Lẽ Sống: 14 KỲ QUAN CỦA QUYỀN NĂNG CỦA THÁNH LỄ

Đọc xong tác phẩm quan trọng này, bạn sẽ hiểu được kho báu của Thánh lễ.
1 – Vào giờ chết, niềm an ủi lớn nhất của bạn sẽ là Thánh lễ mà bạn tận tâm tham dự trong suốt cuộc đời.
2 – Mỗi Thánh lễ mà bạn đã nghe sẽ đi cùng bạn đến tòa phán xét và sẽ ủng hộ cho bạn được tha thứ.
3 – Với mỗi Thánh lễ, bạn có thể giảm bớt sự trừng phạt tạm thời mà bạn xứng đáng với tội lỗi của mình, tỷ lệ thuận với sự sốt sắng mà bạn lắng nghe.
4 – Với sự tham gia tận tụy của Thánh lễ, bạn tỏ lòng tôn kính lớn nhất cho Nhân loại Thánh nhất của Chúa chúng ta. Thánh lễ được tham dự đầy đủ cung cấp cho sự sơ suất và thiếu sót lớn nhất của bạn.
5 – Đối với Thánh lễ, hãy tha thứ cho tất cả những tội lỗi thân thiết mà bạn quyết tâm tránh, và nhiều người khác mà bạn thậm chí không nhớ đến. Con quỷ cũng mất kiểm soát bạn.
6 – Bằng cách dâng Thánh lễ, bạn còn mang đến sự an ủi lớn hơn cho những linh hồn được phước lành của Purgatory.
7 – Một Thánh lễ tận tụy tham dự khi bạn sống, sẽ mang lại lợi ích cho bạn nhiều hơn nhiều so với nhiều người được dâng cho bạn sau khi bạn qua đời.
8 – Bạn được giải thoát khỏi nhiều nguy hiểm và bất hạnh trong đó bạn có thể ngã xuống nếu không có Thánh lễ.
9 – Hãy nhớ rằng với Thánh lễ, bạn sẽ giảm sự ngu ngục của mình.
10 – Với mỗi Thánh lễ, bạn sẽ tăng độ vinh quang của mình trên Thiên đàng. Trong đó, bạn nhận được phước lành của Linh mục, mà Chúa đã đánh giá trên thiên đường.
11 – Trong Thánh lễ, bạn quỳ gối giữa một số thiên thần vô hình tham dự Thánh hiến.
12 – Bạn có được phước lành trong công việc kinh doanh và thời gian của mình.
13 – Khi chúng ta nghe Thánh lễ để tôn vinh một vị thánh đặc biệt, tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ của vị thánh này, chúng ta có được sự bảo vệ và tình yêu đặc biệt của Ngài, vì niềm vui và hạnh phúc mà các công việc của Ngài tiếp theo.
14 – Mỗi ngày chúng ta được nghe Thánh lễ, bên cạnh những ý định khác, chúng ta còn tôn vinh Thánh trong ngày.

Đâu là sự khác biệt giữa Kinh Thánh Công giáo và Kinh Thánh Tin Lành?