Quý Chủng sinh

1- Thầy GIUSE TRẦN CAO THẮNG

 • Ngày sinh: 20/10/1989
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Phú Cường
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu học tại Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn.
 • Ông cố: Gioa Kim Trần Cao Hiến
 • Bà cố: Anna Nguyễn Thị Thu
 • Giáo họ: Mẹ Thiên Chúa, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1349 tổ 1, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

2- Thầy GIUSE PHẠM CÔNG DANH

 • Ngày sinh: 27/01/1991
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Phú Cường
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu học tại Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn.
 • Ông cố: Giuse Phạm Hùng Cường
 • Bà cố: Maria Trần Thị Nhung
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

3- Thầy GIUSE MAI VŨ XUÂN TRƯỜNG

 • Ngày sinh: 22/04/1995
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu học tại Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc.
 • Ông cố: Gioan Baotixita Mai Viết Nam
 • Bà cố: Maria Vũ Thị Thơm
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Số 6, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

4- Thầy GIUSE PHẠM ĐỨC TOÀN

 • Ngày sinh: 23/11/1997
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu học tại Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc.
 • Ông cố: Giuse Phạm Đức Trí (RIP)
 • Bà cố: Anna Nguyễn Thị Thu Cúc
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

5- Thầy GIUSE TRẦN XUÂN TOÀN

 • Ngày sinh: 10/10/1996
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu học tại Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc – 210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai.
 • Ông cố: Phêrô Trần Văn Tạo
 • Bà cố: Maria Trần Thị Mỹ Dung
 • Giáo họ: Bàu Mây, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: số 7, tổ 6, Bàu Mây, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

6- Thầy LOUIS GONZAGA PHẠM TRẦN THIỆN QUÝ

 • Ngày sinh: 25/08/1996
 • Ngày bổn mạng: 21/06
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.
 • Ông cố: Vinhsơn Phạm Nam Tú
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Mỹ Hạnh
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc.
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1411, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

7- Thầy PHAOLÔ TRẦN ANH KHA

 • Ngày sinh: 08/01/1997
 • Ngày bổn mạng: 25/01
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu học tại Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc.
 • Ông cố: Phêrô Trần Sử Khánh
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Thúy Liễu
 • Giáo họ: Thăm Viếng, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

8- Thầy GIOAN TRẦN HOÀI TÚ

 • Ngày sinh: 24/09/1999
 • Ngày bổn mạng: 27/12
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục:
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu học tại Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc.
 • Ông cố: Giuse Trần Quang Trung
 • Bà cố: Maria Madalena Bạch Thị Kim Dung
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 111 Tổ 4, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

9. Thầy GIUSE NGUYỄN LAM TRƯỜNG

 • Ngày sinh: 21/04/2000.
 • Ngày bổn mạng: 19/03.
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc.
 • Tên Thánh, họ và tên ông cố: Antôn Nguyễn Khắc Bình.
 • Tên Thánh, họ và tên bà cố: Maria Madalena Nguyễn Thị Thương Chi.
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc.
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1633 Thọ Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú.
 • ĐT nhà ông bà cố: 0913170022 (ông cố)

10. Bênađô Nguyễn Thái Hoàng