Thiếu Nhi sống Lời Chúa tuần 11 quanh năm A 18.06.2023

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Chúa chọn mười hai tông đồ

Trao cho sứ mệnh truyền rao Tin mừng

Bệnh tật hồn xác chữa lành

Tẩy trừ tội lỗi làm vinh danh Người.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười một Thường niên: Chúa Giêsu chọn mười hai Tông đồ và sai họ đi (Mt 9,36 – 10,8).

Chúa Giêsu đã gọi mười hai môn đệ lại, ban quyền năng cho các ông và sai họ “đến cùng những con chiên lạc nhà Is-ra-el” (Mt 10,6). Đối tượng của các môn đệ được sai đến chính là dân chúng. Họ là đám đông lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt, như cánh đồng lúa chín thiếu thợ gặt (Mt 9,36-37).

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho việc rao giảng Tin mừng, để mỗi ngày có nhiều người được Chúa chọn lựa và sai đi. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (St 19,2-6a)

Tại núi Si-nai, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân           Is-ra-el. Dân tôn thờ Chúa là Thiên Chúa duy nhất và Chúa coi dân là dân riêng. Is-ra-el trở thành một vương quốc tư tế, một dân thánh dành riêng cho Thiên Chúa.

Bài đọc 2 (Rm 5,6-11)

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma nhắn nhủ: qua cái chết của Chúa Kitô, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa; nhờ sự phục sinh của Đức Kitô, chúng ta được sống lại trong sự sống mới của Ngài.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Các con thân mến, Chúa Giêsu đã chọn mười hai Tông đồ và sai họ đi rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa. Trong tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Ơn gọi xuất phát từ Thiên Chúa. Xin cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục và phó tế/ nhận ra sự cao quý của ơn gọi được sai đi, mà hăng say phục vụ Dân Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Loan báo Tin mừng là đem Chúa Kitô đến với những người chưa biết Ngài. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới/ biết tôn trọng quyền tự do tôn giáo, để người dân có thể dễ dàng thực hành niềm tin của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại… Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Is-ra-el”. Xin cho những người bị bỏ rơi, những người sống xa Chúa và Giáo hội được các anh chị em Kitô hữu quan tâm nhiều hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta/ biết cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng và sẵn sàng lên đường khi được Chúa và Giáo hội kêu mời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, mọi nhiệm vụ đều xuất phát từ Chúa. Xin hãy sai chúng con đi làm chứng nhân cho Tin mừng Nước Trời giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 11 TN Năm A

Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XI Thường niên – Năm A

Đáp án: Lễ Mình và Máu 2023 – Năm A

1. Bánh

2. Thánh

3. Sống muôn đời

4. Thịt và Máu Đức Giê-su

5. Người Do thái

6. Thường hằng bất biến

7. Bí tích Thánh Thể

8. Ngày cánh chung

9. Đức Giê-su

10. Sống

11. Tổ tiên

12. Thế gian

Bài Ðọc I: Xh 19, 2-6a

“Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai, và đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi. Còn Môsê thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacóp và thông báo cho con cái Israel thế này: Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai-cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc II: Rm 5, 6-11

“Nếu chúng ta được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của Ngài”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hẹn đã chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính, hoạ chăng có những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô, và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà.

Ðó là lời Chúa.

Phúc Âm: Mt 9, 36 – 10, 8

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:

“Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Ðó là lời Chúa.

Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XI Thường niên – Năm A

Tranh tô màu – Chúa Nhật XI Thường niên – Năm A

Bài Ðọc I: Xh 19, 2-6a

“Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai, và đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi. Còn Môsê thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacóp và thông báo cho con cái Israel thế này: Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai-cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc II: Rm 5, 6-11

“Nếu chúng ta được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của Ngài”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hẹn đã chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính, hoạ chăng có những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô, và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà.

Ðó là lời Chúa.

Phúc Âm: Mt 9, 36 – 10, 8

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:

“Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Ðó là lời Chúa.

Tranh tô màu – Chúa Nhật XI Thường niên – Năm A

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 11 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 9,36-10,1-8
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

36 At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd.

37 Then he said to his disciples, “The harvest is abundant but the laborers are few;38 so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.”

 1 Then he summoned his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness.

2 The names of the twelve apostles are these: first, Simon called Peter, and his brother Andrew; James, the son of Zebedee, and his brother John;3 Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector; James, the son of Alphaeus, and Thaddeus;4 Simon the Cananean, and Judas Iscariot who betrayed him.

5 Jesus sent out these twelve after instructing them thus, “Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town.

6 Go rather to the lost sheep of the house of Israel.

7 As you go, make this proclamation: ‘The kingdom of heaven is at hand.’8 Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cost you have received; without cost you are to give.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 9,38

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai là người đứng đầu nhóm 12? (Mt 10,2)

a. Ông Anrê.

b. Ông Gioan.

c. Ông Simon – Phêrô.

d. Ông Giacôbê.

02. Khi lúa chín đầy đồng, anh em hãy làm gì?  (Mt 9,38)

a. Xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúc về.

b. Cầu nguyện để có nhiều thợ gặt.

c. Đi gặt lúa về.

d. Cùng nói với mọi người đi gặt lúa về.

03. Ai là kẻ đã nộp Đức Giêsu? (Mt 10,4)

a. Ông Gioan.

b. Ông Giuđa Ítcariốt.

c. Ông Tađêô.

d. Ông Mátthêu.

04. Đây là chỉ thị của Đức Giêsu khi sai 12 tông đồ: (Mt 10,5-6)

a. Đến với các con chiên lạc nhà Ítraen.

b. Đừng đi về phía các dân ngoại.

c. Đừng vào thành nào của dân Samari.

d. Cả a, b và c đúng.

05. Đây là những điều các tông đồ đã làm: (Mt 10,8)

a. Khử trừ ma quỷ.

b. Cho người phong hủi được sạch.

c. Cho kẻ chết sống lại.

d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

01. Vị tông đồ là người thu thuế. (Mt 10,3)

02. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ đi rao giảng? (Mt 10,1)

03. Các tông đồ được quyền làm cho người chết thế nào? (Mt 10,8)

04. Ai đã trao quyền năng cho các môn đệ khi sai các ông đi rao giảng? (Mt 10,5)

05. Vị tông đồ đã nộp Đức Giêsu? (Mt 10,4)

06. Vị tông đồ đứng đầu nhóm 12? (Mt 10,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.  Vậy anh em  hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Tin Mừng thánh Mátthêu 10,37-38

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 11 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề : Sai đi

* Tin mừng thánh Mátthêu 9,38 :

Anh em hãy xin chủ mùa gặt

 sai thợ ra gặt lúa về.

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Ông Simon – Phêrô (Mt 10,2)

02. a. Xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúc về (Mt 9,38)

03. b. Ông Giuđa Ítcariốt (Mt 10,4)

04. a. Đến với các con chiên lạc nhà Ítraen (Mt 10,5-6)

05. d. Cả a, b và c đúng (Mt 10,8)

III. Ô CHỮ 

01. Mátthêu (Mt 10,3)

02. Mười hai (Mt 10,1)

03. Sống lại (Mt 10,8)

04. Đức Giêsu (Mt 10,5)

05. Giuđa (Mt 10,4)

06. Simon (Mt 10,1)

Hàng dọc : Tông Đồ

Gb. Nguyễn Thái Hùng

https://giaophannhatrang.org/vi/news/Giai-Dap-Giao-Ly/vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-xi-thuong-nien-a-25633.html