựa. Một là đường chợ Ngọc Lâm – Phú Xuân đi Núi Tượng, hai là Ngọc Lâm – Phú Xuân đi Đa Tôn – Thanh Sơn, Dốc 300 – Phú An.

        Trải qua thời gian cùng năm tháng nhiều lần thay tên đổi họ, dưới sự hướng dẫn của quý Cha xứ. Giáo họ không ngừng phát triển xây dựng đời sống đức tin với sức mạnh của sự hiệp nhất và yêu thương.

        Trong nhiệm kỳ đầu tiên 2005 – 2009 khi đã được tách ra rồi, tình hình kinh tế của bà con giáo dân lúc bấy giờ còn đang gặp khó khăn về mọi mặt.

        Nhiệm kỳ 2009-2013 cuộc sống bà con đi lên từ từ, chính vì thế mà ban điều hành có tổ chức một buổi họp giáo dân tại nhà ông trưởng giáo họ, bàn về vấn đề xây dựng đài giáo họ và được sự nhất trí của bà con giáo dân, cho nên có hai gia đình xin ủng mặt bằng tổng diện tích là 6 mét x 30 mét 180 mét vuông cùng một số bà con ngoài họ và xứ bạn cũng ủng hộ thêm, cho nên việc xây dựng rất nhanh chóng.

        Ngày 10/11/2012 được Cha chánh xứ đặt viên đá đầu tiên, công trình tiếp tục được xây dựng cho đến ngày 10/06/2013 đã hoàn thành, vậy là xây dựng đúng 7 tháng và cũng là ngày này Cha đặt tên cho giáo họ là Mông Triệu tước hiệu Mẹ hồn xác lên trời, bà con rất phấn khởi và cho đến nhiệm kỳ sau đó, đài giáo họ được mở mang thêm như làm sân bê tông, kéo điện thắp sáng, xây cổng, khoang giếng cho đến thời điểm này tương đối đầy đủ.

        Giáo họ vẫn sinh hoạt đầy đủ, đặc biệt là những tối kinh lúc 19 giờ hằng tuần vẫn duy trì đều đặn, anh chị em trong ban phục vụ vẫn quan tâm đến những người già yếu, bệnh tật gặp khó khăn, giúp người già yếu được rước lễ vào thứ bảy hàng tuần cách sốt sắng. Ngoài ra còn giúp bà con những gì mình có thể.

        Cuối cùng về mặt hành chính đài giáo họ được đặt tại trục đường Phú Xuân – Núi Tượng giáo dân tập trung ở tổ 9, 10, 11, 12 của ấp Ngọc Lâm 2 xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

        Giáo họ hiện có 297 gia đình với 1.102 nhân danh. 

Ban Điều Hành Giáo Họ Qua Những Nhiệm Kỳ

Nhiệm Kỳ: 2005-2009

1- Vinh sơn Nguyễn Hải Hà           Trưởng ban

2- Banaba Phạm Văn Quy              Phó ban

3- Giuse Nguyễn Xuân Hòa           Phó ban

4- Giuse Phạm Văn Quyết              Thư ký 

Nhiệm Kỳ: 2009-2013

1- Banaba Phạm Văn Quy              Trưởng ban

2- Giuse Nguyễn Xuân Hòa           Phó ban

3- Antôn Nguyễn Viết Thành         Phó ban

4- Giuse Nguyễn Thanh An            Thư ký 

Nhiệm Kỳ: 2013-2017

1- Giuse Nguyễn Thanh An            Trưởng ban

2- Đaminh Phạm Kim Linh            Phó ban

3- Tôma Trần Anh Tuân                 Phó ban

4- Phêrô Nguyễn Anh Túc              Thư ký 

Nhiệm Kỳ: 2017-2021

1- Đaminh Phạm Kim Linh            Trưởng ban

2- Giuse Nguyễn Kim Vĩnh            Phó ban

3- Tađêô Trần Văn Mỹ                   Phó ban

4- Tôma Trần Anh Tuân                 Thư ký

Nhiệm Kỳ: 2021-2025

1- Đaminh Phạm Lưu Chương       Trưởng ban

2- Giuse Trần Quốc Toản               Phó ban

3- Antôn Nguyễn Văn Công           Phó ban

4- Phêrô Nguyễn Văn Mẫn             Thư ký