Quý Nam tu

1. Thầy ANTÔN TRỊNH QUANG TUẤN

 • Ngày sinh:
 • Ngày bổn mạng:
 • Giáo phận/ Hội dòng: Đan viện Châu Sơn
 • Ngày Tiên khấn:
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ:
 • Ông cố: Antôn Trịnh Quang Tin (RIP)
 • Bà cố: Matta Lê Thị Tin (RIP)
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

2. Thầy GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN THIỆU

 • Ngày sinh: 16/04/1968
 • Ngày bổn mạng: 24/06
 • Hội dòng: Biển Đức
 • Ngày Tiên khấn: 19/03/2000
 • Ngày Vĩnh khấn: 08/2008
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: thôn 3, Đăk Som, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông
 • Ông cố: Maria Đaminh Nguyễn Văn Minh
 • Bà cố: Maria Matta Nguyễn Thị Hạnh
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 13, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

3. Thầy ANTÔN VÕ THẾ DUY

 • Ngày sinh: 12/04/1969
 • Ngày bổn mạng: 13/06
 • Hội dòng: Tu Hội Đời Nam Thánh Tâm Chúa Giêsu (ISMCJ)
 • Ngày Tiên khấn: 12/06/1995
 • Ngày Vĩnh khấn: 05/06/2003
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: CĐ tại Gx. Nam Hải – 9C/12A Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8, Tp. HCM
 • Ông cố: Đaminh Võ Thế (RIP)
 • Bà cố: Têrêsa Nguyễn Thị Phụng (RIP)
 • Giáo họ: La vang, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

4. Thầy PLACIĐO LÊ THANH TĨNH

 

 • Ngày sinh: 05/06/1975
 • Ngày bổn mạng: 15/01
 • Giáo phận/ Hội dòng: Biển Đức Thiên Phước
 • Ngày Tiên khấn: 19/03/2003
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/07/2011
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Đan Viện Biển Đức Thiên Phước – 18 đường số 7, Kp2, p. Tam Bình, Tp. Thủ Đức.
 • Ông cố: Giuse Lê Thanh Bình (RIP)
 • Bà cố: Maria Đinh Thị Nhiệm
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 16/11 tổ 4, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

5. Thầy GIUSE LÊ MINH CHÍNH

 • Ngày sinh: 12/06/1980
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Biển Đức Thiên Phước
 • Ngày Tiên khấn: 11/07/2012
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/07/2018
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Đan Viện Biển Đức Thiên Phước – 18 đường số 7, Kp2, p. Tam Bình, Tp. Thủ Đức.
 • Ông cố: Giuse Lê Thanh Bình (RIP)
 • Bà cố: Maria Đinh Thị Nhiệm
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 16/11 tổ 4, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

6. Thầy GIUSE LÊ CAO THẮNG

 

 • Ngày sinh: 08/08/1984
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Mẹ Chúa Cứu Chuộc
 • Ngày Tiên khấn: 09/12/2014
 • Ngày Vĩnh khấn: 08/12/2020
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc – 521 Tô Ngọc Vân, P Tam Phú, Tp Thủ Đức.
 • Ông cố: Giuse Lê Thanh Bình (RIP)
 • Bà cố: Maria Đinh Thị Nhiệm
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 16/11 tổ 4, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

7. Thầy INHAXIÔ LOYOLA MARIA PHẠM NGỌC THẠCH

 

 • Ngày sinh: 01/11/1985
 • Ngày bổn mạng: 31/07
 • Giáo phận/ Hội dòng: Mẹ Chúa Cứu Chuộc
 • Ngày Tiên khấn: 15/08/2016
 • Ngày Vĩnh khấn: 15/08/2022
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 521 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.
 • Ông cố: Giuse Phạm Đức Thành
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thu Thủy
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc.
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1431/9 tổ 2, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân phú, Đồng Nai.

8. Thầy PHÊRÔ ĐẶNG NGỌC BÌNH

 

 • Ngày sinh: 08/12/1991
 • Ngày bổn mạng: 29/06
 • Giáo phận/ Hội dòng: Thánh Thể VN (S.S.S)
 • Ngày Tiên khấn: 01/08/2019
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Học viện Thánh Thể – 198/30 đường Điện Biên Phủ, p 17, q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
 • Ông cố: Phêrô Đặng Ngọc Minh
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Nho (RIP)
 • Giáo họ: Thăm Viếng, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 45, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

9. Thầy GIUSE PHẠM VĂN HÙNG

 • Ngày sinh: 20/04/1995
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Tôi Tớ Đấng Bầu Cử (Sp)
 • Ngày Tiên khấn: 01/08/2020
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 440/13/77 Thống Nhất, Phường 16, Gò Vấp, Tp. HCM.
 • Ông cố: Gioan Phạm Văn Hội
 • Bà cố: Têrêsa Trần Thị Hường
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Thọ Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

10. Thầy GIUSE ĐÀO VIẾT TÂM

 • Ngày sinh: 04/09/1982
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Hội Thừa Sai VN
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Gò Mây – Gp Sài Gòn (791/4, Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Sài Gòn).
 • Ông cố: Giuse Đào Văn Khả (RIP)
 • Bà cố: Anna Lê Thị Cờ
 • Giáo họ: Vô Nhiễm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 83/1/8 tổ 9, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.