Thiếu Nhi Sống Lời Chúa Chúa Nhật tuần 15 Thường Niên năm A 16.07.2023

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

 Dẫn vào Thánh lễ

Dụ ngôn gieo mạ Chúa dùng

Lời Người là hạt giống trồng trong ta

Muốn sinh hoa trái tăng gia

Lời Ngài ta phải đem ra thi hành.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười lăm Thường niên: Gieo hạt giống Lời Chúa (Mt 13,1-23).

Chúa Giêsu đã phân ra bốn loại đất tương ứng với bốn loại mảnh đất tâm hồn: đất vệ đường, đất có đá sỏi, đất có bụi gai và đất tốt. Trong cả bốn loại, chỉ có đất tốt mới có thể giúp hạt giống Lời Chúa nảy mầm và sinh hoa kết quả.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho thiếu nhi chúng ta biết quan tâm chăm sóc mảnh đất tâm hồn của mình; để tâm hồn chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận hạt giống Lời Chúa và sinh hoa kết quả tốt đẹp: “hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi” (Mt 13,8). Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Is 55,10-11)

Khi bị lưu đày ở Ba-by-lon, dân Do Thái nản lòng và không tin vào lời Thiên Chúa hứa nữa. Ngôn sứ I-sa-i-a nhắc nhở dân rằng: “Như mưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc… thì Lời của Thiên Chúa hứa, Người sẽ thực hiện”.

Bài đọc 2 (Rm 8,18-23)

Thánh Phaolô nói đến sự liên quan giữa con người và những tạo vật khác. Con người và các loài thụ tạo bị ảnh hưởng bởi tội lỗi, nên tất cả đang mong chờ ơn giải thoát của Thiên Chúa.

 Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu kêu mời chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn mình như mảnh đất phì nhiêu sẵn sàng đón nhận hạt giống Lời Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. Kinh Thánh chứa đựng Lời Chúa, là Lời Hằng Sống. Xin cho mọi tín hữu trong Giáo hội/ luôn trân trọng, kính mến và lắng nghe Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Lời Chúa phải được loan báo cho toàn thế giới, để mọi người được hưởng ơn cứu độ. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ được Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Rao giảng Lời Chúa là trách nhiệm của mọi Kitô hữu. Xin cho các Kitô hữu đang sống trong đau khổ và tuyệt vọng/ biết dâng những đau khổ lên cho Chúa, để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Lắng nghe Lời Chúa qua các giờ giáo lý và Thánh lễ là cách làm cho thửa đất tâm hồn trở nên màu mỡ. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta/ biết siêng năng học hỏi Lời Chúa và Giáo lý Hội thánh Công giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con không thể làm được gì nếu Chúa không trợ giúp. Như các trẻ Do Thái xưa, chúng con mong muốn được Chúa ôm vào lòng, chúc lành và bảo ban dạy dỗ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tranh tô mầu – Chúa nhật XV Thường niên – Năm A

Bài Ðọc I: Is 55, 10-11

“Chúng làm cho đất phì nhiêu”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác”.

Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc II: Rm 8, 18-23

“Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Ðấng đã bắt nó phải tùng phục với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên siết trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Phúc Âm: Mt 13, 1-9 {hoặc 1-23}

“Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”.

[Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe.

“Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.]

Ðó là lời Chúa.

Đáp án: Chúa nhật XIV Thường niên – Năm A

1. Chúa Cha

2. Ngợi khen

3. Thông thái

4. Người bé mọn

5. Người Con

6. Chúa Giêsu

7. Nghỉ ngơi

8. Khiêm nhường

9. Êm ái

10. Nhẹ nhàng

Bài Ðọc I: Is 55, 10-11

“Chúng làm cho đất phì nhiêu”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác”.

Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc II: Rm 8, 18-23

“Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Ðấng đã bắt nó phải tùng phục với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên siết trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Phúc Âm: Mt 13, 1-9 {hoặc 1-23}

“Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”.

[Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe.

“Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

Ðó là lời Chúa.

Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XV Thường niên – Năm A

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 15 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,1-23

Tin Mừng

Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe.”

10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? “11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

1 On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea.
2 Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore.
3 And he spoke to them at length in parables, saying: “A sower went out to sow. 4 And as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up.
5 Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep,6 and when the sun rose it was scorched, and it withered for lack of roots.
7 Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it.
8 But some seed fell on rich soil, and produced fruit, a hundred or sixty or thirtyfold.
9 Whoever has ears ought to hear.”

10 The disciples approached him and said, “Why do you speak to them in parables?”
11 He said to them in reply, “Because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been granted to you, but to them it has not been granted.
12 To anyone who has, more will be given and he will grow rich; from anyone who has not, even what he has will be taken away.
13 This is why I speak to them in parables, because ‘they look but do not see and hear but do not listen or understand.’14 Isaiah’s prophecy is fulfilled in them, which says: ‘You shall indeed hear but not understand you shall indeed look but never see.
15 Gross is the heart of this people, they will hardly hear with their ears, they have closed their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and be converted, and I heal them.’16 “But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear.

17 Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it.
18  “Hear then the parable of the sower.
19 The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it, and the evil one comes and steals away what was sown in his heart.
20 The seed sown on rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy.
21 But he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away.
22 The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word and it bears no fruit.
23 But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold.”

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 13,4a.5a.7a.8a.
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đây là thứ tự những hạt giống rơi xuống khi gieo vãi: (Mt 13,1-9)
a. Vệ đường – sỏi đá – bụi gai – đất tốt.
b. Đất tốt – vệ đường – sỏi đá – bụi gai.
c. Sỏi đá – vệ đường – bụi gai – đất tốt.

02. Những kẻ đã được gieo bên vệ đường là những ai? ( Mt 13,19)
a. Những người chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa.
b. Những người nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu.
c. Những người thực hành Lời Chúa.
d. Những người không chấp nhận Lời Chúa.

03. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời liền vấp ngã ngay, đó là những kẻ được gieo ở đâu? ( Mt 13,20)
a. Những kẻ được gieo bên vệ đường.
b. Những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá.
c. Những kẻ được gieo vào bụi gai.
d. Những kẻ được gieo trên đất tốt.

04. Những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ nghe Lời, nhưng sự gì đã bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả? ( Mt 13,22)
a. Gian nan.
b. Thử thách.
c. Nỗi lo lắng sự đời.
d.Quỷ dữ cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy.

05. Những kẻ được gieo trên đất tốt là ai? (Mt 13,23)
a. Những kẻ đón nhận Lời Chúa.
b. Những kẻ nghe Lời và hiểu.
c. Những người nghèo khó.
d. Những người dc Đức Giêsu kêu gọi.

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Người đã giảng dạy dụ ngôn người gieo giống là ai? (Mt 13,1)

02. Những hạt rơi xuống vệ đường thì bị con gì đến ăn mất? (Mt 13,4)

03. Những hạt rơi rên sỏi đá thì bị thế nào khi nắng lên? (Mt 13,6)

04. Đức Giêsu nói với các môn đệ, anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm gì còn họ thì không? (Mt 13,11)

05. Trước đám đông Đức Giêsu đã dùng điều gì để nói với họ? (Mt 13,3)

06. Những hạt bị chết khô được gieo trên đâu? (Mt 13,5)

07. Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả. Đó là những kẻ được gieo ở đâu? (Mt 13,23)

08. Phúc cha anh em vì mắt, vì tai anh em được thấy, được nghe. Còn những ai muốn thấy, muốn nghe mà chẳng được ? (Mt 10,16-17)

09. Những kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo sợ sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Đó là những hạt được gieo vào đâu? (Mt 13,22)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa quả và làm ra,

kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu mươi, kẻ được ba chục”.

Tin mừng thánh Mátthêu 13,23

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 15 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Người Gieo Giống
* Tin Mừng thánh Mátthêu 13,4a.5a.7a.8a.
“Trong khi người ấy gieo,
thì có những hạt rơi xuống vệ đường,
Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá,
Có những hạt rơi vào bụi gai,
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt.”

II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Vệ đường – sỏi đá – bụi gai – đất tốt. (Mt 13,1-9)
02. b. Những người nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu. ( Mt 13,19)
03. b. Những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá. ( Mt 13,20)
04. c. Nỗi lo lắng sự đời. ( Mt 13,22)
05. b. Những kẻ nghe Lời và hiểu. ( Mt 13,23)

III.  Ô CHỮ
01. Đức Giêsu. (Mt 13,1)
02. Chim chóc. (Mt 13,4)
03. Chết khô. (Mt 13,6)
04. Nước Trời. (Mt 13,11)
05. Dụ ngôn. (Mt 13,3)
06. Sỏi đá. (Mt 13,5)
07. Đất tốt. (Mt 13,23)
08. Ngôn sứ (Mt 10,16-17)
09. Bụi gai. (Mt 13,22)
Hàng dọc :  Gieo Giống

Nguyễn Thái Hùng

https://giaophannhatrang.org/vi/news/Giai-Dap-Giao-Ly/vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-xv-thuong-nien-a-25742.html

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 15 Thường niên năm A

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 15 Thường niên năm A

Mt 13,1-23

Thiếu nhi chúng con yêu quí,

Chúng ta vừa được nghe một bài dụ ngôn rất quen thuộc và rất hay của Chúa Giêsu. Trong bài dụ ngôn này Chúa cho mọi người thấy người ta có thể có nhiều thái độ khác nhau đối với Lời Chúa

Cụ thể có thể kể đến bốn thái độ :

– Không hiểu nên không đón nhận.

– Đón nhận dễ dàng nhưng lại mau bỏ cuộc.

– Đón nhận nhưng rồi hạt giống bị lo âu trần thế bóp chết.

– Đón nhận và đem thực hành, nhờ đó sinh hoa kết quả, gấp mười gấp trăm.

Thử duyệt qua từng thái độ một.

1. Không Hiểu Nên Không Đón Nhận

Đây chúng con hãy nghe Chúa cắt nghĩa:. “Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ được gieo bên vệ đường”. (Mt 13,19-20)

Một linh mục trẻ được bổ nhiệm tới một giáo xứ để giúp cha xứ già yếu. Đến ngày Chúa nhật, nhiều giáo dân tới nhà thờ dự lễ và cũng để xem cha mới giảng hay thế nào?

Quả thật, hôm đó cha phó giảng rất hay và lời giảng của ngài gây ấn tượng tốt đẹp trong tâm hồn các tín hữu. Tin đó được truyền đi khắp nơi, và Chúa nhật sau đó, nhà thờ xứ chật ních người tới dự lễ. Nhưng họ không khỏi ngạc nhiên khi nghe cha phó lập lại cũng một bài giảng như Chúa nhật trước. Những người đã nghe lần trước thầm nghĩ: “Có lẽ cha phó muốn lập lại cho những người mới chưa được nghe”. Nhưng rồi Chúa nhật thứ ba, thứ tư, và thứ năm, cha phó xứ một bài giảng cũ hâm nóng lại. Giáo dân trong giáo xứ bắt đầu lẩm bẩm chê trách cha phó. Cuối cùng, họ đề nghị phái một nhóm đại diện trong hội các bà mẹ đến trình với cha. Họ bắt đầu với những lời nói lịch sự:

– Thưa cha, bài giảng của cha hôm Chúa nhật vừa rồi rất hay, chúng con ai cũng thích lắm.

Cha phó vui vẻ đáp:

– Thành thật cám ơn các bà vì những lời khích lệ ấy.

Các bà ngập ngừng nói tiếp:

– Nhưng thưa cha, xin cha cho phép chúng con được hỏi cha còn bài giảng nào khác hơn nữa không? Bởi vì suốt năm Chúa nhật vừa qua, cha đều lập đi lập lại cũng một bài giảng y hệt bài giảng đầu tiên khi cha vừa tới giáo xứ này.

Cha phó thản nhiên trả lời:

– Dĩ nhiên tôi biết điều đó và chắc chắn là tôi cũng có nhiều bài giảng khác nữa.

Các bà mạnh dạn nói thêm:

– Vậy thưa cha, vì ích lợi của cả giáo xứ, khi nào chúng con có thể được nghe cha bắt đầu bài giảng khác.

Cha phó nhanh nhẹn đáp lời:

– Dĩ nhiên tôi cũng rất mong ước được bắt đầu bài giảng cho tất cả giáo xứ càng sớm càng tốt. Tôi cũng hứa với quí ông quí bà là tôi sẽ bắt đầu sang bài giảng thứ hai ngay sau khi tôi thấy có ai trong quí ông bà đã đem thực hành bài giảng thứ nhất.

2. Đón Nhận Dễ Dàng Nhưng Mau Bỏ Cuộc

Đây là Lời của Chúa giải thích :”Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.(Mt 13,20-21)

Chúng ta thấy không ít người tín hữu đã rơi vào trường hợp này. Đức tin chưa kịp bám rễ đã chết non. Có lên đường và khởi hành nhưng đã chóng quặt sang ngã khác, chẳng đi được bao xa.

Một ngày kia có một bác nông phu đến nghe cha giảng Cha Jean Peffers một nhà giảng thuyết lừng danh giảng. Hôm ấy cha Jean trình bày về đề tài sử dụng của cải. Bài giảng của cha được chia ra làm 4 phần:

– Phần I kêu gọi hãy gắng sức lao động để được của cải. Điều này đã làm cho bác nông phu rất hài lòng. Bác huých cùi chỏ vào người ngồi bên cạnh rồi nói nhỏ: “Hay quá! Thật là tuyệt vời”.

– Phần thứ II của bài giảng cha kêu gọi mọi người phải biết dành dụm của cải. Bác nông phu chăm chú nhìn cha Jean và như bác đang nuốt từng lời nói của cha vào lòng. Bác sung sướng ngồi thẳng người lên rồi như không thể kiềm chế được, bác buột miệng: “Tuyệt cú! Chính mình cũng chủ trương như vậy mà!”

– Phần III của bài giảng cha khuyên đừng xài phí. Bác nông phu nghe đến phần này gật gù tỏ vẻ hài lòng. Bác nói nhỏ: “Cám ơn Chúa vì con vẫn nghĩ và hành động đúng như vậy.”

– Phần cuối cùng của bài giảng cha bàn về tình liên đới được thể hiện qua việc rộng rãi chia sẻ của cải cách quảng đại cho những người cùng khốn.

Nghe đến đây, bác nông phu nhăn mặt khó chịu, bác thở dài rồi đứng lên bỏ ra về !!!

Mỗi người chúng ta có lẽ cũng ít nhiều giống bác nông phu trong câu chuyện chúng ta vừa nghe. Đúng là có nhiều lúc chúng ta cảm thấy Lời của Chúa thật tuyệt vời nhưng rồi mọi sự chỉ dừng lại ở đó. Thật đáng tiếc.

Quả chúng đang xây nhà trên cát!

3. Hạt Giống Bám Rễ Nhưng Bị Gai Vô Hiệu Hóa

  Chúa giải thích tiếp “Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.(Mt 13,22-23)

Cỏ dại, gai góc là những lo lắng, đam mê trần thế thường chế ngự con người.

Đây là tình trạng sống đạo nửa vời. Lời Chúa còn nằm bên lề cuộc sống, chưa thành động lực thúc đẩy từ bên trong.

Đây có lẽ là tình trạng chung của rất nhiều tín hữu. Nhiều tín hữu sống đo không rõ rệt, dứt khoát. Sống trong tình trạng chân trong, chân ngoài, (chân ngoài dài hơn chân trong). Có thể chỉ muốn là một tín hữu “bình thường’, “coi được”, “trung bình”, chứ không sẵn sàng trả một giá cao, tương xứng với ơn gọi làm một Kitô hữu xác tín. Muốn đạt tới Nước Trời nhưng với một giá rẻ mạt.

Một đêm kia, khi vị mục sư chuẩn bị đóng cửa nhà thờ, ông gặp một đứa bé đang ngủ ở hàng ghế sau cùng. Ông đánh thức cậu ta dậy và xin lỗi vì ông phải đóng cửa nhà thờ. Cậu bé liền cắt nghĩa: đêm nay cậu không có chỗ nào để trú ngụ và mong được lưu lại trong nhà thờ. Vị mục sư trả lời là ông hy vọng cậu bé hiểu giùm ông, vì ngủ trong nhà thờ thật không hay. Thế là ông mời cậu tạm vào phòng tiếp tân chờ ông gọi điện thoại cho hai trung tâm cư trú trong thành phố, hãy gắng kiếm một chỗ cho cậu bé qua đêm. Rủi thay đêm đó không có trung tâm nào còn chỗ trống cả. Vị mục sư liền xin lỗi cậu. Cậu ta biết mình phải ra đi và đã lầm lũi bước vào bóng đêm.

Về nhà, ông ngồi vào chiếc ghế bành êm ấm cầm Thánh kinh lên đọc đoạn dành riêng cho ngày hôm ấy. Đó là bài dụ ngôn “Người Samaria nhân hậu”. Bỗng dưng vị mục sư nhận thấy cậu bé giống hệt như người đàn ông bị thương tích trong dụ ngôn trên, cậu đang cần sự giúp đỡ. Ông cũng nhận ra mình giống vị Thượng tế kia bước qua một bên mà chẳng giúp gì cho cậu bé.

Rõ ràng đây là một mảnh đất còn gai góc, Lời Chúa chưa sinh hoa kết trái được.

Đức Phaolô VI gọi lối giữ đạo đó là một thứ “Kitô giáo không Thập giá”

4. Đón Nhận Lời Chúa Rồi Đem Thực Hành

Chúng con hãy nghe Chúa giải thích: “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” (Mt 13,23)

Đây là một thái độ Kitô giáo đích thực, điều mà Chúa Giêsu đòi mỗi tín hữu phải thực hiện. Không chỉ nghe mà thôi, nhưng là thực hành. Lời Chúa không còn là một thứ trang trí bên ngoài, nhưng trở thành động lực thôi thúc bên trong, trở thành đòi hỏi cụ thể phải quyết định hoặc chấp nhận hoặc khước từ, không thế lẩn tránh.

Chúa Giêsu luôn lấy việc thực hành ý Chúa Cha làm lương thực nuôi sống mình. Cũng vậy người Kitô hữu chỉ là Kitô hữu khi nào ý Chúa trở thành đòi hỏi khẩn thiết nhất, ưu tiên cao nhất trong ưu tư, dự định của đời mình.

Chuyện xảy ra ở một thôn người dân tộc. Có gia đình kia nghèo nhưng đạo đức. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nên mùa màng gặt về cũng đủ ăn. Xong bà con chung quanh thường hay thiếu. Họ chạy đến chị K’Bông vay mượn, hẹn đến mùa sau sẽ trả. Có nhiều người mượn đã mấy mùa mà vẫn chưa đem lại trả. Gia đình tỏ vẻ không bằng lòng. Một hôm bà mẹ của chị gọi chị lại nói:

-Sao mày ngu vậy ? bạ ai cũng cho mượn hết, người ta không trả cho mày thì lấy gì mà ăn?

Chị mỉm cười trả lời :

– Mẹ mày, không sao đâu! Mình nghe lời Chúa dạy: cho mượn là việc mình phải làm, còn trả lại là việc của người ta!. . .

Thánh Augustinô, từ một chàng trai trụy lạc tội lỗi được cải hóa và đã trở nên một vị Đại Thánh Tiến Sĩ của Giáo Hội, chinh phục biết bao linh hồn trở về với Chúa, qua những tác phẩm giáo huấn và lời giảng dạy khôn ngoan của ngài… Còn biết bao trường hợp tương tự, ơn Chúa đã thực hiện cách lạ lùng nơi đời sống của các Thánh.

https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-giang-chua-nhat-cho-thieu-nhi-chua-nhat-15-thuong-nien-nam-a-48269

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 15 Thường niên năm A

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 15 Thường niên năm A

Phúc Âm Mt 13,1-23

“Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.”

SINH NHIỀU HOA QUẢ TỐT ĐẸP

Suy niệm:

Hạt giống lời Chúa được tung gieo trên mọi loại đất, nhưng sinh hoa kết quả hay không, còn tùy thuộc vào lòng quảng đại và cộng tác với ân sủng Chúa của mỗi người. Quảng đại để đón nhận những “cơn mưa gió” mà người khác đã gây ra cho mình trong cuộc sống, đồng thời tạ ơn Chúa vì nhờ những “mưa gió” đó mà mình cứng cáp hơn, kiên nhẫn hơn và trưởng thành hơn. Quảng đại tha thứ để mình được thanh thoát, nhẹ nhàng, vươn lên đón lấy những tia nắng ân sủng Chúa để triển nở, hầu sinh hoa kết quả tốt đẹp cho mình và người khác, nhất là những người bé mọn, nghèo khó.

Mời Bạn:

Tâm hồn bạn là mảnh đất tốt để Lời Chúa được sinh hoa kết quả. Chúa mời gọi bạn đón nhận những điều trái ý xảy ra mà không phàn nàn trách móc hay có cái nhìn thiếu thiện cảm với những người khác. Trái lại bạn không ngừng tạ ơn Chúa vì đó là những cơ hội để bạn trắc nghiệm tình yêu của bạn đối với Chúa.

Chia sẻ:

Khi hồi tâm nhìn lại những biến cố xảy ra trong cuộc sống, bạn có dâng lời tạ ơn Chúa vì điều đó không?

Sống Lời Chúa:

Mau mắn giúp đỡ người khác vì “Ai biết việc tốt mà không làm cũng mắc tội” (Gc 4,17).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con không ngừng triển nở và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp thánh thiện trong đời sống của con, qua những việc làm bác ái yêu thương những người xung quanh con, cách riêng là những người nghèo của Chúa, để Tin Mừng của Chúa được lan rộng qua chính cuộc sống của con. Amen.

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

https://tgpsaigon.net/bai-viet/kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-15-thuong-nien-nam-a-48247