Giáo họ Rạng Đông

LƯỢC SỬ GIÁO HỌ RẠNG ĐÔNG

Họ Rạng Đông là 1 trong 5 giáo họ được hình thành khi thành lập giáo xứ Ngọc Lâm vào năm 1973. Trên mãnh đất thuộc địa bàn giáo họ là nơi mà giáo xứ đã dựng lều bạt và nhà nguyện bằng gỗ để dâng lễ cho cộng đoàn thời khai hoang lập xứ, sau gần 1 năm mới di dời nhà nguyện tạm này về phần đất nhà thờ hiện nay. Thật là hạnh phúc vì giáo họ đã đồng hành với giáo xứ từ thuở ban đầu ấy. Năm 1982 giáo họ chia tách ra thêm giáo họ 7 tức họ Giuse Thợ. Đến năm 1995 giáo họ được phép xây dựng đài Đức Mẹ, một trong những đền đài được xây dựng đầu tiên thuộc giáo xứ Ngọc Lâm.

Thật có ý nghĩa khi giáo họ Rạng Đông là giáo họ đầu tiên của giáo xứ lại nằm về hướng đông của giáo xứ. Cám ơn các bậc Tiền nhân đã sống, cảm nghiệm, hiểu được ý nghĩa khi đặt tên giáo họ Rạng Đông. Giáo họ nhận lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria làm Bổn mạng. Hiện nay, giáo họ Rạng Đông có 420 gia đình với 1.455 nhân danh, đời sống nói chung tương đối ổn định.

Từ ngày thành lập cho tới nay, giáo họ đã trải qua 14 ban điều hành thay đổi nhưng vẫn giữ được truyền thống ban đầu là “đoàn kết và yêu thương”. Nhờ vậy, giáo họ luôn tích cực đóng góp với giáo xứ về tinh thần lẫn vật chất, nhất là về nhân sự phục vụ trong Ban Điều Hành Giáo và các đoàn thể trong giáo xứ, kể cả những con em dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.

Để đáp ứng nguyện vọng của giáo dân trong giáo họ, được sự chấp thuận của hai Cha chánh, phó xứ và chính quyền, đầu năm 1995, giáo họ đã khởi công xây dựng Đài Đức Mẹ Rạng Đông, bổn mạng của giáo họ. Mọi người trong giáo họ một lòng một ý, kẻ góp của người góp công, người hiến đất cúng tượng, kẻ thiết kế thi công, cùng với sự hỗ trợ của các vị ân nhân trong và ngoài giáo xứ nên công việc được mau chóng hoàn thành. Đài giáo họ với kích thước 4,5m x 50m, bao gồm cả hội quán dành cho các sinh hoạt. Trên đài là tượng Đức Mẹ Ban Ơn cao 2,70m, đặt trên bệ cao 0,8m. Đài được khánh thành vào đúng Sinh Nhật Đức Mẹ 08/09/1995. Từ đây, mỗi tối đều có giờ kinh chung được phân công cho các giới phụ trách, dâng lên Mẹ hiền lời kinh cầu nguyện cho họ đạo ngày một thăng tiến hơn trong đời sống đạo và gắn bó hơn trong tình bác ái yêu thương.

Trải qua năm tháng giáo họ đến nay đã được 49 năm, cơ sở hạ tầng cũng như đền đài đã xuống cấp, năm vừa qua để mừng Sinh Nhật Mẹ lần 49, Ban Điều Hành cũng như bà con trong giáo họ đã xin phép Cha chánh xứ trùng tu lại đài Đức Mẹ, nâng nền và làm lại mái từ cổng đài cho đến phần chính của đài .

Với Ban Điều Hành nhiệt huyết và năng động hiện nay, cùng với truyền thống “đoàn kết – yêu thương” sẵn có, giáo họ Rạng Đông vẫn đang tiếp tục khẳng định là một trong những giáo họ đi đầu trong mọi công việc của giáo xứ Ngọc Lâm.

Ban Điều Hành Qua Các Nhiệm Kỳ:

Nhiệm kỳ 1973 – 1976

1- Phêrô Nguyễn Văn Hồ            Trùm chánh

2- Antôn Mai Văn Hân                Trùm phó

3- Phêrô Đinh Trọng Thuyên     Thư ký

4- Maria Nguyễn Thị Thơ          Quản giáo

5- Maria Đỗ Thị Là                     Quản giáo

6- Fx. Phạm Văn Điểm                Quản giáo

Nhiệm kỳ 1976  -1980

1- Phêrô Đinh Trọng Thuyên     Trùm chánh

2- Antôn Mai Văn Hân                Trùm phó

3- Phaolô Trần Xuân Tân            Thư ký

4- Maria Đỗ Thị Là                    Quản giáo

5- Fx. Phạm Văn Điểm                Quản giáo

Nhiệm kỳ 1980 – 1983

1- Phaolô Trần Xuân Tân            Trùm chánh

2- Antôn Nguyễn Văn Nghị       Trùm phó

3- Phêrô Nguyễn Duy Ái             Thư ký

4- Giuse Phạm Quý Phúc            Quản giáo

5- Anna Nguyễn Thị Tươi           Quản giáo

Nhiệm kỳ 1983 – 1986

1- Antôn Nguyễn Văn Nghị       Trùm chánh

2- Giuse Nguyễn Viết Đang        Trùm phó

3- Giuse Phạm Quý Phúc           Thư ký

4- Phêrô Vũ Nghĩa                       Quản giáo

5- Anna Nguyễn Thị Mai           Quản giáo

Nhiệm kỳ 1986 – 1991

1- Antôn Nguyễn Văn Nghị         Trùm chánh (1986-1989)

2- Phêrô Nguyễn Duy Ái             Trùm phó (1984-1990)

3- Phêrô Đỗ Cử                            Trùm phó (1988-1992)

4- Giuse Đỗ Anh Dũng                Trùm phó (1990-1991)

5- Giuse Phạm Quý Phúc            Thư ký (1986-1990)

6- Phaolô Nguyễn Phúc Lộc        Thư ký (1990-1991)

7- Phêrô Vũ Nghĩa                       Quản giáo

8- Maria Hoàng Thị Mai            Quản giáo (1987-1992)

*Nhiệm kỳ 1991 – 1993

1- Giuse Đỗ Anh Dũng               Trùm Chánh

2- Phêrô Đỗ Cử                           Trùm Phó (1991-1992)

3- Phêrô Vũ Nghĩa                       Trùm Phó

4- Giuse Trần Văn Diệm             Trùm Phó (1992-1993)

5- Vínhơn Mai Đình Hùng          Thư Ký

6- Maria Hoàng Thị Mai             Quản giáo (1991-1992)

7- Gioan B. Trần Ngọc Hoà        Quản giáo (1992-1993)

8- Maria Trần Thị An                  Quản gáo

Nhiệm kỳ 1993 – 1997

1- Gioan B. Trần Văn Thuyết              Trưởng ban

2- Giuse Lê Thanh Bình                      Phó ban 1 (1993-1994)

3- Vinhsơn Mai Đình Hùng                 Phó ban 2 (1993-1994)

4- Gioan B. Hoàng Bảo Lộc                Phó ban 2 (1994-1995)

5- Phêrô Hoàng Văn Việt                    Phó ban 1 (1994-1997)

6- Antôn Phạm Văn Huy                     Phó ban 2 (1995-1997)

7- Simon Nguyễn Hồng Phúc              Thư ký (1993-1994)

8- Giuse Trần Quốc Tuấn                    Thư ký (1994-1997)

Nhiệm kỳ 1997 – 2001

1- Gioan B. Trần Văn Thuyết              Trưởng ban

2- Phêrô Hoàng Văn Việt                    Phó ban 1

3- Antôn Phạm Văn Huy                     Phó ban 2

4- Giuse Trần Quốc Tuấn                    Thư ký

Nhiệm kỳ 2001 – 2005

1- Gioan B. Hoàng Bảo Lộc                Trưởng ban

2- Phêrô Nguyễn Cúc                          Phó ban 1

3- Giuse Nguyễn Hoàng Bình             Phó ban 2

4- Giuse Đinh Tiến Phát                      Thư ký

Nhiệm kỳ 2005 – 2009

1- Gioan B. Hoàng Bảo Lộc                Trưởng ban

2- Giuse Vũ Thành Chung                  Phó ban 1

3- Phêrô Vũ Cao Huỳnh                      Phó ban 2 (2005-2006)

4- Phêrô Nguyễn Cúc                          Phó ban 2 (2006-2009)

5- Gioan B. Nguyễn Ngọc Oanh         Thư ký

Nhiệm kỳ 2009 – 2013

1- Phêrô Nguyễn Cúc                          Trưởng ban

2- Gioan Nguyễn Ngọc Chượng          Phó ban 1

3- Giuse Phạm Đức Trị                       Phó ban 2

4- Gioan B. Nguyễn Ngọc Oanh         Thư ký

Nhiệm kỳ 2013 – 2017

1- Phêrô Nguyễn Cúc                          Trưởng ban

2- Giuse Phạm Đức Trị                       Phó ban 1

3- Gioan Nguyễn Ngọc Chượng          Phó ban 2

4- Antôn Vũ Minh Tuấn                      Thư ký

Nhiệm kỳ 2017 – 2021

1- Giuse Hoàng Xuân Hiền                 Trưởng ban

2- Giuse Phạm Đức Trị                       Phó ban 1

3- Gioan Nguyễn Ngọc Chượng          Phó ban 2

4- Tôma Nguyễn Thượng Trí              Thư ký

Nhiệm kỳ 2021 – 2025

1- Giuse Hoàng Xuân Hiền                 Trưởng ban

2- Phêrô Trần Đình Hàn                      Phó ban 1

3- Gioan Nguyễn Ngọc Chượng          Phó ban 2

4- Tôma Nguyễn Thượng Trí              Thư ký