Giáo họ Truyền Tin

LƯỢC SỬ GIÁO HỌ TRUYỀN TIN

Giáo họ Truyền Tin là giáo họ Bắc Thần 1 trong 5 giáo họ từ ngày lập xứ, sau này gọi là họ 3 đến năm 2005 từ họ 3 tách ra họ 12 đến năm 2009 từ họ 12 tách ra họ 12B (họ 12B là họ Martinô – Bàu Chim hiện nay) nên có tên gọi là họ 12A. đến năm 2013 các giáo họ đổi tên gọi bằng số sang tên Thánh hoặc tước hiệu của Đức Mẹ. Giáo họ 3 được đặt tên là giáo họ Truyền Tin cho đến ngày nay, Từ giáo họ Bắc Thần đến nay giáo họ đã phát triển thêm 3 giáo họ khác là họ Mông Triệu, họ La Vang, họ Martinô. Trong tương lai cụm giáo họ này còn phát triển nhiều về mọi mặt là cánh đồng truyền giáo đầy hứa hẹn cho một mùa gặt mới.

Trải qua thời gian cùng năm tháng nhiều lần thay tên đổi họ, dưới sự hướng dẫn của quý Cha xứ. Giáo họ không ngừng phát triển xây dựng đời sống đức tin với sức mạnh của sự hiệp nhất và yêu thương.                                   

        Năm 2005 đến 2009 giáo họ được một gia đình hiến dâng mảnh đất làm đền giáo họ cũng trong thời gian nhiệm kỳ: 2005-2009 Xây một gian; 2009-2013 Tiếp tục xây nối thêm một gian nữa; 2013-2017 Giáo họ lại làm thêm một gian nữa để sinh hoạt và thêm sân sạch sẽ. 2017-2021 Đực sự hướng dẫn của Cha chánh xứ giáo họ đã trùng tu đài và nâng nền lên, làm lại cống thoát nước, sửa toàn bộ điện, đóng lại trần, và nối dài ra hiện nay là chiều dài đài là 16 m và chiều rộng là 8 m.

        

Giáo họ thường xuyên vận động bà con giáo dân tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, quan tâm các gia đình khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật… tổ chức các giờ kinh, phúng viếng những gia đình có người thân qua đời, hướng dẫn, mời gọi bà con trong giáo họ tham gia các giờ kinh tối tại Đài giáo họ, cũng như dâng giáo họ lên cho Chúa và Mẹ.

Giáo họ hiện có 437 gia đình với 1.588 nhân danh.

Ban Điều Hành Giáo Họ Truyền Tin Qua Các Thời Kỳ.

          (Từ khi thành lập 1974 đến 1993)

Trùm chánh

1- Giuse Trần Văn Chiêu     1974-1980

2-Giuse Trần Văn Sắc      1980-1983

3- Giuse Lâm Quang Trọng    1982-1986

4- GioanB. Trần Văn Rồng   1986-1987

5- Đaminh Lâm Văn Hải   1987-1993

Trùm phó

1- Raphael Phạm Văn Trừ         1974-1980

2- Giuse Lâm Quang Trọng        1980-1982

3- Phêrô Vũ Văn Triều               1982-1983

4- Đaminh Trần Văn Toan         1984-1985

5- GioanB. Trần Văn Rồng       1985-1986

6- Giuse Nguyễn Văn Thành      1985-1986

7- Đaminh Lâm Văn Hải           1986-1987

8- Giuse Hoàng Bá Nhì              1987-1993

9- Matthêu Vũ Văn Hữu             1986-1993

10- Đaminh Trần Văn Cửu          1990-1993

Thư ký

1- Simon Nguyễn Phán   1974-1980

2- Phanxicô Phạm Văn Hùng     1980-1984

3- Giuse Nguyễn Hòa Bình        1984-1993

Quản giáo

1- Giuse Trần Văn Ái                  1974-1980

2- Maria  Phạm Thị Hân             1974-1980

3- ĐaminhLâm Văn Hải             1980-1984

4- Anna Nguyễn Thị Hoa           1980-1991

5- Giuse Hoàng Bá Nhì              1984-1989

6- Giuse Lâm Toàn Sơn              1989-1993

7- Anna Đinh Thị Lê             1991-1993 

Nhiệm kỳ 1993 – 1997

1- Giuse Hoàng Bá Nhì                     Trưởng ban

2- Giuse Nguyễn Hòa Bình                Phó ban 1 (1993-1995)

3- Banabê Phạm Văn Quy                  Phó ban 1 (1995-1997)

4- Giuse Lâm Toàn Sơn                     Phó 2

5- Giuse Phạm Thế Hồng                  Thư ký 

Nhiệm kỳ 1997 – 2001

1- Giuse Hoàng Bá Nhì           Trưởng ban

2- Banabê Phạm Văn Quy          Phó ban 1

3- Antôn Mai Ngọc Châu           Phó ban 2

4- Vinhsơn Nguyễn Hải Hà          Thư ký 

Nhiệm kỳ 2001 – 2005                                   

1- Giuse Hoàng Bá Nhì                    Trưởng ban

2- Banabê Phạm Văn Quy                 Phó ban 1

3- Vinhsơn Nguyễn Hải Hà               Phó ban 2

4- Phêrô Phạm Viết Vinh                   Thư ký

Nhiệm kỳ 2005 2009

1- Giuse Lâm Toàn Sơn          Trưởng ban

2- Giuse Nguyễn Đình Sỹ              Phó ban 1

3- Phêrô Phạm Viết Vinh          Phó ban 2

4- Grêgôriô Cao Văn Thắng         Thư ký 

Nhiệm kỳ 2009 – 2013                                     

1- Giuse Nguyễn Đình Sỹ                  Trưởng ban

2- Grêgôriô Cao Văn Thắng              Phó ban 1

3- Giuse Nguyễn Văn Thanh             Phó ban 2

4-Giuse Nguyễn Mạnh Dũng              Thư ký 

Nhiệm kỳ 2013 – 2017                                     

1- Giuse Nguyễn Đình Sỹ                Trưởng ban

2- Grêgôriô Cao Văn Thắng            Phó ban 1

3- Giuse Nguyễn Văn Thanh   Phó ban 2

4- Giuse Nguyễn Mạnh Dũng   Thư ký 

Nhiệm kỳ 2017 – 2021                                                                                 

1- Grêgôriô Cao Văn Thắng Trưởng ban

2- Phêrô Nguyễn Bá Thức             Phó ban 1

3- Bênađô Trần Quốc Dũng Phó ban 2

4- Đaminh Nguyễn Văn Quang Thư ký

Nhiệm kỳ 2021 – 2025

 

1- Grêgôriô Cao Văn Thắng  Trưởng ban

2- Giuse Hoàng Xuân Hùng Phó ban 1

3- Đaminh Nguyễn Văn Quang         Phó ban 2

4- Giuse Nguyễn Thanh Quân Thư ký

Hiện giáo họ có 412 gia đình với 1.472 nhân khẩu.