Mừng Kính Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ 17.06.2023 Bổn Mạng Giáo Họ Mẫu Tâm

Thánh Lễ bổn mạng Giáo họ Mẫu Tâm:

Mời xem ảnh:

https://www.facebook.com/GXngoclam/posts/pfbid02pCxWna1YDnfX1YoGaG9cadZk8HEvhNv6aCXybWYtftdeG8oiCUjxaH1ohHWg3v7ul

Lược sử Giáo họ Mẫu Tâm:

Giáo họ Mẫu Tâm

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ:

https://hddmvn.net/le-trai-tim-vo-nhiem-duc-me/

Lịch sử và ý nghĩa việc Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ:

https://hddmvn.net/lich-su-va-y-nghia-viec-ton-sung-trai-tim-vo-nhiem-duc-me/

Song Tâm: Thánh Tâm và Mẫu Tâm

https://hddmvn.net/song-tam-thanh-tam-va-mau-tam/