HẠNH CÁC THÁNH TRONG NĂM PHỤNG VỤ

Mời xem HẠNH CÁC THÁNH trong năm phụng vụ ở đường Link dưới: https://hddmvn.net/huynhdoan-hanh-cac-thanh/ https://gxdaminh.net/z/tusach/hanhcacthanh/theovetchannguoi.htm HẠNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM https://hddmvn.net/hanh-tich-cac-thanh-tu-dao-viet-nam/ HẠNH CÁC THÁNH DÒNG ĐA MINH https://hddmvn.net/tusach/thanhop/thanhdong.htm HẠNH CÁC THÁNH TRONG NGÀY http://gpvinh.com/thanh-trong-ngay PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH https://gpcantho.com/category/phung-vu/phung-vu-chu-thanh/ Các thánh Tử Đạo Việt Nam http://conggiao.info/cac-thanh-tu-dao-viet-nam-n-2302   HẠNH CÁC THÁNHTHEO NĂM PHỤNG VỤ Khải Huyền 7, 9-14 do linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT, Ðàlạt phụ trách THÁNG 12 Ngày 31 –

Xem thêm

Lịch Phụng Vụ năm 2023 & 5 phút lời Chúa mỗi ngày

Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2023 Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2023 Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2023 Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2023 Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2023 Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2023 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 6 – 2023 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 5 – 2023 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 4 – 2023 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 3 – 2023 5

Xem thêm

Giới thiệu ứng dụng (App) và trang web “Giờ lễ”

GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG (APP) VÀ TRANG WEB “GIỜ LỄ” Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (03.06.2023) – Ứng dụng (App) và trang web “Giờ lễ” do Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đảm nhiệm, để giúp bà con di dân, khách du lịch, khách công tác, những người làm công tác bác ái… biết giờ lễ, vị trí, khoảng cách, thời gian đến nhà thờ mình cần tìm. Hiện đang

Xem thêm

DANH SÁCH TRANG WEB VÀ MẠNG XÃ HỘI CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VÀ CÁC GIÁO PHẬN TẠI VIỆT NAM

Ủy ban Truyền thông Xã Hội / HĐGMVN WHĐ (17.07.2021) – Giáo hội luôn kêu gọi các tín hữu Công giáo sử dụng mọi phương tiện truyền thông sẵn có để loan báo Tin Mừng. Vì thế, Giáo hội luôn trân trọng mọi trang web và mạng xã hội do cá nhân các tín hữu trong và ngoài Công giáo thực hiện, nếu các phương tiện truyền thông ấy thể hiện được chân lý, công bằng và

Xem thêm

Danh Sách Giám Mục Việt Nam Trong Nước Theo Tuổi

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện nay có 26 giám mục đương nhiệm và 23 giám mục nghỉ hưu, sau đây là danh sách các giám mục còn sống theo tuổi. STT Tên Giám mục- Khẩu hiệu- Chức vụ- Giáo phận- Ngày sinh và tuổi 01/ Gioan Baotixita Bùi Tuần Giới luật mới Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 21 tháng 1, 1927 (95 tuổi) [1] 02/ Phêrô Trần Thanh Chung

Xem thêm

LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO–Lm Phanxicô.X Đào Trung Hiệu OP

LỜI NGỎ Giáo hội là Dân Thiên Chúa Như Israel xưa lữ hành trong sa mạc Đoàn Dân Mới đã cất bước đăng trình qua hai mươi thế kỷ lịch sử trần gian. Lữ hành đức tin, Maisen mới : Đức Giêsu Nhập thể Hiến chương mới : Luật Bát Phúc Ngài trao Còn giao ước mới Ngài ký bằng máu đào trên đỉnh cao thập giá. Ngài vẫn hiện diện kêu mời hoán cải, bỏ mảnh

Xem thêm