Ơn gọi

0. Cha GIUSE NGUYỄN TRÍ DŨNG

 • Ngày sinh: 06/11/1950                                     
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Đà Nẵng
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 10/01/1988
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Bình Phong, Giáo phận Đà Nẵng.Thôn Bình An, Bình Phong, Thăng Bình, Quảng Nam.
 • Ông cố: Anphong Nguyễn Chí Phúc (RIP)
 • Bà cố: Têrêsa Phạm Thị Hảo (RIP)
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 173/38 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Tp. HCM

 

00. Đức Cha ALPHONGSÔ NGUYỄN HỮU LONG

 

 • Ngày sinh: 25/01/1953
 • Ngày bổn mạng: 01/08
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Vinh
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 27/12/1990
 • Tấn phong Giám Mục: 06/09/2013
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tòa Giám mục Xã Đoài – Giáo phận Vinh (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An).
 • Ông cố: Anphong Nguyễn Chí Phúc (RIP)
 • Bà cố: Têrêsa Phạm Thị Hảo (RIP)
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 173/38 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Tp. HCM

 

1. Cha PHANXICÔ XAVIÊ ĐÀO TRUNG HIỆU

 • Ngày sinh: 28/11/1956
 • Ngày bổn mạng: 03/12
 • Hội dòng: Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Đa Minh)
 • Ngày Tiên khấn: 08/08/1975
 • Ngày Vĩnh khấn: 01/01/1982
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 06/09/1997
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Giáo xứ Ba Chuông, Giáo phận Sài Gòn. 190 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
 • Ông cố: Augustinô Đào Văn Huân (RIP)
 • Bà cố: Maria Trần Thị Nhạn (RIP)
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

2. Cha GIUSE LƯU NGỌC BÁU

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Ngày sinh: 30/10/1958
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Hội dòng: Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Đa Minh)
 • Ngày Tiên khấn: 28/10/1979
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 18/03/1998
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu viện Thánh Vinhsơn Liêm – Tam Hà, Thủ Đức.
 • Ông cố: Giuse Lưu Công Khanh (RIP)
 • Bà cố: Maria Đỗ Thị Lụa (RIP)
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai (ông Phách)

 

3. Cha PHÊRÔ TRẦN ĐỨC CƯỜNG

 • Ngày sinh: 06/12/1955
 • Ngày bổn mạng: 29/06
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Đà Nẵng
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 25/03/1998
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Chánh xứ Gx. Vân Đõa, Giáo phận Đà Nẵng
 • Ông cố: Phêrô Trần Đình Yêm (RIP)
 • Bà cố: Monica Ngô Thị Thoa
 • Giáo họ: Rạng Đông, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 532/1/90 Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. HCM.

 

4. Cha AUGUSTINO NGUYỄN VĂN CHIẾN

 • Ngày sinh: 01/12/1969
 • Ngày bổn mạng: 28/08
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 02/12/2004
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ:Chánh xứ Gx. Gia Cốc, Gp. Xuân Lộc
 • Ông cố: Augustinô Nguyễn Văn Tháp (RIP)
 • Bà cố: Maria Vũ Thị Đề (RIP)
 • Giáo họ: Trinh Vương, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

5. Cha GIOAN BAOTIXITA HOÀNG KIM TIẾN

 • Ngày sinh: 17/07/1972
 • Ngày bổn mạng: 24/06
 • Giáo phận/ Hội dòng: Vinh Sơn Phaolô
 • Ngày Tiên khấn: 01/09/1999
 • Ngày Vĩnh khấn: 23/08/2003
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 21/10/2005
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Proh – xã Proh, Đơn Dương, Lâm Đồng.
 • Ông cố: Gioan. B Hoàng Văn Ban (RIP)
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Quýt (RIP)
 • Giáo họ: La Vang, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

6. Cha GIUSE PHẠM NGỌC THÀNH

 • Ngày sinh: 26/11/1976
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 30/09/2005
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Chánh xứ Gx. Núi Tung – Gp Xuân Lộc
 • Ông cố: Giuse Phạm Văn Thưởng
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Nhạn
 • Giáo họ: La Vang, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

7. Cha GIUSE VŨ MINH TIẾN

 • Ngày sinh: 20/03/1970
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Hội dòng: Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Đa Minh)
 • Ngày Tiên khấn: 15/08/1998
 • Ngày Vĩnh khấn: 15/08/2002
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 15/07/2006
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia: 915 S Wakefield St., Arlington, VA 22204, USA.
 • Ông cố: Giuse Vũ Văn Quắc (RIP)
 • Bà cố: Maria Vũ Thị Quý
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố:Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

8. Cha GIUSE NGUYỄN CÔNG THÀNH

 • Ngày sinh:05/11/1973
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Don Bosco
 • Ngày Tiên khấn: 15/08/1998
 • Ngày Vĩnh khấn: 09/05/2005
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 01/08/2008
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Truyền giáo tại P. O. Box 40 Vision City, Waigani, NCD Port Moresby, Papua New Guinea
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Tiễu (RIP)
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Ngượi
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1490 tổ 1, Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

9. Cha GIUSE NGUYỄN ĐỨC THẮNG

 • Ngày sinh: 03/04/1973
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 08/09/2008
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Chánh xứ Gx. Xuân Mỹ – Gp Xuân Lộc
 • Ông cố: Luca Nguyễn Văn Trạch
 • Bà cố: Têrêsa Nguyễn Thị Dung
 • Giáo họ: Trinh Vương, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

10. Cha LOUIS NGUYỄN PHÚC KIM – Rev. Louis Kim Nguyen

 

 • Ngày sinh: 25/08/1968
 • Ngày bổn mạng: 25/08
 • Giáo phận/ Hội dòng: Regina – Canada
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 08/12/2008
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Gerard’s Parish – Regina – Canada (125 – 3rd Ave North Yorkton, SK., S3N 1C4 CANADA)
 • Ông cố: Anphong Nguyễn Chí Phúc (RIP)
 • Bà cố: Têrêsa Phạm Thị Hảo (RIP)
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 173/38 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Tp. HCM.

 

11. Cha PHÊRÔ TRẦN VĂN THƠ

 • Ngày sinh: 22/04/1975
 • Ngày bổn mạng: 29/06
 • Giáo phận/ Hội dòng: Đaminh VN
 • Ngày Tiên khấn: 15/08/2001
 • Ngày Vĩnh khấn: 05/08/2005
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 04/08/2009
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Thiên Ân – Ấp Đông Thọ A, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang.
 • Ông cố: Giuse Trần Văn Sơn (RIP)
 • Bà cố: Maria Vũ Thị Nhài
 • Giáo họ: Thăm Viếng, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố:Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai

 

12. Cha VINHSƠN LIÊM LÊ NGỌC DOANH

 • Ngày sinh: 26/08/1968
 • Ngày bổn mạng: 07/11
 • Giáo phận/ Hội dòng: Biển Đức Thiên Lộc – Gp Đà Lạt
 • Ngày Tiên khấn: 11/07/1996
 • Ngày Vĩnh khấn: 11/07/2004
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 28/06/2011
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 380/27 Phan Đình Phùng, Phường Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng.
 • Ông cố: Giuse Lê Thanh Toán (RIP)
 • Bà cố: Maria Lương Thị Thi (RIP)
 • Giáo họ: Thăm Viếng, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố:Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

13. Cha MATTHEU PHẠM TRẦN THANH

 • Ngày sinh:11/10/1967
 • Ngày bổn mạng: 21/09
 • Giáo phận/ Hội dòng: Hội Thừa Sai Việt Nam
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 25/05/2010
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Chánh xứ Gx. Gò Mây – Gp Sài Gòn
 • Ông cố: Giuse Phạm Ngọc Bảo (RIP)
 • Bà cố: Anna Trần Thị Cúc (RIP)
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

14. Cha ĐAMINH SAVIÔ PHẠM QUỐC THÁI HÙNG

 • Ngày sinh:17/04/1975
 • Ngày bổn mạng: 06/05
 • Giáo phận/ Hội dòng: Don Bosco (Hungary)
 • Ngày Tiên khấn: 15/08/2002
 • Ngày Vĩnh khấn: 24/05/2008
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 13/07/2013
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Truyền giáo tại Szombathely, Hungary
 • Ông cố: Giuse Phạm Tam Khôi (RIP)
 • Bà cố: Ynê Vũ Thị Nga
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1415 tổ 2 Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

15. Cha GIUSE MARIA PHẠM TƯỜNG THÀNH

 • Ngày sinh: 02/12/1978
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Phú Cường
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 28/11/2014
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ:Chánh xứ Gx Bến Trường – Ấp Trường, Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh.
 • Ông cố: Phêrô Phạm Văn Phê (RIP)
 • Bố: Maria Tường Thị Thái
 • Giáo họ: La Vang, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

16. Cha GIUSE NGUYỄN ANH TUẤN

 • Ngày sinh: 12/06/1986
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 28/05/2016
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Biên Hòa – Gp Xuân Lộc
 • Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Hưng
 • Bà cố: Anna Nguyễn Thị Thanh Thỏa
 • Giáo họ: Mẫu Tâm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 212, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

17. Cha GIUSE TRẦN MINH HIẾU

 • Ngày sinh: 02/05/1980
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Tỉnh dòng Thánh Thể Việt Nam
 • Ngày Tiên khấn: 02/08/2008
 • Ngày Vĩnh khấn: 02/08/2013
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 30/05/2016
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tỉnh Dòng Thánh Thể – 15B đường số 4, KP 4, Bình Chiểu, TP Thủ Đức.
 • Ông cố: Giuse Trần Minh Hùng
 • Bà cố: Maria Đoàn Thị Nhiên
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 42 tổ 5, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai

 

18. Cha GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN ĐỨC LẬP

 • Ngày sinh: 04/04/1980
 • Ngày bổn mạng: 24/06
 • Giáo phận/ Hội dòng: Tôi Tớ Đấng Bầu Cử
 • Ngày Tiên khấn: 30/05/2008
 • Ngày Vĩnh khấn: 15/07/2012
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 15/12/2016
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: 907 Lý Thái Tổ – Đambri – Tp Bảo Lộc – Lâm Đồng.
 • Ông cố: Phêrô Nguyễn Văn Ngữ
 • Bà cố: Anna Trần Thị Quy
 • Giáo họ: Giuse Thợ, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: Ngọc Lâm 1, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

19. Cha GIUSE PHẠM NGỌC TOẢN

 

 • Ngày sinh: 15/04/1981
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Don Bosco
 • Ngày Tiên khấn: 14/08/2009
 • Ngày Vĩnh khấn: 08/12/2017
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 30/11/2019
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ:Cộng Thể Don Bosco – Tân Cang, Biên Hoà, Đồng Nai.
 • Ông cố: Đaminh Phạm Luyện (RIP)
 • Bà cố: Maria Trần Thị Sâm
 • Giáo họ: Mân Côi, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 1308, Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai.

 

20. Cha PHÊRÔ MARIA NGUYỄN CÔNG KHANG

 • Ngày sinh: 23/04/1981
 • Ngày bổn mạng: 26/09
 • Giáo phận/ Hội dòng: Mẹ Chúa Cứu Chuộc
 • Ngày Tiên khấn: 21/11/2003
 • Ngày Vĩnh khấn: 18/07/2009
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 03/06/2019
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc – 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú, Tp. Thủ Đức.
 • Ông cố: Đaminh Nguyễn Văn Tân
 • Bà cố: Maria Trần Thị Kim Oanh
 • Giáo họ: Vô Nhiễm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 80/6/8/1, tổ 9, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

21. Cha GIUSE LÊ THANH PHƯƠNG

 • Ngày sinh:10/01/1987
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 16/07/2020
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Cha phó Gx. Gia Yên – Gp Xuân Lộc
 • Ông cố: Giuse Lê Thanh Bình (RIP)
 • Bà cố: Maria Đinh Thị Nhiệm
 • Giáo họ: Tử Đạo, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 16/11 tổ 4, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

22. Cha GIOAN PHẠM ĐỨC DUY ANH

 • Ngày sinh: 06/12/1983
 • Ngày bổn mạng: 27/12
 • Giáo phận/ Hội dòng: Dòng Tên
 • Ngày Tiên khấn: 31/12/2012
 • Ngày Vĩnh khấn:
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 03/12/2021
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Gx Thiên Thần – 600, Xa lộ Hà Nội, P An Phú – Q2 – Tp. Thủ Đức – Tp. HCM
 • Ông cố: Giuse Phạm Đức Hạnh (RIP)
 • Bà cố: Maria Nguyễn Thị Loan
 • Giáo họ: Truyền Tin, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 56/11 tổ 7, Ngọc Lâm 1, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

23. Cha PHÊRÔ ĐÀO QUỐC HUY

 • Ngày sinh: 21/09/1990
 • Ngày bổn mạng: 29/06
 • Giáo phận/ Hội dòng: Gp Xuân Lộc
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 08/09/2022
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Cha phó Gx. Tam Thái – Gp. Xuân Lộc
 • Ông cố: Phêrô Đào Công Hoàn
 • Bà cố: Maria Phạm Thi Bạch Mai
 • Giáo họ: Mông Triệu, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 71/6 Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

24. Cha GIUSE VŨ VIẾT HƯỚNG

 

 • Ngày sinh: 04/06/1986
 • Ngày bổn mạng: 19/03
 • Giáo phận/ Hội dòng: Don Bosco
 • Ngày Tiên khấn: 08/08/2013
 • Ngày Vĩnh khấn: 08/12/2020
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 28/01/2023
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ:Sydney, Australia.
 • Ông cố: Giuse Vũ Viết Phương
 • Bà cố: Maria Phạm Thị Ngọt
 • Giáo họ: Vô Nhiễm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 160 tổ 4, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.

 

25. Thầy BÊNAĐÔ MARIA NGUYỄN THÁI HOÀNG

 • Ngày sinh: 16/10/1988
 • Ngày bổn mạng: 20/08
 • Giáo phận/ Hội dòng: Mẹ Chúa Cứu Chuộc
 • Ngày Tiên khấn: 27/06/2009
 • Ngày Vĩnh khấn: 24/06/2015
 • Ngày Thụ phong Linh mục: 30/12/2022 (Phó tế)
 • Địa chỉ nơi đang phục vụ: Tu viện La Vang – Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc – hạt Vĩnh Phúc – Gp Bắc Ninh
 • Ông cố: Đaminh Nguyễn Văn Tân
 • Bà cố: Maria Trần Thị Kim Oanh
 • Giáo họ: Vô Nhiễm, giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận Xuân Lộc
 • Địa chỉ nhà ông bà cố: 80/6/8/1, tổ 9, Ngọc Lâm 3, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.