Thánh lễ trực tuyến 11.03.2023: Chúa Nhật 03 Mùa Chay Năm A

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  Người mở miệng dạy họ rằng : “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nênThấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  Người mở miệng dạy họ rằng : “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nênThấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  Người mở miệng dạy họ rằng : “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên

Năm 2011

Lễ 05 giờ : PlayLm Giuse Phạm quốc Văn

Lễ 06g15 : PlayLm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 17g30 : PlayLm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : PlayLm Giuse Nguyễn Trọng Viễn