Thiếu Nhi Sống Lời Chúa Chúa Nhật 17 Thường Niên năm A 30.07.2023

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 17 Thường niên năm A

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 17 Thường niên năm A

Phúc Âm Mt 13, 44-52

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.

Đề tài về Nước Trời được tiếp tục khai triển trong bài Tin Mừng hôm nay. Vì Nước Trời có giá trị tuyệt đối nên đòi hỏi người tiếp nhận phải đặt việc tìm kiếm Nước Trời lên trên mọi sự. Tính cách tuyệt đối của giá trị Nước Trời đã được nhấn mạnh qua thái độ của người tìm được Nước Trời. Vui mừng, người ấy vội vã bán đi mọi thứ mình có để mua lấy thửa ruộng có kho báu chôn giấu hoặc viên ngọc quý, chứng tỏ cho ta thấy người đó đã nhận ra giá trị tuyệt đối của những gì họ tìm thấy và bằng mọi giá, với tất cả khả năng, người đó phải chiếm cho kỳ được những gì đã tìm thấy.

Cốt điểm của dụ ngôn là người ta có dám đánh đổi mọi sự để chiếm lấy một kho báu hoặc một viên ngọc quý mà người ta thực sự chưa chắc chắn lắm về giá trị đích thực của nó. Quả thực đây là một thách đố lớn lao nhất cho mọi người mọi thời. Chúa Giê-su mời gọi ta phải đích thân tìm kiếm Nước Trời. Người chỉ cho ta biết một điều là Nước Trời có giá trị tuyệt đối đích thực. Thời điểm để ta thấy được giá trị tuyệt đối của Nước Trời sẽ là “khi lưới đầy” hoặc “đến ngày tận thế”.

Nói khác đi, khi tấm lưới cuộc đời ta không còn sức chứa đầy mọi sự lựa chọn nữa, hoặc đến ngày giờ cuối cùng của đời ta, đó chính là lúc Nước Trời thể hiện giá trị của nó. Nếu Nước Trời trong lòng ta chỉ là những kho tàng dễ mục nát và mối mọt đục khoét thuộc thế gian này hoặc toàn những loại cá xấu, thì Nước Trời ấy sẽ chẳng có giá trị gì. Nhưng nếu Nước Trời trong lòng ta là kho tàng trên trời, là viên ngọc quý hoặc toàn những cá tốt, thì là do chính ta đã lựa chọn lấy trong suốt những tháng năm sống trên trần gian này.

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

https://tgpsaigon.net/bai-viet/kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-17-thuong-nien-nam-a-31404

Bài đọc 1 (1 V 3,5.7-12)

Ngươi đã xin cho được tài phân biệt để xét xử,

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

5 Hồi ấy, tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán : “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho.” 7 Vua Sa-lô-môn thưa : “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước. 8 Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. 9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái ; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế ?” 10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. 11 Thiên Chúa phán với vua : “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, 12 thì này, Ta làm theo như lời ngươi : Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp.”

Bài đọc 2 (Rm 8,28-30)

Thiên Chúa đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma

28 Thưa anh em, chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Tin Mừng (Mt 13,44-52)

Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

Tranh tô màu – Chúa nhật XVII thường niên – Năm A

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,44-52

Tin Mừng
44. “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính,50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? ” Họ đáp: “Thưa hiểu.”52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

44 “The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field.

45 Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls.
46 When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it.
47 Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind.
48 When it is full they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad they throw away.
49 Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous50 and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth.
51 “Do you understand all these things?” They answered, “Yes.”
52 And he replied, “Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old.”

I. HÌNH TÔ MÀU 

* Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 13, 44a.45.47 :
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Nước Trời giống như chuyện kho báu ở đâu? (Mt 13,44).
a. Ở dưới đại dương.
b. Ở trong lòng đất.
c. Chôn giấu trong ruộng.
d. Trong kho tàng nhà vua.

02. Nước Trời giống như ai đi tìm ngọc quý? (Mt 13,45)
a. Các đạo sĩ.
b. Thương gia.
c. Các tông đồ.
d. Các thiên sứ.

03. Khi tìm được ngọc quý, vị thương gia đã làm gì? (Mt 13,46)
a. Vui mừng hớn hở.
b. Bán tất cả những gì mình có mà mua lấy viên ngọc ấy.
c. Chia sẻ với mọi người niềm vui tìm thấy viên ngọc quý.
d. Tạ ơn Thiên Chúa.

04. Đến ngày tận thế, ai sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính? (Mt 13,49).
a. Các tông đồ.
b. Các thánh.
c. Đức Giêsu.
d. Các thiên thần.

05. Các kẻ xấu bị quăng vào đâu? (Mt 13,50)
a. Hỏa ngục.
b. Âm phủ.
c. Lò lửa
d. Trần gian.

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Đến ngày tận thế, ai sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính? (Mt 13,49).

02. Nước Trời giống như ai đi tìm ngọc quý? (Mt 13,45).

03. Các kẻ xấu bị quăng vào đâu? (Mt 13,50).

04. Nước trời giống như cái gì thả xuống biển gom được đủ thứ cá? (Mt 13,47)

05. Đến ngày này, các thiên thần sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính (Mt 13,49)

06. Đức Giêsu ví điều gì như chuyện kho báu hoặc như người thương gia đi tìm ngọc quý? (Mt 13,44-45)

07. Trong ruộng, người ta tìm được gì? (Mt 13,44).

08. Ai đã giảng dạy dụ ngôn kho báu và ngọc quý? (Mt 13,44-52)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Tìm được 1 viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,46
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Chúa Giêsu đang giảng dạy về Nước Trời
* Tin mừng thánh Mátthêu 13, 44a.45.47
“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng.
“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.
“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. c. Chôn giấu trong ruộng (Mt 13,44)
02. b. Thương gia (Mt 13,45)
03. b. Bán tất cả những gì mình có mà mua lấy viên ngọc ấy (Mt 13,46)
04. d. Các thiên thần (Mt 13,49)
05. c. Lò lửa (Mt 13,50)
III.  Ô CHỮ
01. Thiên thần (Mt 13,49)
02. Thương gia (Mt 13,45)
03. Lò lửa (Mt 13,50)
04. Chiếc lưới (Mt 13,47)
05. Tận thế (Mt 13,49)
06. Nước Trời (Mt 13,44-45)
07. Kho báu (Mt 13,44).
08. Đức Giêsu (x. Mt 13,44-52)
Hàng dọc: Nước Trời
Gb. Nguyễn Thái Hùng
https://giaophannhatrang.org/vi/news/Giai-Dap-Giao-Ly/vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-xvii-thuong-nien-a-25793.html

Bài đọc 1 (1 V 3,5.7-12)

Ngươi đã xin cho được tài phân biệt để xét xử,

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

5 Hồi ấy, tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán : “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho.” 7 Vua Sa-lô-môn thưa : “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước. 8 Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. 9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái ; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế ?” 10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. 11 Thiên Chúa phán với vua : “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, 12 thì này, Ta làm theo như lời ngươi : Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp.”

Bài đọc 2 (Rm 8,28-30)

Thiên Chúa đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma

28 Thưa anh em, chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Tin Mừng (Mt 13,44-52)

Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

* Đáp án ô chữ tuần trước: Chúa nhật XVI Thường niên – Năm A

1. Cỏ lùng

2. Thưa chủ nhà

3. Lớn lên

4. Cải

5. Bột dậy men

6. Ruộng

7. Con Người

8. Chói lọi

Từ khóa: NƯỚC TRỜI

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ kỳ này!

Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XVII Thường niên – Năm A