MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 15/8

Nói về Maria, viết về Mẹ, muôn đời sẽ không có ngôn từ nào hay chữ nào có thể diễn tả cho hết được những đặc ân và những nhân đức cao quí, tuyệt vời Thiên Chúa đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Chỉ với đức tin, sống trong lòng tin nhân loại mới nghiệm ra quả thực Mẹ Maria đã có một vai trò đặc biệt và hết sức quan trọng trong lịch sử cứu rỗi nhân loại ! Mẹ đã được tuyển chọn giữa muôn người nữ để đón nhận trong cung lòng trinh khiết Con Thiên Chúa làm người. Mừng lễ Đức Mẹ lên trời hôm nay, nhân loại sẽ được chiêm ngắm hình ảnh đẹp nhất của Mẹ Maria, vẹn tuyền, trinh trong đang hưởng phúc bên ngai tòa Thiên Chúa trên nước trời.

LỜI XIN VÂNG CỦA MẸ  ĐÃ BIẾN ĐỔI HOÀN TOÀN CON NGƯỜI  MẸ:
Mẹ Maria trong giây phút thinh lặng nhưng hoàn toàn bỡ ngỡ, kinh ngạc trước lời truyền tin của sứ thần Gabrien. Đây là giờ của lời hứa mà các tổ phụ và ngôn sứ trông chờ. Mẹ ngạc nhiên, bối rối, lo âu trước một sứ điệp hết sức quan trọng, một tin vui to lớn mà bất cứ người thiếu nữ nào lúc đó cũng muốn có được: ”Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao  cả, và sẽ được gọi là Con Đấng tối cao” (Lc 1, 31-32).  Lời của sứ thần Thiên Chúa như một tiếng sét làm cho Maria, người nữ tử Sion hết sức run sợ, nhưng sứ thần Gabrien liền trấn an: ”Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” ( Lc 1, 30 ). Lời loan báo Tin Mừng này ứng nghiệm lời các ngôn sứ nói trước còn hơn những điều họ dám nghĩ và Thiên Thần cắt nghĩa, lý giải việc đó sẽ được thực hiện, xẩy ra như thế nào: ”Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” ( Lc1, 35 ). Maria trong biến cố này đã hoàn toàn phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa. Maria với tâm hồn rất đơn sơ, thành thực và tế nhị đã thưa với sứ thần Thiên Chúa:” Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng” ( Lc 1, 34 ). Thiên Thần liền giải thích cho Maria như trên, nên dù mới được cắt nghĩa, mới được Thiên Thần lý giải cùng với trường hợp của bà Isave , người chị họ của Maria đã mang thai 6 tháng, người được coi là son sẻ và dù chưa hiểu các tường tận, nhưng với lòng tin tuyệt vời, Maria đã nhanh nhảu thưa với Thiên Thần:” Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi theo lời sứ thần nói”( Lc 1, 38 ). Lời thưa xin vâng của  Maria đã làm đảo lộn tất cả và ta có thể nói không sai nếu không có lời xin vâng của mẹ Maria với đức tin sắt đá nhân loại mãi mãi vẫn chìm ngập trong tội lỗi, trong đớn đau và trong bóng tối. Chính lời thưa xin vâng trọn vẹn của Mẹ Maria trong lòng tin và tín thác của Mẹ đã làm cho Ngôi Lời thành xác phàm và cư ngụ giữa nhân loại để cứu thoát mọi người khỏi sự dữ:” Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật”( Ga 1, 14 ). Mẹ Maria quả thực đã được Thiên Chúa tuyển chọn giữa con cái loài người để Maria đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi thân xác của Người, mà còn đón nhận ơn cứu độ nơi chính tâm hồn của Người. Mẹ Maria đã là người nữ đầu tiên trong hàng ngũ loài người đón nhận trọn vẹn ơn cứu độ của Thiên Chúa.

TUYÊN XƯNG ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI:
Vì được chọn giữa muôn người trong con cái loài người ở thế gian này, Thiên Chúa đã dành cho Mẹ Maria những đặc ân cao quí nhất mà không người nào trong con cái loài người được đón nhận. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội, làm Mẹ Thiên Chúa và hồn xác lên trời là những hồng ân quí giá nhất Thiên Chúa dành cho Mẹ. Tuyên xưng Mẹ Maria hồn xác lên trời là nhìn nhận Mẹ đã hưởng trọn vẹn ơn cứu độ của Thiên Chúa khi Mẹ nắm giữ vai trò quan trọng nhất trong việc Mẹ thực hiện ơn cứu độ của Thiên chúa trong lịch sử nhân loại. Mẹ Maria thực sự là một con người trong hàng ngũ con người trong nhân loại đã lắng nghe, đón nhận và thực thi lời Chúa để trở thành con người được cứu độ. Thiên Chúa đã dành cho Maria những đặc ân lớn lao trong đó có ân huệ:” hồn xác lên trời”, với đặc ân này không phải vì Maria đã cưu mang và hạ sinh Con Thiên Chúa, nhưng vì Mẹ đã nghe và thực hiện lời Chúa, nghĩa là trở thành một con người giữa nhân loại được cứu độ trọn vẹn. Như thế, những ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho Đức Trinh Nữ Maria, cũng là những ân sủng Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta . Với đặc ân linh hồn và xác lên trời, ta hãy nghe Đức Thánh Cha Piô XII tuyên bố tín điều vô ngộ này:” Chúng Tôi công bố, tuyên xưng và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mạc khải này: Đức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên trời hiển vinh cả hồn lẫn xác”( Munificentissimus Deus, Đức Giáo Hoàng Piô XII tuyên bố ngày 01 tháng 11 năm 1950 ).

Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương nhìn đến tôi tớ khiêm nhượng của Chúa là Đức Trinh Nữ Maria, và ban ân huệ tuyệt vời là cho Người làm Mẹ của Con Một Chúa nhập thể, và hôm nay còn ân thưởng cho Người vinh phúc vô song. Phần chúng con đã được Chúa thương cứu chuộc, xin Chúa nhận lời Đức Trinh Nữ cầu thay nguyện giúp, cho chúng con cũng được hưởng vinh quang trên trời”

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Lễ Vọng
BÀI ĐỌC I: 1 Sb 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2
“Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên”.
Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Đavít triệu tập toàn thể dân Israel và Giêrusalem, để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến nơi đã dọn sẵn. Có cả con cái Aaron và những người thuộc dòng tộc Lêvi.
Con cái Lêvi dùng đòn khiêng mà khiêng hòm bia Thiên Chúa trên vai, như Môsê đã truyền dạy theo lời Chúa phán. Đavít cũng truyền lệnh cho các trưởng tộc người Lêvi phải cắt đặt anh em mình phụ trách ca hát, với những nhạc khí, gồm đàn cầm, đàn sắt và não bạt, để trổi lên những tiếng đàn ca hân hoan. Vậy mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên: đoạn hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an trước mặt Chúa. Khi vua Đavít hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an xong, người nhân danh Chúa chúc lành cho dân chúng. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 131, 6-7. 9-10. 13-14
Đáp: Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa và Hòm bia oai quyền của Chúa cùng đi(c. 8).
1) Đây là điều chúng tôi đã nghe nói tại E-phra-ta, chúng tôi đã gặp thấy nơi đồng ruộng Gia-ar. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa, hãy sụp lạy trước bệ dưới chân Người.
2) Các tư tế của Ngài hãy mặc lấy lòng đạo đức, và các tín đồ của Ngài hãy mừng rỡ hân hoan. Xin vì Đavít là tôi tớ Chúa, Chúa đừng hắt hủi người được Chúa xức dầu.
3) Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi cư ngụ cho mình. Ngài phán: “Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích”.
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 54-57
“Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Lc 11, 28
Alleluia, alleluia! – Phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. – Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 11, 27-28
“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”. Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Đó là lời Chúa.

Lễ Trong Ngày
BÀI ĐỌC I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab
“Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.
Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Đuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.
Bà sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi.
Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: “Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện”. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16
Đáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng (c. 10b).
1) Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy.
2) Xin hãy nghe, thưa Nương Tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phụ.
3) Để Đức Vua Người sủng ái dong nhan: chính Người là Chúa của Cô Nương, hãy phục vụ Người.
4) Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện Đức Vua.
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 20-26
“Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Chúa”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! – Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan. – Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 1, 39-56
“Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:
“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.
Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình. Đó là lời Chúa.

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2009 – 2022)

Các Bài Suy Niệm Lễ Mẹ Lên Trời