Bí Tích: Cẩm Nang Các Nghi Thức Bí Tích Và Á Bí Tích-Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Trong khi chờ đợi Ủy Ban Phụng Tự công bố bản dịch  mới của sách các nghi thức, vì nhu cầu mục vụ hiện nay của nhiều người, muốn có trong tay một cuốn sách các nghi thức gọn nhẹ và tương đối đầy đủ. Để đáp ứng tạm thời cho nhu cầu trước mắt của nhiều người, người soạn cuốn nghi thức này thu thập các sách đã được công bố rồi sắp xếp lại cho hệ thống, đồng thời thêm vào một số chỉ dẫn cụ thể, để giúp cho người sử dụng dễ dàng tổ chức các buổi cử hành phụng vụ, nhằm đem lại lợi ích thiêng liêng cao nhất cho các tín hữu.

Cuốn sách này không thay thế các sách phụng vụ của Giáo Hội đã được công bố, nhưng chỉ là cuốn cẩm nang tóm lược những nghi thức rất thông dụng trong các sách phụng vụ của Giáo Hội, cuốn sách chỉ nhằm mục đích giúp cho người sử dụng đỡ tốn công đi tìm các nghi thức đã được công bố nằm rải rác đó đây.

Với ý muốn góp phần mình vào sinh hoạt phụng vụ của các giáo xứ và cộng đoàn, hy vọng cuốn cẩm nang này sẽ là phương tiện hữu ích phục vụ mọi người khi cử hành phụng vụ…

Download-CẨM NANG CÁC NGHI THỨC BÍ TÍCH VÀ Á BÍ TÍCH

Người thu thập và sắp xếp

Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Cẩm nang các nghi thức bí tích và á bí tích

Tội trọng và tội nhẹ là những kiểu phân loại khác nhau về những hành vi phạm tội chống lại Thiên Chúa và tha nhân.
Tội lỗi không phải là điều mà chúng ta thích nhấn mạnh vì chúng nhắc chúng ta nhớ về những lỗi lầm và thiếu sót của mình.
Tuy nhiên, Giáo hội thúc giục chúng ta biết nhận ra mức độ nghiêm trọng của tội lỗi và trở về với Chúa Cha bằng cách xưng tội. Khi làm như vậy, chúng ta được hợp nhất với Thiên Chúa và mối tương quan giữa chúng ta với Chúa được phục hồi.
Khi nói về tội lỗi, Giáo hội Công giáo ghi nhận sự khác biệt giữa tội trọng và tội nhẹ.Tội trọng 

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo định nghĩa, tội trọng là “phá hủy đức mến trong lòng con người do vi phạm nghiêm trọng luật Thiên Chúa. Khi phạm tội, con người quay lưng với Thiên Chúa là cùng đích và chân phúc của mình, bằng cách yêu chuộng một thụ tạo thấp kém hơn” (GLCG 1855).
Để được gọi là tội trọng, vốn cắt đứt mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, nó phải đáp ứng ba tiêu chuẩn cụ thể như Sách Giáo Lý đã nêu.
“Tội trọng đòi phải có nhận thức đầy đủ và hoàn toàn ưng thuận. Điều này giả thiết người phạm tội phải biết hành vi đó là tội, trái với luật Thiên Chúa. Tội trọng bao hàm một sự ưng thuận có suy nghĩ cặn kẽ để trở thành một lựa chọn cá nhân. Việc thiếu hiểu biết do lỗi mình và lòng chai đá không làm giảm bớt, mà còn gia tăng tính cách cố tình của tội lỗi” (GLCG 1859).
Tóm tắt ba phẩm chất của tội trọng: một tội là trọng phải liên quan đến vấn đề nghiêm trọng, vi phạm với sự hiểu biết đầy đủ và có sự đồng ý hoàn toàn của người đó.

Tội nhẹ
Tội nhẹ là xúc phạm đến đức ái, tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta và tình yêu của chúng ta đối với người lân cận. Mặc dù chúng không cắt đứt mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa hoặc với đời sống ân sủng, nhưng tội nhẹ có thể gây ra những hậu quả sâu rộng. Thông thường khi phạm tội nhẹ nhiều lần, làm suy yếu quyết tâm của chúng ta và khiến chúng ta dễ phạm tội trọng hơn.
Giáo hội mời gọi chúng ta thú nhận những “tội nhẹ” này, vì chúng làm tổn hại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với người khác. Hơn nữa, “việc năng xưng các tội nhẹ giúp chúng ta rèn luyện lương tâm, giúp ta chiến đấu chống lại các khuynh hướng xấu, sẵn sàng để Đức Kitô chữa lành và tiến tới trong đời sống theo Thánh Thần” (GLCG 1458).
Sự khác biệt cơ bản giữa tội trọng và tội nhẹ là khi đi xưng tội chúng ta buộc phải xưng tất cả các tội trọng, và tuy không bắt buộc nhưng chúng ta được khuyến khích xưng tất cả tội nhẹ.
Tội nhẹ thường là những yếu đuối hàng ngày của chúng ta, trong khi tội trọng là những điều chia cắt chúng ta với Thiên Chúa và Giáo hội.

https://www.giaophandanang.org/su-khac-biet-giua-toi-trong-va-toi-nhe.html

Chuyển ngữ: G. Võ Tá Hoàng