Sống lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Lá năm B 24.03.2024

Chúa nhật Lễ Lá năm B (Mc 14,1-14,47) https://gphaiphong.org/loi-chua-chua-nhat/bai-doc-chua-nhat-le-la-nam-b-12744.html Tin Mừng – kiệu lá: Mc 11,1-10 Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa.✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.1 Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, gần làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi Ô-liu. Bấy giờ, Người sai hai môn đệ 2 và bảo : “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi,

Xem thêm

Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật tuần 5 mùa chay năm B 17.03.2024

DẪN LỄ CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN B Dẫn vào Thánh lễ Khi trời tắt nắng chiều yên Mọi người đau ốm được khiêng đến Ngài Trừ tà, chữa bệnh miệt mài Tinh sương Người lại đắm say nguyện cầu. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ năm Thường niên: Một ngày sống của Chúa Giêsu (Mc 1,29-39). Thánh Máccô cho chúng ta cái nhìn tổng quát về một ngày sống

Xem thêm

Sống lời Chúa, Chúa Nhật tuần 5 mùa chay năm B 17.03.2024

Bài đọc Chúa nhật V mùa Chay – Năm B https://gphaiphong.org/loi-chua-chua-nhat/bai-doc-chua-nhat-v-mua-chay-nam-b-12705.html Bài đọc 1: Gr 31,31-34Ta sẽ lập một giao ước mới, và không còn nhớ đến lỗi lầm của dân Ta nữa.Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.31 Này sẽ đến những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa – Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới, 32 không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta

Xem thêm

Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật tuần 4 mùa chay năm B 10.03.2024

DẪN LỄ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY Dẫn vào Thánh lễ Lời Thầy tiên báo cho hay Rằng Ngài sẽ chết trên cây khổ hình Ai tin mến Chúa hết tình Ngài ban sự sống thần linh cho đời. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ tư Mùa Chay: Chúa Giêsu tiên báo Ngài phải chết cách nào để cứu độ con người (Ga 3,14-22). Chúa Giêsu nói với Ni-cô-đê-mô: “Như

Xem thêm

Sống lời Chúa, Chúa Nhật tuần 4 mùa chay năm B 10.03.2024

Bài đọc Chúa nhật IV mùa Chay – Năm B https://gphaiphong.org/loi-chua-chua-nhat/bai-doc-chua-nhat-iv-mua-chay-nam-b-12670.html Bài đọc 1: 2 Sb 36,14-16.19-23Chúa đày ải và giải phóng dân để bày tỏ cơn thịnh nộ và lòng thương xót.Bài trích sách Sử biên niên quyển thứ hai.14 Khi ấy, tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư dân và làm cho Nhà

Xem thêm

Tĩnh tâm Mùa Chay 2024

Vatican News Tiếng Việt giúp tĩnh tâm Mùa Chay 2024: Hoán cải và Tin vào Tin Mừng VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT GIÚP TĨNH TÂM MÙA CHAY 2024 Chủ đề: HOÁN CẢI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG Vatican News Vatican News (03.03.2024) – “Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng” là lời nhắn nhủ mà chúng ta được nghe khi cúi đầu để được xức tro, và khởi đầu cho hành trình của một Mùa

Xem thêm