Thiếu Nhi Sống Lời Chúa tuần 31 Chúa Nhật thường niên năm A 05.11.2023

Dẫn vào Thánh lễ

Nếu ai muốn được làm đầu

Phải làm rốt hết mà hầu anh em

Xin cho các bậc vai trên

Khiêm nhường phục vụ anh em hết mình.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi mốt Thường niên: Khiêm tốn hạ mình phục vụ anh em
(Mt 23,1-12).

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc phê bình lối sống giả hình của các Luật sĩ và Biệt phái. Ngài đúc kết lời dạy một cách ngắn gọn và dễ nhớ: “Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Mt 23,12). Lời này thật giống với câu trong Kinh Ngợi Khen: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52).

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi hãy học cùng Chúa Giêsu, vì Ngài là mẫu gương khiêm nhường phục vụ con người tuyệt hảo nhất. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Ml 1,14b – 2,2b.8-10)

Ngôn sứ Ma-la-ki được Chúa sai đến để cảnh cáo các tư tế trong dân Is-ra-el. Nếu họ không biết ăn năn hối cải và thương yêu dân chúng, chính Đức Chúa sẽ trừng phạt họ.

Bài đọc 2 (1Tx 2,7b-9,13)

Thánh Phaolô tâm tình với các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca rằng: ngài thương yêu họ như người vú nuôi chăm sóc con cái. Gia sản ngài để lại cho họ là kho tàng Tin mừng và chính mạng sống của ngài.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu là mẫu gương khiêm tốn tuyệt hảo nhất cho chúng ta học đòi bắt chước. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong Hội thánh/ biết noi gương khiêm nhường phục vụ/ bằng cả mạng sống của mình như Đức Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, được Chúa trao cho trách nhiệm phục vụ người khác, biết khiêm nhường chăm sóc người dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Phục vụ là quên mình, phục vụ là cho đi. Xin cho quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ/ trở nên những mẫu gương phục vụ Chúa và Giáo hội không biết mệt mỏi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Thiên Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết nhường nhịn nhau khi phục vụ cộng đoàn, và khiêm tốn chấp nhận phần thiệt về mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn tạo cơ hội để chúng con có thể phục vụ Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con mỗi khi phục vụ Chúa và anh chị em, biết khiêm tốn hạ mình như Đức Kitô đã làm gương cho chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XXXI Thường niên 2023 – Năm A

Bài đọc 1 (Ml 1,14b – 2,2b.8-10)

Các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo.

Bài trích sách ngôn sứ Ma-la-khi.

14b Đức Chúa các đạo binh phán: “Chính Ta là Đức Vua cao cả, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân.

1 Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi: 2b Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, Đức Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. 8 Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đã huỷ hoại giao ước với Lê-vi, Đức Chúa các đạo binh phán. 9 Còn Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật.

10 Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta?

Bài đọc 2 (1 Tx 2,7b-9.13)

Chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

7b Thưa anh em, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. 8 Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. 9 Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.

13 Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.

Tin Mừng (Mt 23,1-12)

Họ nói mà không làm.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

Đáp án: Chúa nhật XXX Thường niên 2023 – Năm A

1. Đầu người
2. Họp nhau lại
3. Người thông luật
4. Luật Mô-sê
5. Quan trọng nhất
6. Chính mình

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 31 Thường niên năm A

https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-giang-chua-nhat-cho-thieu-nhi-chua-nhat-31-thuong-nien-nam-a-47630
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 31 Thường niên năm A

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN


Thiếu nhi chúng con yêu quí,

Chúng ta vừa được nghe một bài Tin Mừng Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Chúa về các luật sĩ và biệt phái đồng thời ngay sau đó Chúa cũng ban cho họ những lời khuyên để họ biết sống thế nào cho xứng đáng là môn đệ của Chúa.

1. Trước hết với những người luật sĩ và biệt phái. Chúa nói:

a. Những người luật sĩ và biệt phái, “ngồi tòa Môisên”, nghĩa là nắm quyền giảng dạy, cho nên “những gì họ nói, các con hãy làm và tuân giữ”.Nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm”.

– Họ ra luật để cho người khác giữ, còn chính bản thân mình thì không giữ.

– Họ làm những việc đạo đức chỉ cốt cho người ta thấy mà khen.

Họ ham danh vọng: ngồi chỗ nhất, thích được chào nơi công cộng, thích được gọi là Rabbi.

Đó là những việc những người biệt phái và luật sĩ thích làm. Tại sao họ thích làm những việc như vậy chúng con ?

Thưa tại vì họ kiêu ngạo.

Chúa Giêsu khiển trách họ vì họ muốn tỏ ra mình là ta đây hơn mọi người. Họ nới rộng hộp kinh, nối dài tua áo, họ muốn những thứ đó phải nổi bật hơn mọi người… Nơi công cộng họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi là “rabbi”… Nghĩa là cái gì cũng phải hơn người.

Ngày xưa là như thế còn ngày nay ra sao ?

Nếu xét cho kỹ thì có lẽ hôm nay cũng chẳng thua gì ngày xưa. Cha Mark Link kể lại một câu chuyện có thật như thế này: “Một thiếu tá vừa được thuyên chuyển về chỉ huy một tiểu đoàn mới. Ông tìm cách “hù” cho binh lính cho họ nể sợ ông. Một hôm, một anh binh nhì gõ cửa xin vào phòng ông. Ông nói:

– Vào đi. Nhưng đứng chờ đấy vì tôi đang bận tiếp điện thoại.

Rồi ông cầm điện thoại nói:

– Chào Đại tướng, rất hân hạnh được nghe ngài. Ngài muốn gì ạ ?

Ông im lặng một hồi như đang lắng nghe, rồi nói tiếp:

– Vâng, thưa Đại tướng, tôi sẽ nói lại với Tổng thống về điều ấy.

Xong, ông đặt ống nghe xuống và nói với anh binh nhì:

– Xong rồi, bây giờ tới phiên anh. Anh có việc gì nào ?

Anh binh nhì đáp:

– Dạ tôi thừa lệnh trung sĩ đến đây để nối dây điện thoại cho ngài, thưa Thiếu tá!

Những chuyện giống như thế chẳng thiếu gì trong cuộc sống hôm nay.

Hãy coi chừng! Chúa Giêsu bảo chẳng có gì có thể che giấu mãi mãi mà không bị tỏ lộ ra. Những gì mà con người không thấy thì Thiên Chúa “thấy” hết. Con người có thể lừa bịp được người khác nhưng nhất định là không thể qua mặt được Thiên Chúa.

Chuyện kể rằng: Ngày kia, Nữ hoàng Shaba gởi đến vua Salomon hai bó hoa rất giống nhau, để thử xem sự khôn ngoan của ông tới đâu. Đó là một bó hoa thật và một bó hoa giả .

Nhà vua bèn mở cửa sổ, cho bầy ong bướm bay vào. Tức thì các chú ong và các nàng bướm liền sà ngay xuống những bông hoa thật.

Những bông hoa giả có sắc mà chẳng có hương, có bóng hình mà không có sự sống.

Những người luật sĩ và biệt phái mà Chúa nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay cũng chẳng khác gì những bông hoa giả như thế. Bên ngoài cũng đẹp đấy nhưng đẹp mấy thì đẹp cũng chỉ là những thứ đồ già mà thôi. Mà đồ giả thì làm sao mà ưa được.

2. Sau đó Chúa dặn dò các môn đệ của Ngài: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

Ai trong chúng ta mà lại chẳng muốn làm lớn. Nhưng làm lớn theo Chúa Giêsu là để phục vụ chứ không phải để sống theo kiểu ta đây như những người biệt phái và luật sĩ thuở xưa. Tấm gương của mẹ thánh Têrêsa Calcutta hãy còn đó. Chúng con thấy. Mẹ là người được cả thế giới này kính trọng. Thế giới kính trọng không phải mẹ giàu có sang trọng, không phải mẹ quí phái đẹp đẽ hơn người, nhưng vì mẹ biết sống theo lời Chúa dạy.

Trong một cuộc phỏng vấn, Mẹ đã thuật lại một sự kiện như sau: Ở Úc Châu có một người thổ dân Aborigines sống trong hoàn cảnh thật thảm thương. Ông ta đã khá cao niên rồi. Ông sống trong một túp lều xiêu vẹo. Khởi đầu câu chuyện tôi nói với ông:

– Để tôi dọn dẹp nhà và sửa soạn giường ngủ cho ông.

Ông ta trả lời một cách hững hờ:

– Tôi đã quen sống như vậy rồi.

– Nhưng ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp chứ .

Sau cùng ông ta bằng lòng để tôi dọn dẹp nhà cửa lại cho ông. Trong khi quét dọn tôi thấy một cái đèn cũ đẹp nhưng phủ đầy bụi bặm và bồ hóng. Tôi hỏi ông:

– Có bao giờ ông thắp đèn này chưa ? Ông ta trả lời một cách cộc lốc:

– Nhưng thắp đèn cho ai ? Có ai bước vào chân vào nhà này bao giờ đâu. Tôi sống ở đây đã từ lâu không hề trông thấy mặt người nào cả. Tôi hỏi ông:

– Nếu như các nữ tu đến thăm ông thường xuyên, ông có vui lòng thắp đèn lên không ?

– Dĩ nhiên rồi.

Từ ngày đó các nữ tu quyết định mỗi chiều sẽ ghé qua nhà ông. Từ đó ông ta bắt đầu thắp đèn và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn. Ông còn sống thêm hai năm nữa. Trước khi chết ông nhờ các nữ tu nhắn tin cho tôi:

– Xin nhắn với Mẹ Têrêxa, bạn tôi rằng, ngọn đèn mà Mẹ đã thắp lên trong đời tôi vẫn còn chiếu sáng. Đó chỉ là một việc nhỏ mọn, nhưng trong bóng tối cô đơn của đời tôi, một tia sáng đã thắp lên và vẫn còn tiếp tục chiếu sáng mãi.

Ước gì mỗi người chúng ta sẽ trở thành đèn sáng cho nhau.

Ước gì mỗi người chúng ta biết đối xử với nhau thật sự như anh em trong một nhà…nhà của Thiên Chúa.

* Chúa còn dặn dò thêm: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

Tôn mình lên là kiêu ngạo. Hạ mình xuống là khiêm nhường. Chúa muốn cho những môn đệ của Chúa sống khiêm nhường.

Thánh Phanxicô Salesiô, đột nhiên đau nặng và mất ngày 28 tháng 12 năm 1622. Ngày hôm trước tức là ngày 27 tháng 12, tuy cảm thấy mệt, ngài cũng ghé thăm nhà tập dòng Đức Mẹ Thăm Viếng. Mẹ Giám Đốc tập viện là nữ tu Blonay, có đưa ngài một mảnh giấy và nói:

“Các nữ tu và con thành khẩn xin Đức Cha vui lòng viết cho chúng con đôi dòng chữ, nhắc nhở chúng con tập luyện nhân đức”.

Cầm lấy trang giấy, thánh Phanxicô Saleriô viết ở đầu, giữa trang và cuối trang vỏn vẹn có chữ: khiêm nhường, khiêm nhường, khiêm nhường.

Thánh Clêmentê đi xin của bố thí để giúp đỡ một cô nhi viện. Gặp một người giàu đang thua bạc, cáu kỉnh nhổ ngay nước miếng vào mặt thánh nhân. Nhưng thánh Clêmentê bình tĩnh lấy khăn tay lau mặt và ôn tồn nói:

“Đây là quà ông tặng tôi, xin cảm ơn ông, còn quà cho cô nhi đâu ?”

Người kia cảm động vì đức khiêm nhượng của thánh nhân, và đã cho thánh nhân một số tiền lớn.

Ai cũng quý mến người khiêm nhường và hiền lành. Người khiêm nhường dễ chiếm được cảm tình những người xung quanh. Ngược lại, ai cũng ghét những người kiêu hãnh và có lối sống tịch thượng.

Trong trận phản công Đức, Bộ tham mưu đồng minh qua vùng Ardennes vào một buổi sáng mùa đông, tuyết phủ đầy đường, tới một khúc quanh, chính bộ tham mưu phải bỏ quân phục xuống thu gọn tuyết cho xe đi qua. Một quân nhân lùn, béo làm việc rất hăng. Bỗng người ta thấy một sĩ quan (sĩ quan chỉ huy miền đó) đi tới, dáng điệu trịch thượng và hỏi quân nhân có thân hình mập và lùn, đang hăng hái xúc tuyết:

– Các anh ở đâu đến và làm gì ở đây ?

Quân nhân này hỏi lại:

– Còn anh, anh là ai ? Anh đang ở đâu, khi những người này làm việc ?

Sĩ quan kia trả lời:

– Tôi hả, tôi ở trên xe, tôi là đại úy mà!

Quân nhân này nói:

– Còn tôi, tôi là thống tướng Model, tôi cần nói cho anh biết: từ nay anh không còn là sĩ quan nữa, anh bị giáng chức xuống làm binh nhì.

Tranh tô màu – Chúa nhật XXXI Thường niên – Năm A

Bài Ðọc I: Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10

“Các ngươi đã đi sai đường lối, và làm cho nhiều người vấp phạm lề luật”.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Chúa các đạo binh phán rằng: Ta là Vua cao cả, và danh Ta đáng kính sợ trong các dân tộc. [Ta sẽ làm cho các ngươi phải túng thiếu.]

{Và bây giờ, trên các ngươi có án lệnh này, hỡi các tư tế: Nếu các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh danh Ta, Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ phóng (sự) chúc dữ xuống trên các ngươi; và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi.}

Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và huỷ bỏ giao ước Lêvi, Chúa các đạo binh phán như vậy. Bởi thế, Ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạt trước mọi dân tộc, vì các ngươi đã không tuân giữ đường lối của Ta, và vị nể trong khi thi hành lề luật. Chớ thì mỗi người chúng ta không có một người cha sao? Chớ thì không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta sao? Vậy tại sao mỗi người chúng ta lại khinh rẻ anh em mình mà phản bội giao ước của tổ phụ chúng ta?

Bài đọc II: 1 Tx 2, 7b-9, 13

“Chúng tôi muốn trao phó cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn mạng sống chúng tôi nữa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa: vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi. Anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Bởi thế chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa, vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế, lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đã tin.

Phúc Âm: Mt 23, 1-12

“Họ nói mà không làm”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.

“Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 31 Thường niên năm A

https://tgpsaigon.net/bai-viet/kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-31-thuong-nien-nam-a-30715
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 31 Thường niên năm A

Phúc Âm Ga 6, 51-59

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.

Tháng 11 hằng năm, Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời:” Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh ( 2 Mcb 12, 45 ). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu cho các tín hữu đã qua đời “.

Đây cũng là dịp để chúng ta đền ơn báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân thương trong gia đình. Đây cũng là dịp tốt để chúng ta tưởng nhớ đến những người đã làm ơn cho chúng ta bằng cách này hay cách khác. Và như thế, Giáo Hội mời gọi chúng ta tích cực, siêng năng tham dự thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi, đọc kinh cầu nguyện, làm những việc lành phước đức để cầu nguyện cho các linh hồn. Tháng 11, Giáo Hội cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta nhớ đến bến bờ, nhớ đến đích đến bởi vì cuộc sống trần thế chỉ là tạm bợ mà thôi.

Thiên Chúa là đích, là bến bờ. Chúng ta hãy nhắm đích mà tiến bước. “ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thánh Thần của Người, đang ngự trong anh em, để làm cho thân xác phải chết của anh em được sự sống mới “ ( Rm 8, 11 ) hoặc “ Chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, nên giống thân xác vinh hiển của Người “ ( Pl 3, 20-21 ).

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh