Ơn Gọi: Thường huấn Linh mục giáo phận Nha Trang ngày 5-6/6/2023

Vào ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2023 toàn thể Linh mục Giáo phận Nha Trang và tu sỹ các Dòng tu qui tụ về Tòa giám mục Nha Trang để tham dự 2 ngày thường huấn. Chủ đề của 2 ngày thường huấn dựa trên tự sắc Vos estis lux mundi” (Các con là ánh sáng thế gian) của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chủ đề này được Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho, Sr Êlisabet Ý Lan và Cha Quân trình bày… các thuyết trình viên đã mang lại cho các linh mục và tu sỹ trong Giáo phận hiểu rõ hơn về tự sắc này. Sau đây là một số hình ảnh về tuần thường huấn…