Sống lời Chúa, Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B 07.04.2024 * Bổn mạng Hiệp Hội Lòng Thương Xót Chúa

Bài đọc Chúa nhật II Phục Sinh – Năm B

https://gphaiphong.org/loi-chua-chua-nhat/bai-doc-chua-nhat-ii-phuc-sinh-nam-b-12810.html

Bài đọc 1: Cv 4,32-35
Các tín hữu chỉ có một lòng một ý.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
32 Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.
33 Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.
34 Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, 35 đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu.

Đáp ca: Tv 117,2-4.16ab và 17-18.22-24 (Đ. c.1) 
Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2 Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3 Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4 Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

16ab Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao.
17 Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.
18 Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.
Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

22 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
23 Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
24 Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Bài đọc 2: 1 Ga 5,1-6
Mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
1 Anh em thân mến, phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô,
kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra.
Và ai yêu mến Đấng sinh thành,
thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.
2 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
mình yêu thương con cái Thiên Chúa :
đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa
và thi hành các điều răn của Người.
3 Quả thật, yêu mến Thiên Chúa
là tuân giữ các điều răn của Người.
Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu,
4 vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.
Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian,
đó là lòng tin của chúng ta.
5 Ai là kẻ thắng được thế gian,
nếu không phải là người tin rằng
Đức Giê-su là Con Thiên Chúa ?
6 Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu ;
không phải chỉ trong nước mà thôi,
nhưng trong nước và trong máu.
Chính Thần Khí là chứng nhân,
và Thần Khí là sự thật.

Tung hô Tin Mừng: x. Ga 20,29
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 20,19-31
Tám ngày sau, Đức Giê-su đến.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Nguồn tin: Nhóm Phiên Dịch CGKPV

Chúa Nhật II PS – Năm B – Lòng Thương Xót Chúa

Nghe giảng Chúa nhật II Phục sinh (2009-2024)

Chúa nhật II Phục Sinh, năm B – Kính Lòng Chúa…

Thơ về Lòng thương xót của Chúa

THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

(KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT)  (Ga 20, 19-23)

Chúa Nhật II PS – Năm B – Lòng Thương Xót Chúa

BÌNH AN

Chiều ngày thứ nhất trong tuần,

Cửa nhà đóng kín, thấm nhuần thương đau.

Giê-su hiện đến thật mau,

Bình an cầu chúc, cùng nhau vui mừng.

Thổi hơi Thần Khí lửa bừng,

Sai đi rao giảng, Tin mừng khắp nơi.

Các con tha tội cho người,

Điều gì cầm buộc, trên trời không tha.

Tông đồ thắc mắc, Tô-ma,

Thường khi vắng mặt, xa nhà không tin.

Ông rằng xem thấy mới tin,

Ngón tay thọc lỗ, mắt nhìn chứng minh.

Chúa thương hiện diện an bình,

Cho xem vết xẹo, thân mình nát tan.

Tô-ma phủ phục xin van,

Con tin Thiên Chúa, phá tan nghi ngờ.

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã hiện ra nhiều lần với nhiều nhóm người khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau. Lần nào hiện ra, Chúa cũng an ủi rằng: Bình an cho các con. Chúa muốn từ từ củng cố niềm tin của các tông đồ và những người theo Chúa. Qua biến cố Chúa chịu khổ nạn và chịu chết, tâm hồn các tông đồ như tan vỡ, thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc. Từng bước Chúa đã dẫn dắt họ từ sự thất vọng, nghi ngờ và lo sợ tới niềm tin tưởng tuyệt vời.

Đầu tiên Chúa hiện ra với Maria Madalena và các bà thân quen. Các bà thật bỡ ngỡ nhưng rất vui mừng. Các bà đã mau mắn đem tin vui đến với các môn đệ. Các môn đệ tản mát mỗi người một nơi nhưng rồi Chúa quy tụ họ lại như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh. Chúa dùng nhiều cách khác nhau để khuyến khích và chỉ dạy các ông. Các ông đã thấy Chúa và đã tin.

Phúc âm kể truyện tông đồ Tôma. Ông cũng như các tông đồ khác, buồn sầu vì Thầy đã chết. Ông tách rời khỏi đám đông và tự giam mình trong cô độc. Ông đã vắng mặt khi Chúa hiện ra. Được các tông đồ khác báo tin là Chúa đã sống lại. Ông không tin. Ông muốn có bằng chứng xác thực vì đây là sự kiện ngoại thường. Ông đòi phải có chứng cớ rõ ràng và hiển nhiên rồi ông mới tin. Chúng ta cám ơn tinh thần thực nghiệm của Tôma. Chúa đã đáp ứng sự đòi hỏi của ông và cho ông được thấy Chúa, được xỏ ngón tay vào tay và cạnh sườn của Chúa. Ông thấy và ông hoàn toàn xác tín.

Đôi khi chúng ta cũng như Tôma, khi gặp khó khăn hay thất bại trong công ăn việc làm, gia đình đổ vỡ, con cái hư hỏng và cuộc sống khó khăn, chúng ta giảm dần niềm tin cậy nơi Chúa. Có khi chúng ta trách Chúa hoặc chối bỏ thập giá của Chúa.

Với cái chết của Chúa Giêsu, thập giá trở thành biểu tượng của chiến thắng. Chiến thắng của tình yêu trên hận thù. Nơi nào có thập giá của Chúa nơi đó có sức mạnh của tình yêu. Bóng thánh giá đã làm cho Tôma hoảng sợ, chán nản và thất vọng nhưng chính thánh giá đó đã mang lại niềm an ủi lớn nhất. Vết thương nơi chân tay và cạnh sườn của Chúa đã minh chứng hùng hồn sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên cây thập giá.

Chúng ta hãy đặt niềm tin nơi Chúa. Chúng ta không thể loại thánh giá ra khỏi đời sống. Mỗi khi chúng ta bước qua đoạn đường nghi ngờ như thánh Tôma, chúng ta hãy đến với Thập Giá Chúa, ngắm nhìn dấu đinh nơi chân tay và dấu gươm nơi cạnh sườn của Chúa, chúng ta sẽ tìm được nguồn ủi an và tìm được sự bình an đích thực.