Giáo xứ nhớ lần giỗ thứ 36 Đức Cha cố Đa Minh Nguyễn Văn Lãng 1988/22.02/2024

Hôm Nay ngày giỗ lần thứ 36 Đức Cha Cố Đaminh Nguyễn Văn Lãng 22.02.1988–2024. Vị Chủ Chăn thứ II của Giáo Phận Xuân Lộc, Đức Cha đã chăm sóc Giáo Phận nhất là vượt qua những biến cố lịch sử 1975, khi đó cơ sở vật chất của Giáo phận bị chiến tranh tàn phá .. nhưng qua những thử thách của thời cuộc đó, Ngài đã cùng đồng hành cùng với Giáo Phận đi lên để làm nền móng vững chắc cho mọi người như hôm nay.
Xin thắp một chút hương lòng, kính nhớ về Đức Cha Cố Đaminh trong Ngày Lễ Giỗ.

Giáo xứ Ngọc Lâm dâng Thánh Lễ lúc 04h30 thứ năm 22.02.2024 để tưởng nhớ đến Ngài.

Không có mô tả ảnh.

Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng sinh ngày 14-11-1921 tại làng Xuân Hòa, Giáo phận Bắc Ninh, trong một gia đình lễ giáo. Năm 14 tuổi, cậu Lãng được vào học tại Tiểu Chủng viện Lạng Sơn. Mãn Tiểu Chủng viện, Thầy Đaminh Lãng được gửi vào Đại Chủng viện Xuân Bích, Hà Nội. Năm 1945, Đại Chủng viện đóng cửa, Thầy Đaminh bị gián đoạn việc học.
Năm 1947, Đức cha Lạng Sơn gửi Thầy vào Dòng Đaminh để theo học thần học tại Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Nam Đồng.
Ngày 21-05-1951: Thầy Đaminh Lãng được Đức Giám mục Trịnh Như  Khuê phong chức Linh mục tại Hà Nội. Sau đó Cha được cử đi coi xứ Tiên Nha và Đại Lãm.
Năm 1955: Cha Đaminh Lãng được gửi du học Rôma.
Năm 1958: Cha Đaminh Lãng đậu Tiến sĩ Giáo Luật.
Năm 1959: Cha Đaminh Lãng du học bên Anh rồi trở về nước, lần lượt được cử làm Giám đốc Tiểu Chủng viện Lạng Sơn di cư.
Năm 1961: Cha Đaminh Lãng giữ chức Bí thư Tòa Giám mục Long Xuyên.
Năm 1971: Cha Đaminh Lãng du hành qua nhiều nước Âu Mỹ để nghiên cứu về giáo dục chủng sinh.
Năm 1972: Cha Đaminh Lãng là Giáo sư Đại Chủng viện thánh Thomas Long Xuyên.
Ngày 11-08-1974: Cha Đaminh Lãng được tấn phong Giám mục tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn do Đức Hồng y Angelo Rossi chủ phong, với khẩu hiệu Giám mục: “Con Trông Cậy Chúa”.
Ngày 04-09-1974: Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng chấp chánh Giáo phận Xuân Lộc. Ngài tiếp nối các công việc của Đức cha cố Giuse Lê Văn Ấn và hướng dẫn Giáo phận Xuân Lộc trên đường phát triển.
Ngày 22-02-1988: Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng qua đời đột ngột tại bệnh viện Hố Nai, hưởng thọ 67 tuổi, sau 14 năm làm Giám mục Xuân Lộc.

Hình ảnh Thánh lễ Giỗ:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KWJJ2ZVujmhuHs3YsffGpLv12ZNXzPxR1k18fwFaDbUJ8Lx5U7HrsHomZDKhaou3l&id=100008537236569

Video Thánh lễ giỗ:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=934421005082181&notif_id=1708569220380854&notif_t=live_video