Tin Giáo phận Xuân Lộc 24.11.2023: Thường huấn Linh mục

Thường huấn Linh mục Giáo phận : Tổng Kết Mục Vụ và Định Hướng Năm Phụng Vụ 2024

Video Thánh Lễ Tạ Ơn – THÁNH HIẾN BÀN THỜ- LÀM PHÉP NHÀ THỜ – Thánh Đường Giáo Xứ THIỆN AN

Lúc 08g30 ngày 24-12-2023

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=726312702270567

Có thể là hình ảnh về văn bản

Thánh Lễ giỗ giáp năm của Cha cố Đaminh Trần Thái Hiệp tại nhà thờ Xuân khánh

Họp Mặt Ân Nhân Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc Ngày Tri Ân Quý vị Ân Nhân.

https://www.facebook.com/gpxuanloc.org/posts/pfbid02ZSQEGNrmQLLcApuitcvyQiRihBeQaoHwENpKc5ZoQpimTiWrMDPJm2bthzt428uFl

Thánh Lễ Tạ Ơn 70 Năm Hồng Ân Thành Lập “Dòng Mẹ Cứu Chuộc” (1953-2023)

https://www.facebook.com/gpxuanloc.org/videos/885812873178258/

Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG LOGO MỤC VỤ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2024

Gx. Bắc Hòa: Cha Phêrô Ngô Duy Hòa dâng Thánh lễ Tạ ơn dịp kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục

Thánh lễ Tạ ơn kết thúc Sứ vụ của Cha Giáo GB. Nguyễn Đăng Tuệ

Hội đồng Comitium Gia Phương mừng Ngày Truyền thống lần thứ 21 tại Núi Cúi

Niềm vui Lễ Khánh Thành ngôi thánh đường Gx. Lợi Hà

https://www.facebook.com/gpxuanloc.org/posts/pfbid02eumQ8Zkw62bfsAQfAa8u2SKPkJ9MuCC1z5YeBY964GJSSaGvWFQEkU79AWfKyuCCl