Hài vui: TẢN MẠN VỀ CÁCH XƯNG HÔ & Không kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ

TẢN MẠN VỀ CÁCH XƯNG HÔ Sáng nay đi chợ, mình được chứng kiến cảnh đối đáp của một anh bán hàng và một bà khách hàng như thế này. Anh bán hàng: – “Cụ” mua cho con đi (anh bán hàng khoảng ngoài 50 , bà khách hàng khoảng 70 tuổi) Bà khách hàng hỏi lại : – Anh gọi tôi là “cụ” … Thế tôi đẻ được ra ông anh à ? Anh

Xem thêm