Thiếu Nhi Sống Lời Chúa Chúa Nhật 24 thường niên năm A 17.09.2023

Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XXIV thường niên 2023 – Năm A

 

Bài Ðọc I: Hc 27, 33 – 28, 9

“Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha”.

Trích sách Huấn Ca.

Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác nó?

Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù: hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết, hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa, và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Ðấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác.

Bài Ðọc II: Rm 14, 7-9

“Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Ðức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết.

Phúc Âm: Mt 18, 21-35

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.

“Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Đáp án: Chúa nhật XXIII thường niên 2023 – Năm A

1. Một mình

2. Người thu thuế

3. Nhân chứng

4. Tha thứ

5. Sửa trị

Từ khóa: TẾ NHỊ

Tranh tô màu – Chúa nhật XXIV Thường niên – Năm A

Phúc Âm: Mt 18, 21-35

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.

“Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 24 TN Năm A

Dẫn vào Thánh lễ

Được vua niềm nở thứ tha

Lại đòi nợ nhỏ người ta vay mình

Dụ ngôn Chúa dạy phân minh

Chúa đòi ta phải rộng tình thứ tha.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi bốn Thường niên: Tha thứ là điều kiện để được thứ tha
(Mt 18,21-35).

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho Phêrô đã làm mọi người kinh ngạc: “Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22). Nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Đối với Chúa Giêsu, việc tha thứ cho nhau rất quan trọng; nó là điều kiện đòi buộc để Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin các bạn hãy khiêm tốn học bài học tha thứ Chúa đã dạy, để biết bỏ qua lỗi lầm cho tha nhân. Vì khi chúng ta biết tha thứ là chúng ta thực hành lời Chúa dạy hôm nay. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Hc 27,33-28,9)

Sách Huấn ca bày tỏ ý muốn của Thiên Chúa cho con người: Đức Chúa dạy con người phải biết xót thương kẻ khác và tha thứ cho nhau. Làm được điều đó, Chúa sẽ tha tội cho họ.

Bài đọc 2 (Rm 14,7-9)

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma nhắc nhở các Kitô hữu: Dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Kitô, vì Ngài là Chúa của kẻ sống và kẻ chết.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, hôm nay Chúa dạy chúng ta bài học tha thứ. Vì khi chúng ta tha thứ cho tha nhân, chính Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Mời cộng đoàn cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

  1. “Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Xin cho những người Công giáo trên toàn thế giới/ biết trang điểm cho Giáo hội Chúa Kitô bằng sự tha thứ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác”. Xin cho thế giới mỗi ngày bớt đi hận thù, chia rẽ và chiến tranh, để mọi người được sống trong cảnh thái bình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Đức Kitô”. Xin cho các bệnh nhân và những người già yếu/ ý thức mình luôn được Chúa Kitô và Giáo hội quan tâm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết can đảm tha thứ cho nhau. Vì khi chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta trở nên giống Chúa Kitô hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, tha thứ là hành động can đảm, quảng đại, bao dung và đôi khi rất khó thực hiện. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, tha thứ luôn luôn, ngay cả giây phút hấp hối trên thập giá. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

Mt 18, 21-35

“Thầy không bảo là đến bảy lần,
nhưng là đến bảy mươi lần bảy”(Mt 18,21)

Thiếu nhi chúng con yêu quí,

Cha đố chúng con qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nói với chúng ta về điều gì ?

– Thưa cha về việc phải biết tha thứ cho nhau.

– Rất chính xác. Chúng con giỏi. Cha hỏi thêm đã có lần nào chúng con tha thứ cho một ai đó chưa ?

– Dạ, thưa có.

– Ai nào ?

– Bạn con.

– Bạn con làm gì con mà con phải tha thứ cho bạn ?

– Bạn con chửi con.

– Rất tốt! Bạn con chửi con, con không chửi lại và sẵn sàng tha thứ cho bạn đó. Chúng con làm thế là chúng con biết tha thứ rồi. Cha cám ơn chúng con thật nhiều.

Bây giờ cha tiếp tục nói với chúng con về bài Tin Mừng hôm nay. Nếu phải hỏi qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn dạy chúng ta điều gì thì câu trả lời có lẽ ai cũng có thể có trả lời được. Đó là Chúa muốn dãy chúng ta về bài học tha thứ.

Tại sao Chúa lại dạy như thế ? Thưa vì:

1. Vì con người không ai mà không có lỗi lầm.

Sống ở trên đời không ai mà không có lúc phạm những lỗi lầm. Chẳng ai trong chúng ta là con người thánh thiện đến mức độ không bao giờ có những lỗi lầm. Không ai trong chúng ta mà không bao giờ bị một ai đó xúc phạm đến chúng ta hoặc chúng ta không bao giờ có những lời nói hay việc làm làm buồn lòng xúc phạm đến những người khác.

Cách đây không lâu, tại nhà của một quan toà ở Milano, bên Italia, đã xảy ra một câu chuyện như sau: Có hai người tranh chấp với nhau lâu ngày, nhưng không thể phân thắng bại. Cuối cùng hai người đã đưa nhau đến nhà quan toà của thành phố và nhờ ông phân xử. Người thứ nhất trình bày câu chuyện và tự biện hộ cho mình. Anh vừa dứt lời thì quan toà dõng dạc tuyên bố:

Anh có lý.

Đến lượt người thứ hai đứng lên phân trần. Anh cũng đem mọi lý lẽ ra để làm nghiêng cán cân công lý về với mình. Sau khi nghe anh trình bày dông dài, quan toà cũng tuyên bố:

Anh có lý.

Cậu con trai nhỏ của quan toà theo dõi câu chuyện từ đầu đến giờ thấy vậy rất ngạc nhiên. Nó thành thật nói với cha của mình:

– Làm thế nào mà cả hai đều có lý cả được ?

Quan toà cũng đưa ra phán quyết về nhận xét của con mình như sau:

Con cũng có lý.

Mỗi người chúng ta ai cũng có lý của mình, nhưng có lẽ chúng ta không muốn nhận ra phần có lý của người khác, cũng như chính phần lỗi của mình. Và đó chính là diềng mối của mọi bất hoà từ xưa đến nay.

Chính vì thế mà mỗi người chúng ta cần phải biết tha thứ cho nhau. Cuộc sống chỉ có thể thở được nếu mỗi người chúng ta biết cư xử bằng sự cảm thông và tha thứ.

2. Phải tha thứ vì chính ta cần được thứ tha.

Con người ai mà chẳng có những khi lầm lỗi. Chính vì thế mà con người phải biết tha thứ cho nhau.

Thánh Gandhi nói: “Nếu ta chỉ áp dụng luật mắt đền mắt, răng đền răng thì thế giới sẽ chỉ còn lại toàn là người mù”. Tha thứ cần thiết cho con người như khí trời.

Mẹ Têrêsa kể: “Tôi nhớ một lần kia, tôi lượm được một bà cụ đang thoi thóp từ giữa đống rác. Tôi ẵm bà cụ lên và đem về nhà, đặt bà trên giường.

Bà cụ biết rõ là mình sắp vĩnh biệt trần thế. Thế nhưng cụ chỉ cay đắng lặp đi lặp lại:

– Chính thằng con tôi đã đối xử với tôi như thế ? Chính thằng con tôi đã đối xử với tôi như thế ?

Bà không kêu: Tôi đang sắp chết đói, tôi đang sắp chết khát đây.

Bà chỉ day dứt hoài một điều:

– Thằng con tôi đã xử với tôi thế này!

Tôi phải đợi mất một hồi lâu mới nghe được bà cụ thều thào:

– Tôi tha thứ cho con trai tôi

Và gần như chính lúc ấy bà thở hơi cuối cùng.

Một lần khác có một anh thanh niên đang hấp hối, nhưng vẫn còn giằng co với cái chết tới ba, bốn ngày. Một chị nữ tu hỏi anh:

– Tại sao anh vẫn tiếp tục chiến đấu ?

– Tôi không thể chết, nếu tôi chưa xin cha tôi tha thứ cho tôi.

Khi cha anh đến, anh đã ôm lấy cha và xin cha thứ tha.

Hai giờ sau, người thanh niên bình an từ giã cõi đời này.

3. Phải tha thứ vì đó là điều kiện để được thứ tha.

Trong Tin mừng, Chúa nhấn mạnh điều này rất nhiều lần. Khi dạy ta đọc kinh Lạy Cha, Chúa bắt ta phải hứa tha cho anh em khi xin Người tha thứ lỗi lầm của ta. Ở cuối kinh Lạy Cha, thánh Mátthêu còn thêm : “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”. (Mt 6,14-15).

Dụ ngôn hôm nay không những nhắc lại điều đó, mà còn cho thấy, tội ta xúc phạm đến Chúa muôn ngàn lần còn nặng nề hơn anh em xúc phạm đến ta. Thế mà Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ cho ta một cách mau chóng, nhẹ nhàng, chỉ với một điều kiện là ta cũng phải tha cho anh em những lỗi lầm ít ỏi anh em xúc phạm đến ta .

4. Sau cùng ta cần tha thứ để trở nên giống Chúa.

Một hiệp sỹ dũng cảm tên là Hidebrand bị một bạn đồng nghiệp tên là Bruno nhục mạ nặng nề. Hidebrand thề sẽ trả thù đích đáng. Ông suy nghĩ và chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình hành động. Cuối cùng, ơng chọn địa điểm và thời giờ thuận lợi. Ông thức dậy giữa đêm, một mình võ trang đầy đủ đi đến nơi thanh vắng mà ông biết Bruno sẽ đi ngang qua. Trên đường đi ông gặp thấy một ngôi nhà nguyện còn đang mở cửa. Ông vào đó để chờ cho đến sáng. Trong khi chờ đợi ông tiêu khiển bằng cách ngắm nhìn các bức tranh trong nhà nguyện.

Bức tranh thứ nhất vẽ Chúa Giêsu mặc áo choàng đỏ, đầu đội mão gai, phía dưới có ghi một hàng chữ bằng tiếng Latinh nội dung như sau: “Bị lăng nhục, Ngài không đáp trả lại bằng lăng nhục”.

Bức thứ hai nhắc lại cảnh đau buồn khi Ngài bị đánh đòn, với hàng chữ “Khi chịu những khổ đau như thế Ngài không hề đe dọa”.

Và cuối cùng, bức thứ ba trình bày Chúa Giêsu trên Thập Giá, với hàng chữ “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.

Nhìn liên tiếp ba bức tranh như thế, tâm hồn Hidebrand bị xúc động mạnh. Ông quỳ gối xuống và bắt đầu cầu nguyện. Dần dần cơn hận thù giảm đi, rồi biến mất. Ông còn ngồi lại đó chờ kẻ thù của ông đến, nhưng chờ để tha thứ tận tình và để làm hoà lại với nhau. (Góp nhặt).

Chúng con yêu quí,

Cách nay đã lâu, bên Mỹ có xảy ra một vụ khủng bố. Mấy toà nhà cao ngất trời tại thành phố nổi tiếng giầu có là thánh phố New York bỉ quân khủng bố đánh bom bị sụp đổ tan tành ngày 11 tháng 9 năm 2001. Số người chết lên đến cả hàng ngàn người. Cả thế giới khi nhắc tới biến cố này đều cầu mong cho có một ngày nào đó được hoà bình. Thế nhưng hoà bình vẫn chưa xuất hiện. Tại sao thế. Tại vì như Đức Thánh Cha vị cha chung của chúng ta đã nói vào ngày người ta kỷ niệm 10 năm biến có 11 tháng 9 như thế này: “Thế giới không thể có hoà bình nếu thiếu sự tha thứ”.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một thế giới biết cảm thông, chan hoà. Một thế giới chứa chan tình huynh đệ. Một thế giới chan chứa niềm vui và tha thứ để thế giới xứng đáng là ngôi nhà chung của mọi người. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.

https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-giang-chua-nhat-cho-thieu-nhi-chua-nhat-24-thuong-nien-nam-a-47909

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 24 TN A
Tin Mừng thánh Mátthêu 18,21-35

Tin Mừng

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “22 Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.”27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao! “29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.”30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? “34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

21 Then Peter approaching asked him, “Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?”

22 Jesus answered, “I say to you, not seven times but seventy-seven times.

23 That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants.

24 When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount.

25 Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt.

26 At that, the servant fell down, did him homage, and said, ‘Be patient with me, and I will pay you back in full.’27 Moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan.

28 When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, ‘Pay back what you owe.’29 Falling to his knees, his fellow servant begged him, ‘Be patient with me, and I will pay you back.’30 But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt.

31 Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed, and went to their master and reported the whole affair.

32 His master summoned him and said to him, ‘You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to.

33 Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?’34 Then in anger his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. 35 So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives his brother from his heart.”

I. HÌNH TÔ MÀU
24tna 6

* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 18,35
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã hỏi Đức Giêsu rằng : thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần (Mt 18,21)
a. Ông Giuđa.
b. Ông Giacôbê.
c. Ông Gioan.
d. Ông Phêrô.

02. Đức Giêsu bảo phải tha đến mấy lần? (Mt 18,22)
a. Đến bảy lần.
b. Đến bảy mươi lần.
c. Đến bảy mươi lần bảy.
d. Đến bảy mươi bảy lần.

03. Khi thấy người đầy tớ sấp mình xuống bái lạy, và xin hoãn lại món nợ, người chủ đã có thái độ gì? (Mt 18,27)
a. Vui mừng.
b. Chạnh lòng thương và tha luôn món nợ.
c. An ủi và khuyên bảo.
d. Tống vào ngục tối.

04. Thái độ của tên đầy tớ khi gặp bạn mình mắc nợ thế nào? (Mt 18,28)
a. Túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao”.
b. Chạnh lòng thương và tha thứ.
c. Cho khất nợ 1 thời gian.
d. Cho từ từ rồi trả nợ.

05. Khi thấy tên đầy tớ đối xử với bạn mình như thế, người chủ đã có thái độ gì? (Mt 18,34)
a. Nổi cơn thịnh nộ, trao cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.
b. Tha thứ tất cả.
c. Khuyên bảo : hãy yêu tha nhân.
d. Cho từ từ trả nợ.

III.  Ô CHỮ

OC CN 24 TNA
Những gợi ý:

01. Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải hết lòng làm gì cho anh em mình? (Mt 18,35)

02. Ai đã hỏi Đức Giêsu rằng con phải tha thứ cho anh em con đến mấy lần? (Mt 18,21)

03. Trước mặt tôn chủ, tên đầy tớ sấp mình làm gì? (Mt 18,26)

04. Điều gì được ví như chuyện 1 ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách? (Mt 18,23)

05. Người chủ nổi cơn thịnh nộ, trao tên đầy tớ độc ác cho lính làm gì? (Mt 18,34)

06. Đức Giêsu dạy phải tha thứ bao nhiêu lần bảy? (Mt 18,22)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Cha của Thầy ở trên trời sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 18,35
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 24 TN A
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Hãy Tha Thứ Cho Anh Em

* Tin Mừng thánh Mátthêu 18,35

“Cha của Thầy ở trên trời
sẽ đối xử với anh em như thế,
 nếu mỗi người trong anh em
không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Ông Phêrô (Mt 18,21)
02. c. Đến bảy mươi lần bảy (Mt 18,22)
03. b. Chạnh lòng thương và tha luôn món nợ. (Mt 18,27)
04. a. Túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao” (Mt 18,28)
05. a. Nổi cơn thịnh nộ, trao cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. (Mt 18,34)

III.  Ô CHỮ

01. Tha thứ (Mt 18,35)
02. Phêrô (Mt 18,21)
03. Bái lạy (Mt 18,26)
04. Nước Trời (Mt 18,23)
05. Hành hạ (Mt 18,34)
06. Bảy mươi (Mt 18,22)

Hàng dọc: Tha Thứ

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

 Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 24 Thường niên năm A

Phúc Âm Ga 3, 13-17
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”

Thập giá là một dụng cụ người Rô-ma dùng để hành hình người phạm tội nặng mà không phải là công dân Rô-ma. Vậy mà Thiên Chúa đã dùng nó làm công cụ cứu độ và diễn tả tình yêu của Ngài với con người. Vì yêu con người, Ngài đã trao ban cho chúng ta điều quý giá nhất là chính Người Con Duy Nhất của Ngài: Đức Giê-su. Thánh Gio-an đã khẳng định tình yêu trao ban ấy: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Con Một đã chịu chết trên thánh giá theo kế hoạch yêu thương của Chúa Cha. Như thế, việc chúng ta suy tôn Thánh Giá là cách nhìn nhận và suy tôn tình yêu của Thiên Chúa. Khi suy tôn Thánh Giá, ta cũng sung sướng tuyên xưng như thánh Phao-lô: ”Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!” (Gl 6,14).

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

https://tgpsaigon.net/bai-viet/kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-24-thuong-nien-nam-a-31050