Ngày đầu năm Dương Lịch 01.01.2024 Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa * Bổn mạng Giáo họ Mẹ Thiên Chúa

Có thể là hình ảnh về văn bản

GHBL BÀU MÂY Thiếu nhi vui chơi mừng CHÚA GIÁNG SINH

https://www.facebook.com/GHBLBauMay/posts/pfbid02eRisgQyPftwYwMYMBQyR1SbWKp3usuMLau6hTHYi7YXjrNFQLTj1KRTRyaHLwJKal

Có thể là hình ảnh về 6 người

GHBL Bàu Mây CANH THỨC GIÁNG SINH 2023

https://www.facebook.com/GHBLBauMay/posts/pfbid02F2gJPJGybEpUAsLrqdYduU9bVD9e3b34g6B6QPrBuSwRMZH4BqVKq7i5iqm89cWzl

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài Ðọc I: Ds 6, 22-27

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Ít-ra-en và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Mô-sê rằng: “Hãy nói với A-a-ron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Ít-ra-en; hãy nói với chúng thế này: “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con”. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Ít-ra-en, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Ðáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con

Xướng: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.

Xướng: Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.

Xướng: Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.

Bài Ðọc II: Gl 4, 4-7

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”.

Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: “Áp-ba!”, nghĩa là “Lạy Cha!” Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia! – Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 2, 16-21

“Họ đã gặp thấy Ma-ri-a, Giu-se và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giê-su”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bê-lem, và gặp thấy Ma-ri-a, Giu-se và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Ma-ri-a thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giê-su, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Ðó là lời Chúa.

https://www.giaophandanang.org/le-me-thien-chua-cau-cho-hoa-binh-the-gioi.html

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

LÃNH ƠN ĐẠI XÁ (TOÀN XÁ) TRONG NGÀY CUỐI NĂM VÀ NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina) do Đức Thánh Cha Phaolo VI ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967 và Cẩm Nang Về Các Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) ấn bản thứ tư năm 1999, TRONG NGÀY CUỐI NĂM VÀ NGÀY ĐẦU NĂM MỚI Hội Thánh rộng ban cho các tín hữu ƠN ĐẠI XÁ khi thực hiện các việc như sau:
– Chiều ngày cuối năm (ngày 31 tháng 12), ai hát hoặc đọc Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum) thì được hưởng nhờ 1 ơn Đại Xá.
– Ngày đầu năm mới (ngày 01 tháng 01), ai hát hoặc đọc Kinh “Lạy Chúa Ngôi Ba là Đấng Sáng Tạo” (Veni Creator Spiritus) thì được hưởng nhờ 1 ơn Đại Xá.
Các ơn Đại Xá này mỗi ngày được hưởng nhận 1 lần và có thể nhường cho các linh hồn.
Để lãnh nhận ơn Đại Xá cần có ý lãnh hơn Đại Xá khi thực hiện các việc trên, giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng ơn Đại Xá thông thường:
– Xưng Tội,
– Rước Lễ trong chính ngày hưởng ơn Đại xá,
– Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng: có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng để hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng.
Ơn này cả Tết Dương lịch lẫn Âm lịch.
– Ân xá có hai loại: Ðại xá (tha hết), và Tiểu xá (tha một phần).
Bà Thánh Brigitta nói: “Ai lãnh được một Đại xá trước khi chết, thì sẽ được tha thứ và được rước vào Thiên đàng ngay, như khi vừa lãnh Bí tích Rửa tội mà chết vậy”.
– Mọi tín hữu có thể lãnh Đại xá, Tiểu xá cho mình hoặc nhường lại cho người đã qua đời (Giáo Luật 994).
Thánh thi “LẠY THIÊN CHÚA (TE DEUM)”
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục,
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh !
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang. Amen.
Kinh “LẠY CHÚA NGÔI BA LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO (VENI CREATOR SPIRITUS)”
Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,
Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.
Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,
Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào,
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.
Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng,
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu
Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,
Đổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.
Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an.
Được Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.
Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân.
Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt. Amen.
— — —
Xin Anh Chị Em loan báo rộng rãi điều này để Danh Chúa cả sáng và sinh ơn ích cho các linh hồn.

Nghe giảng

Suy niệm

1 Tháng Giêng Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Vai trò người mẹ siêu phàm của Ðức Maria đã triển khai tính cách đặc biệt của biến cố Giáng Sinh. Ðức Maria đóng một vai trò quan trọng trong sự Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài chấp nhận lời mời của Thiên Chúa mà đã được sứ thần đưa tin (Luca 1:26-38). Bà Êlizabét đã phải xưng tụng: “Em có phúc hơn mọi người nữ, và phúc thay người con trong lòng em. Bởi đâu tôi được người mẹ của Chúa tôi đến thăm?” (Luca 1:42- 43). Vai trò làm mẹ Thiên Chúa của Ðức Maria đã đặt ngài vào một vị trí độc đáo trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.

Tuy không nhắc đến tên Ðức Maria, Thánh Phaolô khẳng định rằng “Thiên Chúa đã sai Con Ngài, sinh bởi một phụ nữ, sinh ra dưới chế độ luật” (Galat 4:4). Thánh Phaolô còn nói thêm “Thiên Chúa đã sai thần khí Con Ngài đến trong tâm hồn chúng ta, để kêu lên ‘Abba, Lạy Cha!’” giúp chúng ta nhận thức rằng Ðức Maria là mẹ của tất cả các người em Ðức Giêsu.

Một số thần học gia còn nhấn mạnh rằng vai trò làm mẹ Ðức Giêsu của Ðức Maria là một yếu tố quan trọng trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ý tưởng “đầu tiên” của Thiên Chúa trong sự tạo dựng là Ðức Giêsu. Ðức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, là Ðấng có thể dâng lên Thiên Chúa tình yêu và sự thờ phượng tuyệt hảo nhất thay cho mọi tạo vật. Một khi Ðức Giêsu có trong tâm trí của Thiên Chúa “đầu tiên,” thì “thứ đến” phải là Ðức Maria vì ngài đã được chọn từ thuở đời đời để làm mẹ Ðức Giêsu.

Danh hiệu “Mẹ Thiên Chúa” đã có từ thế kỷ thứ ba hay thứ tư. Từ tiếng Hy Lạp Theotokos (người mang Thiên Chúa), danh xưng ấy đã trở thành nền tảng cho giáo huấn của Giáo Hội về sự Nhập Thể. Công Ðồng Êphêsô năm 431 nhấn mạnh rằng các thánh Giáo Phụ đã có lý khi gọi đức trinh nữ rất thánh là Theotokos. Vào lúc cuối của công đồng đặc biệt này, đám đông dân chúng diễn hành trên đường phố, miệng hô lớn: “Ngợi khen đấng Theotokos!” Truyền thống ấy vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Trong chương về vai trò của Ðức Maria trong Giáo Hội, hiến chế Tín Lý về Giáo Hội của Công Ðồng Vatican II đã gọi Ðức Maria là “Mẹ Thiên Chúa” đến 12 lần.

Lời Bàn

Ngày lễ hôm nay còn bao gồm nhiều chủ đề khác. Ðó là Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh: Việc tưởng nhớ đến vai trò người mẹ siêu phàm của Ðức Maria đem lại một nhận thức khác về niềm vui Giáng Sinh. Ðó là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới: Ðức Maria là mẹ của Hoàng Tử Hòa Bình. Ðó là ngày đầu của năm mới: Ðức Maria tiếp tục đem lại sự sống mới cho con cái của ngài – và cũng là con cái của Thiên Chúa.

Lời Trích

“Từ muôn đời, Ðức Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa, cùng với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Theo chương trình của Chúa Quan Phòng, ngài trở nên người mẹ dấu yêu của Ðấng Cứu Chuộc, một cộng sự viên đặc biệt cao quý, và tôi tớ khiêm tốn của Chúa. Ngài đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Ðức Kitô” (Tín Lý về Giáo Hội, 61).

GIÁO HỌ MẸ THIÊN CHÚA HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN

           Giáo họ 5 (Sao Mai) một trong năm Giáo họ đầu tiên của Giáo xứ được thành lập năm 1974 với tên gọi Giáo khóm Sao Mai, bổn mạng Mẹ Thiên Chúa mừng lễ đúng vào ngày đầu năm dương lịch 01/01.  Địa bàn Giáo họ nằm trên hai xã Phú Xuân và Phú Thanh, dọc hai bên quốc lộ 20, chạy dài từ cây số 128–129, phía bắc quốc lộ tới đường điện Đa Nhim, phía nam đến đồi Mân Côi (Ma Thiên Lãnh). Số giáo dân lúc chưa chia tách Giáo họ là 2023 nhân danh và 395 gia đình

Nhìn lại thành quả tinh thần và vật chất, Giáo họ được đánh giá là Giáo họ mạnh, có những hoạt động khởi sắc và hiệu quả, luôn là một trong những Giáo họ đi đầu trong mọi công việc chung của Giáo xứ. Trong Giáo họ có nhiều nhân sự phục vụ trong Ban Hành Giáo, cũng như tham gia đông đảo các sinh hoạt của các giới, hội dòng, đoàn thể trong Giáo xứ. Đặc biệt công trình tượng đài Mẹ Thiên Chúa với diện tích 120 m2 được khởi công, Cha Giuse Trần Phú Sơn đã đến làm phép và khánh thành vào năm 1994 nhờ những người hảo tâm hiến đất, tạc tượng thi công cùng sự đóng góp công sức tiền của các vị ân nhân và bà con giáo dân. Ngoài ra Giáo họ còn có Đài Đức Mẹ Mân Côi ở đồi Ma Thiên Lãnh, tượng Mẹ đặt trên núi cao, đi ở đằng xa đã nhìn thấy Mẹ, công trình này do công sức của biết bao người.  Đây là những địa điểm để giáo dân xa gần đến kính viếng, đọc kinh cầu nguyện sớm hôm (Đài Mẹ Mân Côi nay chuyển quyền quản lý thuộc Giáo họ Mân Côi)  Chính nhờ sự nỗ lực hy sinh của các chức việc, cùng sự cộng tác nhiệt thành của bà con giáo dân nên mới có được những thành quả trên. Với tinh thần đoàn kết bác ái yêu thương, Giáo họ đang nỗ lực củng cố họ đạo thêm vững mạnh và góp phần tích cực xây dựng Giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ 5

*Nhiệm Kỳ: 1974—1976

1/Ông Giuse Vũ Đình–Trùm chánh

2/Ông Giuse Nguyễn Viết Liên –Trùm phó

3/Ông Gioan.B Lại Thế Trạch –Thư ký

4/Ông Giuse Vũ Khắc Nguyện–Quản giáo

5/Bà Maria Đặng Thị Mão—Quản giáo

*Nhiệm kỳ: 1976—1979

1/Ông Giuse Nguyễn Viết Liên–Trùm chánh

2/Ông Phêrô Nguyễn Văn Trị —Trùm phó

3/Ông Gioan.B Lại Thế Trạch— Thư ký

4/Ông Giuse Vũ Khắc Nguyện—Quản giáo

5/Bà Maria Vũ Thị Thuận –Quản giáo

*Nhiệm kỳ:  1980—1983

1/Ông Phêrô Nguyễn Văn Trị– Trùm chánh

2/Ông Giuse Vũ Khắc Nguyện –Trùm phó

3/Ông Gioan.B Lại Thế Trạch—Thư ký

4/Ông Antôn Võ Điểu—Quản giáo

5/Bà Maria Mai Thị Tha–Quản giáo

*Nhiệm Kỳ:  1984—1987

1/Ông Giuse Vũ Khắc Nguyện—Trùm chánh

2/Ông Antôn Võ Điểu—Trùm phó

3/Ông Giuse Phạm Văn Khang—Thư ký

(sau 2 năm ông Antôn Vũ Ngọc Rạng thay thế)

4/Ông Giuse Lê Thanh Toán –Quản giáo

5/Bà Maria Mai Thị Tha–Quản giáo

*Nhiệm Kỳ:  1988—1993

1/Ông Antôn Võ Điểu –Trùm Chánh

2/Ông Phanxico.X Phạm Thành Thái-Trùm phó

3/Ông Giuse Trần Tự–Trùm phó

4/Ông Antôn Vũ Ngọc Rạng—Thư ký

5/Ông Giuse Lê Thanh Toán—Quản giáo

6/Bà Maria Vũ Thị Nhài –Quản Giáo

Bắt đầu từ năm 1993 Giáo Phận có qui chế bầu Ban Hành Giáo, nên Cha cố Giuse Maria đã cho bầu theo qui chế mới của Giáo Phận

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ NHIỆM KỲ 1993—1997 và 1997–2001   

1/Ông Antôn   Võ Điểu – Trùm chánh

2/Ông Giuse Lê Thanh Toán—Trùm phó 1

3/Ông Giuse Phạm Văn Phán—Trùm phó 2

4/Ông Giuse Phạm Văn Khoa—Thư ký (1991-1998)

5/Ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến- Thư ký (1998-2001)

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2001-2005

1/Ông Vinhsơn Đinh Đức Hiển –Trùm chánh

2/Ông Giuse Lê Thanh Toán –Trùm Phó 1

3/Ông Phêrô Đặng Văn Bổn –Trùm phó 2

4/Ông Gioan Phạm Tuệ — Thư ký

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2005—2009

1/Ông Vinhsơn Đinh Đức Hiển –Trùm chánh

2/Ông Giuse Lê Thanh Toán –Trùm phó 1

3/Ông Vinhsơn Lưu văn Sửu—Trùm phó 2

4/Ông Gioan Phạm Tuệ–Thư ký

Năm 2009 Cha chánh xứ Gioan.B Nguyễn Văn Hưng Ngài nhận thấy Giáo họ đất rộng người đông, nên đã bàn với Ban Điều Hành Giáo họ chia tách thêm ra một Giáo họ nữa, nằm ở phía nam quốc lộ 20, lấy tên Giáo họ 5B (Thăm Viếng) còn lại Giáo họ cũ nằm ở phía bắc quốc lộ 20 lấy tên 5A (Mẹ Thiên Chúa) với số dân ít đi nên các việc trong Giáo họ cũng nhẹ gánh bớt. Giáo họ tọa lạc ở ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, phía nam giáp họ Thăm Viếng (QL 20), phía bắc và đông giáp họ Mẫu Tâm, phía tây giáp họ Vô Nhiễm

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2009—2013

1/Ông Vinhsơn Đinh Đức Hiển–Trùm chánh

2/Ông Giuse Trần Trung Hiếu—Trùm phó1

3/Ông Batolomeo Nguyễn Minh Anh—Trùm phó 2

4/Ông Đaminh Phạm Văn Lam –Thư ký

Đến cuối năm 2013 Cha chánh xứ Gioan.B đổi tên hết các Giáo họ trong xứ, từ chữ số họ 5A sang tên gọi Mẹ Thiên Chúa để khỏi trùng lắp. Giáo họ lúc này được đổi tên thành Mẹ Thiên Chúa và hiện cũng có sẵn một Ban Điều Hành Giáo Họ mới với những quý chức trẻ năng động nhanh nhẹn

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2013—2017

1/Ông Vinhsơn Đinh Đức Hiển–Trùm chánh

2/Ông Phêrô Nguyễn Văn Bình–Trùm phó 1

3/Ông Giuse Mai Xuân Mạnh–Trùm phó 2

4/Ông Giuse Nguyễn Xuân Hùng–Thư Ký

Tháng 09/2017 Giáo xứ có thêm vị chủ chăn thứ sáu, Cha Raymondo Trần Quốc Thắng và hai Cha Phó trẻ về chăm sóc mục vụ cộng đoàn Giáo xứ. Với tài lãnh đạo của quý Cha nên Giáo họ cũng có nhiều khởi sắc đạo đức, thánh thiện, trật tự và rất nhiều điều hay mỗi ngày, dần dà đi vào nề nếp ổn định cho đến hôm nay…

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2017—2021

1/Ông Gioan.B  Trần Văn Hiền–    Trùm chánh

2/Ông Gioankim Trần Cao Hiếu— Trùm phó 1

3/Ông Giuse Nguyễn Xuân Hùng – Trùm phó 2

4/Ông Giuse Nguyễn Công Chuẩn–Thư ký

Tính đến năm 2019 Giáo họ có 520 nhân danh với 135 gia đình đời sống tương đối ổn định, nhưng cũng còn nhiều gia đình gặp rất khó khăn, đây là những mối ưu tư bận tâm của quý Cha và ban Điều Hành Giáo họ trong năm “Đồng hành cùng những gia đình gặp khó khăn” này.

Năm 2018 Giáo họ cũng được vinh dự đón rước Đức Mẹ Fatima Thánh Du về đến đài Giáo họ, bà con giáo dân đã đến rất đông, cùng với tiếng kèn, tiếng trống và ca đoàn hát vang ngợi khen Mẹ. Cộng đoàn Giáo họ chúng con đã quỳ dưới chân Mẹ xin lỗi tạ ơn và không quên cầu khẩn Mẹ, cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn phúc lành xuống cho từng gia đình, xứ đạo chúng con

Tháng 06 năm 2021 cùng với Giáo xứ tiếp tục bầu chọn quý chức nhiệm kỳ mới, Giáo họ đã qua bao ngày cầu nguyện suy nghĩ đắn đo lắm, mặc dù dịp này đang trong mùa dịch Covid khắc nghiệt khó khăn trong đi lại của cả nước, đang gồng mình chống nạn dịch lớn chưa từng thấy, nay cũng bầu chọn được thêm ra một ban Điều Hành Giáo họ:

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2021—2025

1/Ông Gioakim Trần Cao Hiến –Trùm chánh

2/Bà Maria Nguyễn Thị Mai–Trùm phó 1

3/Giuse Nguyễn Vinh Quang—Trùm phó 2

4/Đaminh Nguyễn Ngọc Bảo Ngọc—Thư ký

Tính đến ngày mừng bổn mạng năm nay Giáo họ hiện có 130 gia đình và 526 nhân danh, sau những chuỗi ngày dịch Covid nay đã thuyên giảm, cộng đoàn chợt như bừng tỉnh hẳn ra cùng nhau hợp sức xây dựng Giáo họ mỗi ngày một tốt lên, hứa hẹn trong dịp mừng lễ bổn mạng Mẹ Thiên Chúa sang năm sẽ tổ chức tươm tất hoàn tráng hơn trong cộng đoàn Giáo họ chúng con.

Thơ :   MỪNG  MẸ  THIÊN  CHÚA

Kính Mừng Maria, Bà sáng ngời nhân đức  

Bởi lòng vâng phục, không vướng tội nguyên truyền

Đức Nữ Trinh nguyên, sáng trong như ngọc thể

Bởi một lẽ, Bà đã được “chọn “giữa muôn người”

Trong tình thương Chúa trời, Bà đời đời diễm phúc

Vì Mẹ đã cưu mang, sinh hạ đấng Cứu Đời

Mẹ là tuyệt mỹ, Mẹ là vầng trăng sáng

Mẹ là cửa Thiên Đàng, là Sao Mai bắc đẩu

Con của Mẹ yêu dấu, là Chúa cả đất trời

Giêsu Đấng làm Người, chính là Con của Mẹ

Một điều thật hợp lẽ, chẳng một chút nghi nan

Tuyên xưng bình an, hơn khuôn vàng thước ngọc

 Nay Cung Chúc Mẹ, ôi Thánh Mẫu tuyệt trần!

Mẹ thật là trắng ngần, chẳng chút bụi trần vương

Vì từ trong tâm tưởng, Mẹ suy đến Cửu Trùng

Hằng thương xót Mẹ, dù nữ tỳ nhỏ bé

 Ôi! Mẹ thật kỳ diệu, Mẹ thật lạ lùng!

Làm Mẹ đấng Cứu Thế, ngọc thể thật tinh tuyền

Quỷ dữ phải hờn ghen, vì Mẹ không tỳ ố

Dù điên cuồng phẫn nộ, vẫn bị Mẹ “đạp đầu”

 Hỡi Satan cút mau, mi đừng hòng quấy nhiễu!

Xin vững tin nơi Mẹ, vì có Chúa phù trì

Ôi! Ngọc sáng lưu ly, chính là tiếng “Xin Vâng”

Lòng mẹ thật bát ngát, Chăm chút Đấng làm Người

 Ôi! lạy Mẹ Chúa Trời, xin đời đời khen ngợi

Linh hồn Mẹ tán dương, bởi kỳ công tạo hóa

Chúa hằng dủ thương, những ai kính sợ Người

Một kỳ công vạn đại, muôn đời chẳng hề sai

 Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa

Mời xem thêm về Giáo họ:

https://giaoxungoclam.net/giao-ho-me-thien-chua/