Mừng Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 08.09 Bổn Mạng Giáo Họ Rạng Đông

Ảnh Thánh Lễ mừng bổn mạng Giáo Họ:

https://www.facebook.com/GXngoclam/posts/pfbid0ZJVsqLnq2y6tPAZjBozZnMTh2BdAETWR1AFTxTr6KmcAmpMPStqMeZmADriWWmenl

LƯỢC SỬ GIÁO HỌ RẠNG ĐÔNG

Họ Rạng Đông là 1 trong 5 giáo họ được hình thành khi thành lập giáo xứ Ngọc Lâm vào năm 1973. Trên mãnh đất thuộc địa bàn giáo họ là nơi mà giáo xứ đã dựng lều bạt và nhà nguyện bằng gỗ để dâng lễ cho cộng đoàn thời khai hoang lập xứ, sau gần 1 năm mới di dời nhà nguyện tạm này về phần đất nhà thờ hiện nay. Thật là hạnh phúc vì giáo họ đã đồng hành với giáo xứ từ thuở ban đầu ấy. Năm 1982 giáo họ chia tách ra thêm giáo họ 7 tức họ Giuse Thợ. Đến năm 1995 giáo họ được phép xây dựng đài Đức Mẹ, một trong những đền đài được xây dựng đầu tiên thuộc giáo xứ Ngọc Lâm.

Thật có ý nghĩa khi giáo họ Rạng Đông là giáo họ đầu tiên của giáo xứ lại nằm về hướng đông của giáo xứ. Cám ơn các bậc Tiền nhân đã sống, cảm nghiệm, hiểu được ý nghĩa khi đặt tên giáo họ Rạng Đông. Giáo họ nhận lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria làm Bổn mạng. Hiện nay, giáo họ Rạng Đông có 420 gia đình với 1.455 nhân danh, đời sống nói chung tương đối ổn định.

Từ ngày thành lập cho tới nay, giáo họ đã trải qua 14 ban điều hành thay đổi nhưng vẫn giữ được truyền thống ban đầu là “đoàn kết và yêu thương”. Nhờ vậy, giáo họ luôn tích cực đóng góp với giáo xứ về tinh thần lẫn vật chất, nhất là về nhân sự phục vụ trong Ban Điều Hành Giáo và các đoàn thể trong giáo xứ, kể cả những con em dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.

Để đáp ứng nguyện vọng của giáo dân trong giáo họ, được sự chấp thuận của hai Cha chánh, phó xứ và chính quyền, đầu năm 1995, giáo họ đã khởi công xây dựng Đài Đức Mẹ Rạng Đông, bổn mạng của giáo họ. Mọi người trong giáo họ một lòng một ý, kẻ góp của người góp công, người hiến đất cúng tượng, kẻ thiết kế thi công, cùng với sự hỗ trợ của các vị ân nhân trong và ngoài giáo xứ nên công việc được mau chóng hoàn thành. Đài giáo họ với kích thước 4,5m x 50m, bao gồm cả hội quán dành cho các sinh hoạt. Trên đài là tượng Đức Mẹ Ban Ơn cao 2,70m, đặt trên bệ cao 0,8m. Đài được khánh thành vào đúng Sinh Nhật Đức Mẹ 08/09/1995. Từ đây, mỗi tối đều có giờ kinh chung được phân công cho các giới phụ trách, dâng lên Mẹ hiền lời kinh cầu nguyện cho họ đạo ngày một thăng tiến hơn trong đời sống đạo và gắn bó hơn trong tình bác ái yêu thương.

Trải qua năm tháng giáo họ đến nay đã được 49 năm, cơ sở hạ tầng cũng như đền đài đã xuống cấp, năm vừa qua để mừng Sinh Nhật Mẹ lần 49, Ban Điều Hành cũng như bà con trong giáo họ đã xin phép Cha chánh xứ trùng tu lại đài Đức Mẹ, nâng nền và làm lại mái từ cổng đài cho đến phần chính của đài .

Với Ban Điều Hành nhiệt huyết và năng động hiện nay, cùng với truyền thống “đoàn kết – yêu thương” sẵn có, giáo họ Rạng Đông vẫn đang tiếp tục khẳng định là một trong những giáo họ đi đầu trong mọi công việc của giáo xứ Ngọc Lâm.

Ban Điều Hành Qua Các Nhiệm Kỳ:

Nhiệm kỳ 1973 – 1976

1- Phêrô Nguyễn Văn Hồ            Trùm chánh

2- Antôn Mai Văn Hân                Trùm phó

3- Phêrô Đinh Trọng Thuyên     Thư ký

4- Maria Nguyễn Thị Thơ          Quản giáo

5- Maria Đỗ Thị Là                     Quản giáo

6- Fx. Phạm Văn Điểm                Quản giáo

Nhiệm kỳ 1976  -1980

1- Phêrô Đinh Trọng Thuyên     Trùm chánh

2- Antôn Mai Văn Hân                Trùm phó

3- Phaolô Trần Xuân Tân            Thư ký

4- Maria Đỗ Thị Là                    Quản giáo

5- Fx. Phạm Văn Điểm                Quản giáo

Nhiệm kỳ 1980 – 1983

1- Phaolô Trần Xuân Tân            Trùm chánh

2- Antôn Nguyễn Văn Nghị       Trùm phó

3- Phêrô Nguyễn Duy Ái             Thư ký

4- Giuse Phạm Quý Phúc            Quản giáo

5- Anna Nguyễn Thị Tươi           Quản giáo

Nhiệm kỳ 1983 – 1986

1- Antôn Nguyễn Văn Nghị       Trùm chánh

2- Giuse Nguyễn Viết Đang        Trùm phó

3- Giuse Phạm Quý Phúc           Thư ký

4- Phêrô Vũ Nghĩa                       Quản giáo

5- Anna Nguyễn Thị Mai           Quản giáo

Nhiệm kỳ 1986 – 1991

1- Antôn Nguyễn Văn Nghị         Trùm chánh (1986-1989)

2- Phêrô Nguyễn Duy Ái             Trùm phó (1984-1990)

3- Phêrô Đỗ Cử                            Trùm phó (1988-1992)

4- Giuse Đỗ Anh Dũng                Trùm phó (1990-1991)

5- Giuse Phạm Quý Phúc            Thư ký (1986-1990)

6- Phaolô Nguyễn Phúc Lộc        Thư ký (1990-1991)

7- Phêrô Vũ Nghĩa                       Quản giáo

8- Maria Hoàng Thị Mai            Quản giáo (1987-1992)

*Nhiệm kỳ 1991 – 1993

1- Giuse Đỗ Anh Dũng               Trùm Chánh

2- Phêrô Đỗ Cử                           Trùm Phó (1991-1992)

3- Phêrô Vũ Nghĩa                       Trùm Phó

4- Giuse Trần Văn Diệm             Trùm Phó (1992-1993)

5- Vínhơn Mai Đình Hùng          Thư Ký

6- Maria Hoàng Thị Mai             Quản giáo (1991-1992)

7- Gioan B. Trần Ngọc Hoà        Quản giáo (1992-1993)

8- Maria Trần Thị An                  Quản gáo

Nhiệm kỳ 1993 – 1997

1- Gioan B. Trần Văn Thuyết              Trưởng ban

2- Giuse Lê Thanh Bình                      Phó ban 1 (1993-1994)

3- Vinhsơn Mai Đình Hùng                 Phó ban 2 (1993-1994)

4- Gioan B. Hoàng Bảo Lộc                Phó ban 2 (1994-1995)

5- Phêrô Hoàng Văn Việt                    Phó ban 1 (1994-1997)

6- Antôn Phạm Văn Huy                     Phó ban 2 (1995-1997)

7- Simon Nguyễn Hồng Phúc              Thư ký (1993-1994)

8- Giuse Trần Quốc Tuấn                    Thư ký (1994-1997)

Nhiệm kỳ 1997 – 2001

1- Gioan B. Trần Văn Thuyết              Trưởng ban

2- Phêrô Hoàng Văn Việt                    Phó ban 1

3- Antôn Phạm Văn Huy                     Phó ban 2

4- Giuse Trần Quốc Tuấn                    Thư ký

Nhiệm kỳ 2001 – 2005

1- Gioan B. Hoàng Bảo Lộc                Trưởng ban

2- Phêrô Nguyễn Cúc                          Phó ban 1

3- Giuse Nguyễn Hoàng Bình             Phó ban 2

4- Giuse Đinh Tiến Phát                      Thư ký

Nhiệm kỳ 2005 – 2009

1- Gioan B. Hoàng Bảo Lộc                Trưởng ban

2- Giuse Vũ Thành Chung                  Phó ban 1

3- Phêrô Vũ Cao Huỳnh                      Phó ban 2 (2005-2006)

4- Phêrô Nguyễn Cúc                          Phó ban 2 (2006-2009)

5- Gioan B. Nguyễn Ngọc Oanh         Thư ký

Nhiệm kỳ 2009 – 2013

1- Phêrô Nguyễn Cúc                          Trưởng ban

2- Gioan Nguyễn Ngọc Chượng          Phó ban 1

3- Giuse Phạm Đức Trị                       Phó ban 2

4- Gioan B. Nguyễn Ngọc Oanh         Thư ký

Nhiệm kỳ 2013 – 2017

1- Phêrô Nguyễn Cúc                          Trưởng ban

2- Giuse Phạm Đức Trị                       Phó ban 1

3- Gioan Nguyễn Ngọc Chượng          Phó ban 2

4- Antôn Vũ Minh Tuấn                      Thư ký

Nhiệm kỳ 2017 – 2021

1- Giuse Hoàng Xuân Hiền                 Trưởng ban

2- Giuse Phạm Đức Trị                       Phó ban 1

3- Gioan Nguyễn Ngọc Chượng          Phó ban 2

4- Tôma Nguyễn Thượng Trí              Thư ký

Nhiệm kỳ 2021 – 2025

1- Giuse Hoàng Xuân Hiền                 Trưởng ban

2- Phêrô Trần Đình Hàn                      Phó ban 1

3- Gioan Nguyễn Ngọc Chượng          Phó ban 2

4- Tôma Nguyễn Thượng Trí              Thư ký

GIÁO HỌ RẠNG ĐÔNG HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN

Giáo họ 1 còn được gọi là Rạng Đông với bổn mạng là Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, được mừng kính ngày 08/09 theo lịch phụng vụ, nằm ở khu vực đầu hướng đông, là một trong năm Giáo họ đầu tiên khi thành lập Giáo xứ.  Chính tại khu vực này Giáo xứ đã dựng một nhà bạt tạm thời để dâng Thánh Lễ lúc ban đầu, sau đó ba tháng đã làm nhà nguyện bằng gỗ và năm tháng sau di dời nhà nguyện về khu vực thuộc Giáo họ 2 (họ Tử Đạo) hiện nay.

Lúc đầu Giáo họ chỉ vỏn vẹn mấy chục gia đình nằm rải rác hai bên quốc lộ 20, từ cây số 129,5 đến cây số 130.  Sau năm 1975, làn sóng dân di cư từ các tỉnh thành đến nhập cư tăng nhanh, nên năm 1982 Cha cố Giuse Maria Phạm Quang Thiều chánh xứ tiên khởi  đã quyết định chia tách Giáo họ 1 ra thêm một họ nữa, là Giáo họ 7 (họ Giuse Thợ) ngày nay.

Từ ngày thành lập cho đến nay, Giáo họ đã trải qua 12 ban điều hành Giáo họ thay đổi nhưng vẫn giữ được truyền thống ban đầu là “Đoàn Kết Và YêuThương”.  Nhờ vậy Giáo họ luôn tích cực đóng góp với Giáo xứ về tinh thần lẫn vật chất, nhất là về nhân sự phục vụ trong Ban Hành Giáo và các đoàn thể trong Giáo xứ, kể cả những con em dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.

Để đáp ứng nguyện vọng của giáo dân trong Giáo họ, được sự chấp thuận của Cha chánh xứ Giuse Trần Phú Sơn và chính quyền, đầu năm 1995 Giáo họ đã khởi công xây dựng Đài Đức Mẹ Rạng Đông. Mọi người trong Giáo họ cùng đồng lòng một ý góp công góp của, người hiến đất cúng tượng thiết kế thi công, cùng với sự hỗ trợ của các vị ân nhân trong và ngoài Giáo xứ nên công việc được mau chóng hoàn thành.

Đài Giáo họ với kích thước 4,50m x 50m bao gồm cả Hội Quán dành cho các sinh hoạt. Trên Đài là tượng Đức Mẹ Ban Ơn cao 2m70, đặt trên bệ cao 0,8m.  Đài được khánh thành vào đúng dịp Sinh Nhật Đức Mẹ 08/09/1995.  Từ đây mỗi tối có giờ kinh chung được phân công cho các giới phụ trách, dâng lên Mẹ những lời kinh nguyện cầu cho Giáo họ ngày một thăng tiến trong đời sống đạo và gắn bó hơn trong tình bác ái yêu thương.

Trải qua nhiều năm tháng đến nay cơ sở hạ tầng đền đài cũng đã xuống cấp, năm vừa qua để mừng Sinh Nhật Mẹ, Ban Điều hành cũng như bà con đã trùng tu, lợp mái nhà, nâng nền và làm lại cổng Đài

Với Ban Điều Hành trẻ trung và năng động hiện nay cùng với truyền thống “Đoàn Kết Yêu thương “sẵn có Giáo họ Rạng Đông vẫn đang tiếp tục khẳng định là một trong những Giáo họ đi đầu trong mọi công việc của Giáo xứ Ngọc Lâm.

BAN ĐIỀU HÀNH QUA CÁC NHIỆM KỲ

*Nhiệm Kỳ: 1973—1976:

1/Phêrô Nguyễn Văn Hồ –Trùm chánh

2/Antôn Mai Văn Hân – Trùm phó

3/Phêrô Đinh Trọng Thuyên—Thư Ký

4/Maria Nguyễn Thị Thơ–Quản giáo

5/Maria Đỗ Thị Là – Quản giáo

6/Phancico.X Phạm Văn Điểm –Quản giáo

*Nhiệm kỳ: 1976—1980:

1/Phêrô Đinh Trọng Thuyên—Trùm chánh

2/Antôn Mai Văn Hân—Trùm phó

3/Phaolô Trần Xuân Tân–Thư ký

4/Maria Đỗ Thị Là –Quản giáo

5/Phancico.X Phạm Văn Điểm –Quản giáo

*Nhiệm Kỳ: 1980—1983:

1/Phaolô Trần Xuân Tân—Trùm chánh

2/Antôn Nguyễn Văn Nghị–Trùm phó

3/Phêrô Nguyễn Duy Ái –Thư ký

4/Giuse Phạm Quý Phúc—Quản giáo

5/Anna Nguyễn Thị Tươi— Quản giáo

*Nhiệm Kỳ: 1983—1986:

1/Antôn Nguyễn Văn Nghị –Trùm chánh

2/Giuse Nguyễn Viết Đang–Trùm phó

3/Giuse Phạm Quý Phúc – Thư ký

4/Phêrô Vũ Nghĩa – Quản giáo

5/Anna Nguyễn Thị Mai—Quản giáo

*Nhiệm Kỳ: 1986—1991

1/Antôn Nguyễn Văn Nghị- Trùm chánh 1986-1989

2/Phêrô Nguyễn Duy Ái –Trùm phó 1984—1990

3/Phêrô Đỗ Cử –Trùm phó 1988—1992

4/Giuse Đỗ Anh Dũng—Trùm phó 1990—1991

5/Giuse Phạm Quý Phúc –Thư Ký 1986—1990

6/Phaolô Nguyễn Phúc Lộc- Thư Ký 1990—1991

7/Phêrô Vũ Nghĩa –Quản giáo

8/Maria Hoàng Thị Mai –Quản giáo 1987—1992

*Nhiệm Kỳ: 1991—1993:

1/Giuse Đỗ Anh Dũng—Trùm chánh

2/Phêrô Đỗ Cử–Trùm phó 1991—1992

3/Phêrô Vũ Nghĩa—Trùm phó

4/Giuse Trần Văn Diệm –Trùm phó 1992—1993

5/Vinhsơn Mai Đình Hùng –Thư ký

6/Maria Hoàng Thị Mai—Quản giáo 1991–1992

7/Gioan.B Trần Ngọc Hòa – Quản giáo 1992—1993

8/Maria Trần Thị An—Quản giáo

*Nhiệm Kỳ: 1993—1997

Kể từ năm 1993 Ban Hành Giáo và Giáo họ đều bầu cử theo qui chế mới của giáo phận

1/Gioan.B Trần Văn Thuyết –Trùm chánh

2/Giuse Lê Thanh Bình –Trùm phó 1993—1994

3/Vinhsơn Mai Đình Hùng –Trùm phó 1993-1994

4/Gioan.B Hoàng Bảo Lộc –    Trùm phó 1994-1995

5/Phêrô Hoàng Văn Việt—Trùm phó 1994—1997

6/Antôn Phạm Văn Huy—Trùm phó 1995—1997

7/Simon Nguyễn Hồng Phúc -Thư Ký 1993-1994

8/Giuse Trần Quốc Tuấn—Thư Ký 1994—1997

*Nhiệm Kỳ: 1997—2001

1/Gioan.B Trần văn Thuyết –Trùm chánh

2/Phêrô Hoàng Văn Việt–Trùm phó

3/Antôn Phạm Văn Huy—Trùm Phó

4/Giuse Trần Quốc Tuấn –Thư ký

*Nhiệm Kỳ: 2001—2005:

1/Gioan.B Hoàng Bảo Lộc—Trùm chánh

2/Phêrô Nguyễn Cúc –Trùm phó

3/Giuse Nguyễn Hoàng Bình -Trùm phó

4/Giuse Đinh Tiến Phát –Thư ký

*Nhiệm Kỳ:  2005—2009:

1/Gioan.B Hoàng Bảo Lộc–Trùm chánh

2/Giuse Vũ Thành Chung –Trùm phó

3/Phêrô Nguyễn Cúc—Trùm phó 2006—2009

4/Phêrô Vũ Cao Huỳnh—Trùm phó 2005—2006

5/Gioan.B Nguyễn Ngọc Oanh—Thư Ký

*Nhiệm Kỳ: 2009—2013:

1/Phêrô Nguyễn Cúc—Trùm chánh

2/Gioan Nguyễn Ngọc Chượng -Trùm phó

3/Giuse Phạm Đức Trị–Trùm phó

4/Gioan.B Nguyễn Ngọc Oanh–Thư ký

*Nhiệm Kỳ: 2013—2017:

1/Phêrô Nguyễn Cúc—Trùm chánh

2/Giuse Phạm Đức Trị–Trùm phó

3/Gioan Nguyễn Ngọc Chượng-Trùm phó

4/Antôn Vũ Minh Tuấn—Thư ký

*Nhiệm Kỳ:  2017—2021:

1/Giuse Hoàng Xuân Hiển—Trùm chánh

2/Giuse Phạm Đức Trị–Trùm phó

3/Gioan Nguyễn Ngọc Chượng–Trùm phó

4/Tôma Nguyễn Thượng Trí—Thư ký

Tháng 09/2017 Giáo xứ có thêm vị Mục Tử thứ sáu, Cha Raymondo Trần Quốc Thắng và hai Cha Phó trẻ về chăm sóc phục vụ cộng đoàn Giáo xứ.  Với tài lãnh đạo của quí Cha nên giáo họ cũng có nhiều khởi sắc đạo đức thánh thiện trật tự và nhiều điều hay hơn, dần đi vào nề nếp ổn định cho đến hôm nay…

Tính đến năm 2019, Giáo họ có 400 gia đình với 1.442 nhân danh, trong số đó có 716 nam và 726 nữ đời sống tương đối ổn định.  Nhưng cũng còn có một số gia đình gặp rất nhiều khó khăn, đây cũng là những mối lo âu của Quí Cha và Ban Điều Hành Giáo họ trong năm “Đồng hành cùng với những gia đình gặp khó khăn“ làm sao và có cách nào ? để trợ giúp họ cả tinh thần lẫn vật chất

Năm 2018 Giáo họ cũng được vinh dự đón rước Đức Mẹ Fatima Thánh Du về đến đài Mẹ Rạng Đông trong cơn mưa chiều khá lớn “Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man, miên man …”. Đoàn rước Mẹ rất đông, cờ quạt trống phách vang rền ra khắp vùng, Cha Xứ chủ sự hôm ấy cũng sải bước theo đoàn con Mẹ đều bị ướt sũng, nhưng có Mẹ “con sợ chi ai “Ôi cảm động vô cùng!  Cộng đoàn giáo họ đã quỳ dưới chân Mẹ, thú tội xin lỗi tạ ơn những lỗi lầm trước kia đã trót phạm và thì thầm nguyện ngắm cầu xin Mẹ, cầu bầu cùng Chúa đổ muôn ơn lành hồn xác cho Giáo họ và Giáo xứ thân yêu chúng con.

Mừng quan thầy năm 2021 lại trùng cao điểm những ngày dài giãn cách xã hội, với biến chủng Delta đang hoành hành khắp nơi, bởi dịch Covid-19 dài lê thê đã hơn hai tháng rồi mà không biết khi nào mới chấm dứt. Không chỉ riêng vùng Phương Lâm, Định Quán mà toàn miền nam Việt Nam, bao nhiêu người lâm vào cảnh thất nghiệp, nhiễm bệnh F0, F1 bởi con Coronavirut, đường xá lại bị rào chắn ngăn cấm, đi chợ phải có thẻ mới mua được hàng. Giáo xứ cũng đã bị đóng cửa nhà thờ từ 01/06/2021 giáo dân phải dự lễ trực tuyến, Cha xứ luôn mời gọi cộng đoàn ăn chay hãm mình, hy sinh đóng góp giúp hỗ trợ mọi người có hoàn cảnh khó khăn trong xứ cũng như các nơi cần giúp đỡ và luôn cầu khẩn với Thánh Giuse quan thày, xin Ngài bầu cử trước tòa Chúa ban bình an cho Giáo xứ. Vì mọi sinh hoạt đều ngưng trệ nên việc mừng bổn mạng Giáo họ Rạng Đông năm nay diễn ra trong ầm thầm, cùng hiệp thông trong Thánh lễ online để cầu nguyện cho đất nước Giáo phận, Giáo xứ, Giáo họ chúng con.

Tháng 06/2021 theo chương trình bầu cử toàn Giáo phận, Giáo họ cũng đã suy nghĩ cầu nguyện lựa chọn bầu ra được một Ban Điều Hành mới để phục vụ cộng đoàn

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2021–2025

1/Giuse Hoàng Xuân Hiển—Trùm chánh

2/Gioan Nguyễn Ngọc Chượng–Trùm phó 1

3/Phêrô Trần Đình Hàn–Trùm phó 2

4/Tôma Nguyễn Thượng Trí—Thư kí

                                    Thơ:  MỪNG SINH NHẬT MẸ 

                                     Hôm nay Sinh Nhật Mẹ rồi

                                  Con dâng lên Chúa ngàn lời tri ân

                       Mẹ được Thiên Chúa thương ban

               Sinh ra trong cảnh người phàm thế thôi

                       Nhưng Thiên Chúa đã chọn người

               Một cô thiếu nữ cuộc đời trinh trong

                       Mẹ là kiều nữ vô song

               Nên không vướng tội Tổ Tông lan truyền

                       Hôm nay Sinh Nhật Mẹ hiền

               Đoàn con dưới thế xin nguyền khắc ghi

                        Có Mẹ không thiếu điều gì

               Mẹ còn dìu dắt hướng đi cuộc đời

                        Mẹ là cung điện tuyệt vời

               Là nơi tráng lệ Chúa Trời hạ sinh

                        Mẹ là Đức Nữ Đồng Trinh

               Chở che nâng đỡ hết mình vì con

                        Con dâng Mẹ cả xác hồn

               Trong tay Từ Mẫu không còn lo âu

                        Dẫu cho cuộc sống bể dâu

                Đời con có Mẹ trước sau vuông tròn

         Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 08/09/2022

8 Tháng Chín Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria

Nghe giảng lễ sinh nhật Đức Mẹ (08.09)