Tại Sao Tháng Sáu Là Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu?

Tháng Sáu được gọi là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu đơn giản nhất vì lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành trong tháng này. Ngày lễ thường dao động mỗi năm vì được cử hành vào Thứ Sáu sau Tuần Bát Nhật Mình Máu Thánh Chúa, hoặc Thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ hai sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Tuy nhiên, có những lý do khác giải thích tại sao tháng 6 được dành riêng để mừng kính Thánh Tâm.

Lòng sùng kính Thánh Tâm đến từ đâu?

Lễ này bắt đầu từ năm 1673, sau khi thánh Margarita Maria Alacoque, một nữ tu Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng (Visitandines) ở miền đông nước Pháp bắt đầu nhận được những thị kiến về Thánh Tâm.

Khi hiện ra với thánh nữ Margarita với trái tim bên ngoài lồng ngực, đang bốc cháy và được bao quanh bởi một vòng gai, Chúa Giêsu giải thích tình yêu bao la mà Người dành cho nhân loại và mạc khải những cách thức để tôn kính Thánh Tâm.

Những cách thức này bao gồm việc tham dự giờ thánh vào các ngày Thứ Năm và Rước lễ vào mỗi Thứ Sáu đầu tháng.

Chúa Giêsu nói với thánh nữ: “Thánh Tâm Ta yêu thương loài người cách mãnh liệt, và nhất là con, đến nỗi không thể chứa đựng trong Thánh Tâm Ta ngọn lửa đức ái cháy bỏng, những ngọn lửa này phải được trao truyền bằng mọi cách”.

Những thị kiến này tiếp tục trong 18 tháng.

Vào ngày 16.06.1675, khi thúc giục thánh Margarita xúc tiến một lễ kính Thánh Tâm, Chúa Giêsu hứa tuôn đổ tràn đầy sức mạnh của Tình Yêu Thiên Chúa trên những ai sùng kính và làm cho Thánh Tâm Người được tôn vinh. Chúa Giêsu phán với thánh nữ:

“Ta yêu cầu con dành riêng ngày thứ Sáu sau Tuần Bát nhật của lễ Mình Máu Thánh Chúa để cử hành một lễ đặc biệt tôn vinh Thánh Tâm Ta, bằng việc truyền bá lòng sùng kính vào ngày đó, và đền tạ Thánh Tâm Ta bằng một hành động xứng đáng, để đền thay cho những sự sỉ nhục mà Thánh Tâm Ta đã nhận trong thời gian chịu tổn thương trên bàn thờ. Ta hứa với con rằng chính Thánh Tâm Cha sẽ mở rộng để tuôn đổ tràn đầy sức mạnh của Tình Yêu Thiên Chúa trên những ai sẽ sùng kính và làm cho Thánh Tâm được tôn vinh”.

Nữ tu Margarita Maria Alacoque qua đời năm 1690 và được Đức Bênêđictô XV phong thánh ngày 13.05.1920.

Giáo hội do dự trong việc công bố một ngày lễ kính Thánh Tâm, nhưng khi lòng sùng kính lan rộng khắp nước Pháp, Toà thánh đã cho phép cử hành lễ Thánh Tâm tại Pháp vào năm 1765.

Đến năm 1856, Đức Piô IX chấp thuận và lập lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và ấn định vào ngày Thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa. Ngày lễ được cử hành một cách long trọng và được đưa vào lịch Phụng vụ của Giáo hội hoàn vũ.

Kể từ đó, tháng Sáu được dành để tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và tình yêu bao la của Người dành cho nhân loại.

https://hddmvn.net/tai-sao-thang-sau-la-thang-kinh-thanh-tam-chua-giesu/

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm

16.06.2023 – Thứ Sáu Tuần X Thường Niên. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Nghe giảng Lễ Thánh Tâm Chúa:

https://hddmvn.net/nghe-giang-le-thanh-tam-chua-2009-2016/

Thơ về Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trái tim người cha bao la
Muôn đời chan chứa hoan ca cuộc đời.
Giê-su Thánh Tâm cao vời
Hy sinh tự hiến trên đồi Can-vê.
Hỡi ai nặng gánh ê chề
Dừng chân mỏi gối, trở về thánh ân.
Chúa yêu thương con vô ngần
Không hề chê bỏ, muôn lần thứ tha.
Hằng luôn mong mỏi về nhà
Thánh Tâm nguồn suối bao la nhân hiền.
Tựa nương vào Chúa mãi liên
Hồn con tín thác, trung kiên một đời.
Thật tâm nghe giữ lấy Lời
Trở nên chứng tá rạng khơi lòng thành.
Mặc ly con tim nhân lành
Luôn luôn rộng mở, chẳng đành khép mi
Thánh Tâm Giê-su từ bi
Muôn đời lân ái, ngại chi hỡi người
Nào nhanh chân bước gọi mời
Đan tay tề tựu hát li chúc khen.

VỀ BÊN THÁNH TÂM

Bao lâu con xa rời
Mải mê nơi lầm than.
Về nơi Chúa ủi an
Tuôn đổ tràn thánh ân.

Nay con về ân cần
Biết bao lần ăn năn
Suối lệ trào cùng tận
Mãi kết thân Thánh Tâm.

Bao lâu con âm thầm
Sống lặng câm trong tội
Quanh con là tăm tối
Thánh Tâm ôi dủ tình!

Nay trở về quang minh
Dù hành trình xa khuất
Nhưng Thánh Tâm lân tuất
Tình cao ngất chở che.

Bước chân con lặng lẽ
Con thưa khẽ Thánh Tâm
Êm đềm như tháng năm
Lòng nảy mầm kết trái.

Bên Thánh Tâm thư thái
Nhẹ nhàng mái chèo đưa
Tựa gió mát ban trưa
Chúa dẫn đưa về bến.

Đời hết những lênh đênh
Tựa nương bên lòng Chúa
Dẫu hoa tàn héo úa
Vẫn vui múa hát ca.

                             Lm. Xuân Hy Vọng

Thánh Tâm là Thánh Thể

Lịch sử việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (Thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh)