Giáo Xứ tĩnh tâm và Tam Nhật Hậu Phúc chuẩn bị đón Giáng Sinh 2023

HỘI TRẠI SỐNG ĐẠO 1 “CHỨNG NHÂN CHO CHÚA” – NĂM HỌC 2023-2024.

Mời xem ảnh Giáo xứ chuẩn bị đón Giáng Sinh:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DyHjMruUaGmnYggwYYSfvhaD63vYzReSdgeUU2U1d7iTjKyDHhQF4p2SSTUti4ugl&id=100011363041111

TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2023 Chủ đề: NHẬP THỂ VÀ HIỆP HÀNH

Vatican News Tiếng Việt giúp tĩnh tâm Mùa Vọng 2023: Nhập thể và hiệp hành

VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT
GIÚP TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2023

Chủ đề: NHẬP THỂ VÀ HIỆP HÀNH

Vatican News

Vatican News (05.12.2023) – Mùa Vọng và Giáng Sinh năm nay chúng ta đang sống trong bối cảnh Giáo Hội vừa kết thúc một tháng nhóm họp của Thượng Hội Đồng lần thứ XVI, với chủ đề: “Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ”. Bối cảnh này cho chúng ta có rất nhiều chất liệu để suy niệm và cầu nguyện cho kỳ tĩnh tâm này.

Các bài tĩnh tâm sẽ được phát hằng ngày vào lúc 7:00 tối giờ Việt Nam, tại website, kênh Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt, từ ngày 08-16/12/2023.

1. Ngày 08.12.2023

Đề tài: “Người đã đến nhà mình” (Ga 1:11)

Người giảng: Lm. Giuse Cao Gia An, S.J. (Cha quê hương giáo xứ Bích Lâm, Xuân Lộc–ĐN)

2. Ngày 09.12.2023

Đề tài: “Vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38)

Người giảng: Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA.

3. Ngày 10.12.2023

Đề tài: “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23)

Người giảng: Lm.  Giuse Cao Gia An, S.J.

4. Ngày 11.12.2023

Đề tài: “Trốn sang Ai-cập” (Mt 2,13)

Người giảng: Lm. Gioan Bosco Nguyễn Dũng Lực, CS.

5. Ngày 12.12.2023

Đề tài: “Tìm và cứu những gì hư mất” (Lc 19,10)

Người giảng: Lm.  Giuse Cao Gia An, S.J.

6. Ngày 13.12.2023

Đề tài: “Vác Thập Giá cùng Chúa” (Mt 16,24)

Người giảng: Lm. Antôn Trần Khắc Bá, S.J.

7. Ngày 14.12.2023

Đề tài: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)

Người giảng: Lm.  Giuse Cao Gia An, S.J.

8. Ngày 16.12.2023

Đề tài: “Muối cho đời” (Mt 5,13)

Người giảng: Sr. Anna Đặng Thị Quỳnh Giang, OP.

9. Ngày 16.12.2023

Đề tài: “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người” (Mt 2,2)

Người giảng: Lm.  Giuse Cao Gia An, S.J.

Nguồn: vaticannews.va/vi

https://tgpsaigon.net/bai-viet/vatican-news-tieng-viet-giup-tinh-tam-mua-vong-2023-nhap-the-va-hiep-hanh-71810