GP Bắc Ninh & Phú Cường & Vinh & Dòng Donbosco & Tu đoàn Thừa Sai rao báo Truyền chức Linh mục và Phó Tế

Rao báo: Truyền chức Phó tế & Linh mục

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Phó tế & Linh mục trong thời gian sắp tới:

Giáo họ Vô nhiễm, Giáo xứ Ngọc Lâm có thầy phó tế Bênađô Maria Nguyễn Thái Hoàng, NS: 16.10. 1988, thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc–Tiến chức Linh mục

 1. Thầy Giuse Nguyễn Văn Cường, sinh ngày: 25 – 03 – 1991 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
 2. Thầy Giuse Nguyễn Bá Hiển, sinh ngày: 29 – 11 – 1987 tại giáo xứ Ngô Khê, giáo hạt Bắc Ninh.
 3. Thầy Antôn Nguyễn Minh Hiển, sinh ngày: 19 – 06 – 1988 tại giáo xứ Vân Cương, giáo hạt Tuyên Quang.
 4. Thầy Bênađô Maria Nguyễn Thái Hoàng, sinh ngày: 16 – 10 – 1988 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 5. Thầy Gioan Baotixita Hoàng Văn Khuê, sinh ngày: 10 – 05 – 1989 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
 6. Thầy Phêrô Đỗ Đức Kiên, sinh ngày 05-9-1984 thuộc dòng Chúa Cứu Thế.
 7. Thầy Gioan Đamascênô Maria Vũ Nguyên Đức Nghĩa, sinh ngày: 12 – 12 – 1968 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 8. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phi, sinh ngày: 20 – 04 – 1989 tại giáo họ Ngọc Cục, giáo xứ Phượng Giáo, giáo hạt Bắc Ninh.
 9. Thầy Tôma Maria Đào Huy Phong, sinh ngày: 21 – 08 – 1968 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 10. Thầy Albertô Maria Nguyễn An Thạch, sinh ngày: 06 – 08 – 1989 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 11. Thầy Giuse Cao Văn Hoàng, sinh ngày 10.10.1986 thuộc dòng Chúa Cứu Thế.
 12. Thầy Bênađô Maria Nguyễn Đức Thiệp, sinh ngày: 01 – 05 – 1982 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 13. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày: 01 – 09 – 1988 tại giáo xứ Tử Nê, giáo hạt Bắc Ninh.
 14. Thầy Phanxicô Salê Maria Đỗ Viết Tiếp, sinh ngày: 16 – 08 – 1982 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 15. Thầy Đaminh Trần Văn Tính, sinh ngày: 15 – 01 – 1987 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
 16. Thầy Phaolô Đào Văn Trường, sinh ngày: 24 – 11 – 1990 tại giáo xứ Yên Thuỷ, giáo hạt Thái Nguyên.
 17. Thầy Phanxicô Xaviê Hoàng Trọng Tưởng, sinh ngày: 02 – 07 – 1989 tại giáo xứ Lai Tê, giáo hạt Bắc Ninh.
 18. Thầy Anrê Nguyễn Quốc Vệ, sinh ngày: 15 – 04 – 1988 tại giáo họ Tân Lợi, giáo xứ Phúc Yên, giáo hạt Vĩnh Phúc.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho Cha xứ hoặc bề trên Giáo phận, ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 5 tháng 05 năm 2023.Đề nghị quý Cha cho rao tại các Nhà thờ trong Giáo phận trong ba tuần: từ Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh (16/04/2023) đến Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh (30/04/2023).

Bắc Ninh, ngày 10  tháng 04 năm 2023

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

Văn Phòng Tòa Giám Mục Bắc Ninh

Có thể là hình ảnh về văn bản

Tòa Giám mục Phú Cường, ngày 04 tháng 5 năm 2023 

Kính gửi: – Quý Cha,

– Quý Tu sĩ, Chủng sinh,

– và cộng đoàn giáo dân Giáo phận Phú Cường.

Anh chị em thân mến,

Tôi vui mừng báo tin cho Anh chị em: Giáo phận chúng ta có 06 chủng sinh dự kiến sẽ được tiến chức Phó tế:

1. Thầy Giuse Nguyễn Hữu Chí, đang phục vụ tại Giáo xứ Hội Nghĩa, Giáo hạt Lạc An;

2. Thầy Phêrô Trần Quang Hiển, đang phục vụ tại Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo hạt Phú Cường;

3. Thầy Phêrô Nguyễn Minh Hoàng, đang phục vụ tại Giáo xứ Phú Ninh, Giáo hạt Tây Ninh;

4. Thầy Phêrô Ước Nguyện, đang phục vụ tại Giáo xứ Bình Long, Giáo hạt Bình Long;

5. Thầy GiuseTúc Tạ Ðức Thái, đang phục vụ tại Giáo xứ Minh Đức, Giáo hạt Bình Long;

6. Thầy Micae Chu Anh Tú, đang phục vụ tại Giáo xứ Lai Khê, Giáo hạt Bến Cát.

Vì chức Phó tế là chức thánh và các phó tế được tuyển chọn giữa muôn người để phục vụ cho su thánh thiện của Dân Chúa, nên xin Anh chị em cầu nguyện cách đặc biệt cho các tiến chức. Theo quy định của Giáo luật, nếu ai biết các tiến chức trên mắc ngăn trở hoặc không xứng hợp lãnh nhận chức thánh, thì theo lương tâm, phải trình bày cho Đức Giám mục giáo phận, hoặc cho chính cha xứ.

Xin Chúa Giêsu Mục Tử chúc lành và gìn giữ Anh chị em trong ân sủng của Ngài. Xin Anh chị em cũng thêm lời cầu nguyện cho tôi và các tiến chức của chúng ta.

Thân mến chào Anh chị em.

(đã ấn ký)

* Giuse Nguyễn Tấn Tước
Giám mục Giáo phận Phú Cường 

* Xin Cha cho công bố thư này trong nhà thờ giáo xứ, giáo họ của Cha 

vào các ngày Chúa Nhật: 14/5, 21/5 28/5/2023.

* Xin Cha vui lòng gửi về Tòa Giám mục Phủ Cường những nhận định của Cha 

của con giáo dân trước ngày 31/5/2023

https://giaophanphucuong.org/thong-bao/thu-rao-phong-chuc-pho-te-2023—gp-phu-cuong-31810.html