Giới thiệu

Giáo xứ Ngọc Lâm

Địa chỉ: 15 Tổ 1, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 02513856137

Thư từ, bài vở và mọi đóng góp ý xin quý vị gửi vào email: truyenthongnl@gmail.com

Địa điểm