Giáo họ Thăm Viếng

LƯỢC SỬ GIÁO HỌ THĂM VIẾNG

          Giáo họ Thăm Viếng được thành lập năm 2009, do Cha chánh xứ Gioan B. Nguyễn Văn Hưng chia tách từ giáo họ Mẹ Thiên Chúa. Nhận ngày lễ Mẹ Maria đi viếng bà Thánh I-sa-ve, vào ngày 31/05 hàng năm, làm ngày lễ Bổn mạng của giáo họ.

          Giáo họ Thăm Viếng sau khi được thành lập, đã gặp phải không ít khó khăn, về cơ sở vật chất, để làm nơi sinh hoạt, hội họp và để đọc kinh cầu nguyện; Để khắc phục khó khăn ban đầu này, giáo họ đã mượn tạm phần đất bên cạnh nhà của gia đình ông Giuse Nguyễn Văn Tiếp, cựu trưởng cao niên của giáo họ, để đặt tượng Mẹ, làm nơi đọc kinh cầu nguyện của bà con giáo dân và làm nơi sinh hoạt của Ban Điều Hành giáo họ.

          Mặc dù cơ sở tạm chỉ là một mái hiên rộng đủ để che nắng mưa, nhưng mọi sinh hoạt của giáo họ đều được diễn ra một cách hết sức tốt đẹp; từ việc duy trì giờ kinh chung của giáo họ mỗi tối, cho đến các việc tham gia mọi hoạt động và công tác được Cha chánh xứ và Ban Thường vụ giao;

          Sau ba năm thành lập, với sự đoàn kết một lòng của quý Ban Điều Hành giáo họ và toàn thể bà con giáo dân, mọi người cùng chung tay góp sức, về cả tình thần và vật chất, giáo họ đã mua được Đất và xây dựng được Đài Mẹ và được làm phép nhà cùng tượng đài Đức Mẹ và bà Thánh Êlizabeth ngày 01 tháng 02 năm 2013 để nơi đây là trung tâm của các sinh hoạt giáo họ đặc biệt là mỗi tối bà con giáo dân quy tụ để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Đài Mẹ Thăm Viếng tọa lạc trên trục đường Be 129 thuộc ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh. cụ thể về diện tích đất và công trình xây dựng như sau:

  • Tổng diện tích đất: 5m x18m = 90m2 trong đó:
  • Diện tích xây dựng Đài Mẹ: 30m2
  • Diện tích nhà kho: 15m2
  • Diện tích sân có mái che: 45m2
  • Và hai mái che mưa nắng ở hai bên hiên mỗi bên dài 9m

          Đài Mẹ và nhà kho được xây dựng vào năm 2012, Sân Đài Mẹ được làm vào năm 2015, Hai bên hiên làm năm 2017

          Năm 2019, giáo họ đã xin lắp đặt tại Đài một công-tơ điện lưới 220v. đứng tên ông Đặng Văn Thành.

Ban Điều Hành Giáo Họ Và Số Nhân Khẩu Qua Các Nhiệm Kỳ

Nhiệm kỳ 2009-2013:

1- Gioan Phạm Tuệ         Trưởng ban

2- Vinhsơn Lưu Văn Sửu Phó ban 1

3- Phêrô Đặng Văn Bổn Phó ban 2

4- Giuse Đinh Đức Thắng Thư ký

– Tổng số hộ gia đình: 480 hộ

– Tổng số giáo dân: 1980 nhân danh

– Địa bàn: thuộc ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Thanh

Đến ngày 31/05/2013. Cha tiền nhiệm lại tách từ giáo họ Thăm Viếng ra thêm một giáo họ nữa là giáo họ Mân Côi, vị trí lấy đường Be km129 làm địa giới phân tách giữa hai giáo họ. Phía đông đường be là họ Thăm Viếng, phía tây là họ Mân Côi

Nhiệm kỳ 2013 – 2017

1- Gioan Phạm Tuệ Trưởng ban

2- Phêrô Nguyễn Văn Hoàng Phó ban 1

3- Anrê Đặng Thành Việt Phó ban 2

4- Phaolô Nguyễn Như Phúc Thư ký

– Số hộ gia đình: 226 hộ

– Số nhân danh: 861 nhân khẩu

– Địa bàn: thuộc ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Thanh

Nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1- Phêrô Nguyễn Văn Hoàng Trưởng ban

2- Anrê Đặng Thành Việt           Phó ban 1

3- Tôma Nguyễn Đức Hùng Phó ban 2

4- Phêrô Đặng Văn Thành Thư ký

– Số hộ gia đình: 230 hộ

– Số nhân danh: 871 nhân khẩu

– Địa bàn: thuộc ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh

Nhiệm kỳ 2021 – 2025:

1- Phêrô Nguyễn Văn Hoàng Trưởng ban

2- Giuse Trần Trùng Dương Phó ban 1

3- Phaolô Nguyễn Như Phúc Phó ban 2

4- Giuse Lương Thanh Tùng Thư ký

– Số hộ gia đình: 243 hộ

– Số nhân danh: 870 nhân khẩu

– Địa bàn: thuộc ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh

Các Hoạt Động Trong Giáo Họ

          Giáo họ vẫn duy trì việc đọc kinh tối hằng ngày vào lúc 17h00. Giáo họ cũng dành riêng các ngày: thứ ba đầu tháng, để đọc kinh cầu nguyện cho các ân nhân và những người đã mất trong giáo họ; thứ năm đầu tháng, cầu nguyện chung cho những người còn sống.

Dịp Lễ Bổn mạng hằng năm, Giáo họ đều được Cha Chánh Xứ đến tĩnh tâm, thăm viếng, hướng dẫn, dạy dỗ cũng như chia sẻ chúc mừng cho giáo họ trong dịp trọng đại này.

Thứ bảy hàng tuần, Quý chức đi cùng Dì phụ trách đem Mình Thánh Chúa đến nhà  các bệnh nhân trong giáo họ. Đón cha xức dầu cho các bệnh nhân nguy tử và làm phép các nhà mới;

Tổ chức họp Quý Chức trong giáo họ hằng tháng, để phổ biến mọi công tác của giáo xứ, giáo họ. Ban Điều hành thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ cũng như động viên nhau để cùng nhau thực hiện tốt mọi công việc được giao.