Giáo họ Giuse Thợ

LƯỢC SỬ GIÁO HỌ GIUSE THỢ

        Giáo họ Giuse Thợ được thành lập năm 1982, chia tách từ giáo họ Rạng Đông. Với bổn mạng là Thánh Giuse Thợ kính ngày 1 tháng 5 hàng năm

        Đến năm 1998 giáo họ có một tượng đài Đức Mẹ Fatima tọa lạc tại ấp Thọ Lâm 3 (đường be 130) để nơi đây là trung tâm của các sinh hoạt giáo họ đặc biệt là mỗi tối bà con giáo dân quy tụ để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Giáo họ ngày một phát triển về mọi mặt theo sự phát triển chung của xã hội. Phía tây giáo họ là trục đường đối diện nhà thờ và chợ Ngọc Lâm. Là một giáo họ có nhiều phức tạp và gặp khó khăn lúc ban đầu. Khi mới thành lập giáo họ có 40 gia đình và có 201 nhân danh trong đó phần lớn giáo dân từ các tỉnh phía bắc đến lập nghiệp sau năm 1980.

        Sau khi được cha xứ và Ban Thường vụ giáo xứ giúp đỡ cho giáo họ, giáo họ đã ổn định về cơ cấu nhân sự từ đó sinh hoạt của giáo họ đi vào nề nếp, tuy không nổi bật nhưng có phần ổn định. Các công tác khi giáo xứ phân công, bà con giáo dân tham gia đầy đủ.

        Đặc biệt hội trống của giáo xứ khi được thành lập chủ yếu nhân sự thuộc giáo họ. Sau khi đã được giáo xứ giao trách nhiệm điều hành và phát triển các chức việc đã từng phục vụ trong giáo họ thay nhau đảm trách cùng các thành viên là con em trong giáo họ.

        Nhiệm kỳ 2005 – 2009 xin phép cha xứ và chính quyền sửa lại đài Đức mẹ Fatima.

        Nhiệm kỳ 2009 – 2013 với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Các con đường đã được bê tông hóa giúp bà con đi lại dễ dàng. Người dân nơi đây cũng ao ước từ lâu có được một đài Thánh Giuse lao động bổn mạng của giáo họ và trải dài thời gian hơn 30 năm điều ước ao đã trở thành hiện thực. Có một gia đình xin hiến đất làm đài Thánh Giuse. Như vậy giáo họ có hai đài nên chia ra mỗi tuần mỗi đài đọc kinh 2 tối.

        Đến nay, giáo họ đã tăng lên 476 gia đình và 1.827 nhân danh. Hầu hết các ngôi nhà tranh tre vách liếp trước kia nay được thay lại bằng những ngôi nhà xây. Thu nhập của bà con giáo dân chủ yếu nhờ vườn ruộng, chăn nuôi và ao cá nhờ an cư lạc nghiệp. Nên mọi sinh hoạt của giáo họ mỗi ngày một đi lên.

 

Ban điều hành qua các Nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 1982 – 1986

1- Giuse Hoàng Đức Nhật              Trùm chánh

2- Phêrô Bùi Như Lạc                     Trùm phó

3- Phêrô Dương Duy Khải              Thư ký

4- Antôn Nguyễn Văn Phụng         Quản giáo

5- Maria Vũ Thị Hoa                      Quản giáo

Nhiệm Kỳ 1986 – 1990

1- Giuse Hoàng Đức Nhật              Trùm chánh

2- Đaminh Lã Xuân Bính               Trùm phó

3- Giuse Trần Đức Thuần               Thư ký

4- Giuse Nguyễn Văn Khẩn           Quản giáo

5- Catarina Nguyễn Thị Uy            Quản giáo

Nhiệm Kỳ 1990 – 1993

1- Antôn Nguyễn Văn Phụng         Trùm chánh

2- Giuse Nguyễn Văn Đông          Trùm phó

3- Vinhsơn Vũ Kim Trọng             Trùm phó

4- Giuse Nguyễn Văn Khẩn           Quản giáo

5- Catarina Nguyễn Thị Uy            Quản giáo

Nhiệm Kỳ 1993 – 1997

1- Phêrô Dương Duy Khải              Trưởng ban

2- Giuse Trần Đức Kỳ                    Phó ban 1

3- Phêrô Nguyễn Văn Phú              Phó ban 2

4- Gioakim Nguyễn Duy Kim        Thư ký

Nhiệm Kỳ 1997 – 2001

1- Đaminh Lã Xuân Bính               Trưởng ban

2- Gioan Lê Thành Công                Phó ban 1

3- Phêrô Phạm Hồng Sơn               Phó ban 2

4- Giuse Nguyễn Văn Rạng            Thư ký

Nhiệm Kỳ 2001 – 2005

1- Đaminh Lã Xuân Bính               Trưởng ban

2- Gioan Lê Thành Công                Phó ban 1

3- Phêrô Phạm Hồng Sơn               Phó ban 2

4- Giuse Nguyễn Văn Tuân            Thư ký

Nhiệm Kỳ 2005 – 2009

1- Giuse Trần Chấn Hưng              Trưởng ban

2- Phêrô Nguyễn Văn Ngữ             Phó ban 1

3- Phêrô Nguyễn Văn Phú              Phó ban 2

4- Giuse Hoàng Trung Mạnh          Thư ký

Nhiệm Kỳ 2009 – 2013

1- Giuse Trần Chấn Hưng              Trưởng ban

2- Anrê Vũ Văn Chiên                    Phó ban 1

3- Đaminh Lã Văn Thìn                 Phó ban 2

4- Giuse Nguyễn Văn Quý             Thư ký

Nhiệm Kỳ 2013 – 2017

1- Giuse Trần Chấn Hưng              Trưởng ban 1

2- Gioan Trần Ngọc Thược            Phó ban 1

3- Phêrô Bùi Văn Dũng                  Phó ban 2

4- Anrê Vũ Văn Hiến                     Thư ký

Nhiệm Kỳ 2017 – 2021

1- Đaminh Lã Văn Thìn                 Trưởng ban

2- Giuse Nguyễn Văn Quý             Phó ban 1

3- Phanxicô X. Vũ Văn Quang       Phó ban 2

4- Phêrô Vũ Đình Tuyển                Thư ký

Nhiệm Kỳ 2021 – 2025

1- Đaminh Lã Văn Thìn                 Trưởng ban

2- Giuse Mai Hồng Phúc                Phó ban 1

3- Antôn Nguyễn Sáng                   Phó ban 2

4- Giuse Phạm Ngọc Hộ                 Thư ký