HỘI CA VỊNH

HỘI CA VỊNH CÊCILIA HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN

Cộng đoàn phụng vụ mà thiếu ca đoàn, bầu khí sẽ tẻ nhạt thiếu sốt sắng, nên Giáo xứ nào cũng phải hình thành một hay nhiều ca đoàn để phục vụ Thánh Lễ. Vì thế ngay từ lúc phôi thai, Cha cố Giuse Maria Phạm Quang Thiều và những người có trách nhiệm đã chuẩn bị trước trong thời gian dân còn tạm trú tại Trung tâm Savio (Thủ Đức), để khi đặt chân đến Ngọc Lâm là sẵn sàng phục vụ ngay. Như ánh sao xưa báo hiệu và dẫn đường cho Ba Vua tìm gặp Đấng Cứu Thế.

1/Ca đoàn Sao Linh với bổn mạng lễ Hiển Linh đã được hình thành sớm nhất với ý nghĩa ấy, do ông Đaminh Vũ Mạnh Cường trực tiếp điều hành. Hiện nay vẫn sinh hoạt đều đặn, có các anh biết nhạc lý dày dặn kinh nghiệm hướng dẫn, hiện nay Chị Maria Ngô Thị Kim Hương –Trưởng nhóm

Với đà tăng dân số và phụng vụ ngày càng tăng của Giáo xứ, một ca đoàn không thể đáp ứng được hết mọi nhu cầu và thế là nhiều ca đoàn khác lần lượt ra đời: