Giới thiệu các dòng tu

SINH HOẠT CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU

Đất lành chim đậu

Giáo xứ  Ngọc Lâm ngay từ khi thành lập đã được sự cộng tác liên tục của Tu sĩ  Dòng tu ở các nơi đổ về.Đặc biệt trong giai đoạn đầu, giáo xứ gặp khó khăn về nhân sự, quí Tu sĩ đã là cánh tay đắc lực của Cha xứ trong công tác mục vụ.

Năm 1973: Dòng Đaminh Lạng Sơn (1973 đến nay là Hội dòng Đaminh Gò Vấp)

Năm 1975: Dòng MếnThánh Giá Chợ Quán (1975-1987)

Năm 1976: Dòng Đaminh Tam Hiệp (1976-1991)

Năm 1976: Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm (1976 đến nay là Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp)

Hiện nay hai cộng đoàn dòng tu Tu xá Đaminh Mân Côi Ngọc Lâm thuộc Hội dòng Đaminh Gò Vấp và Tu viện Mến Thánh Giá Ngọc Lâm thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp đã xây dựng cơ sở ổn định và phục vụ lâu dài tại Giáo xứ.

——-@@@——–