Ai tín: Bà Cố Têrêsa Tạ Thị Ngọt, Thân mẫu của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân và Cha Cố Đa Minh Đặng Duy Hòa

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

 BÀ CỐ TÊRÊSA TẠ THỊ NGỌT
Thân mẫu của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân 
Giám mục Chánh tòa Giáo phận Xuân Lộc
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 00’ Chúa Nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2023
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Kim Thượng, Giáo hạt Gia Kiệm.
Bà Cố sinh năm 1930 tại Ninh Bình, hưởng thọ: 93 tuổi
Nghi thức Tẩn liệm cho Bà cố tại tư gia sẽ được Đức Cha Chánh Gioan chủ sự vào lúc 7g00 thứ Hai, ngày 17.07.2023.
THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ TÊRÊSA
sẽ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Kim Thượng, vào lúc 09 giờ 00 thứ Tư, ngày 19.07.2023
Kính xin Quý Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ cùng hiệp thông với Đức cha Gioan và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Têrêsa sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
*  Xin gửi thiệp điện tử này thay cho thiệp tang.
*  Xin lời cầu nguyện thay cho vòng hoa và phúng viếng.
* Chúng con xin đính kèm file Thiệp báo tang
Vp. TGM. Xuân Lộc kính báo.


Nghi thức phát tang và tưởng niệm Bà Cố Têrêsa Tạ Thị Ngọt
***********************************************
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:
CHA CỐ ĐAMINH ĐẶNG DUY HÒA

NGHI THỨC TẨN LIỆM, PHÁT TANG & THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN ☦️CHA CỐ ĐAMINH ĐẶNG DUY HÒA

Đã được Chúa gọi về trưa hôm nay, lúc 12g40, Chúa nhật 16.07.2023
tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận, hưởng thọ 93 tuổi.

Tiểu sử Cha Cố Đaminh:
– Cha Đaminh Đặng Duy Hòa sinh ngày 05.03.1930, tại Hưng Yên
– Chịu chức Linh mục tại Hongkong ngày 15.06.1956
– Phó xứ Tân Lập, Sài Gòn : 1956 – 1959
– Phó xứ Tân Phú, Vĩnh Long : 1960 – 1961
– Chánh xứ Thừa Đức, Xuân Lộc : 1961 – 1965
– Chánh xứ Hưng Bình : 1965 – 1969
– Chánh xứ Xuân Bình : 1969 – 1970
– Chánh xứ Đông Vinh : 1970 – 2002
– Quản nhiệm Lai Ổn : 1978 – 1984
– Chánh xứ Ngũ Phúc : 2002 – 2006
– Chánh xứ Đông Vinh : 2006 – 2008
– Nghỉ hưu tại Giáo xứ Phúc Lâm : 2009 – 2023
– Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Giáo phận : 2023

Nghi thức tẩm liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Đaminh được cử hành lúc 19g00 tối nay, 16.07.2023 tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận.
Sau đó, thi hài Cha Cố sẽ được đưa về Nhà thờ Đông Vinh để cầu nguyện và kính viếng.

Thánh lễ An Táng cho Cha cố Đaminh sẽ được cử hành tại Nhà thờ Đông Vinh vào lúc 8h30, Thứ Ba ngày 18-07-2023
Kính xin Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ và Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố Đaminh sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Xin:
  • Mỗi Cha dâng một Thánh lễ
  • Mỗi Cộng đoàn Dòng tu đọc một ngày Kinh Nhật tụng
  • Mỗi Giáo xứ, Giáo họ Biệt lập lần hạt 50
để cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Đaminh sớm về hưởng tôn nhan Chúa.
Vp. TGM xin kính báo.
Lm. Fx. Đỗ Đức Lực

Ai tín: CHA ĐAMINH ĐẶNG DUY HÒA

Thánh Lễ An táng Cha Cố Đaminh Đặng Duy Hòa – Giáo xứ Đông vinh, hạt Hòa Thanh